Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on esittänyt 25.11.2020 koko Uudenmaan alueen siirtymistä koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut Uudenmaan kuntia ottamaan käyttöön leviämisvaiheen toimenpiteet. Toimenpiteiden tavoitteena on mm. turvata terveydenhuollon toimintakapasiteettia. Epidemiatilanteen hallitsemattoman leviämisen uhka erityisesti Uudellamaalla on ilmeinen.

Kehotamme että yhdistykset ja yksityiset toimijat Siuntion alueella myös noudattavat näitä suosituksia ja rajoituksia seuraavasti:

Vapaa-ajantoiminta

Kunnan tiloissa järjestettävät kaikki yli 18- vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 30.11.2020 lähtien ajalle 6.1.2021 asti. Suljettavat tilat ovat Svenska Skolanin liikuntasali, Siuntion kylpylän liikuntasalit ja kunnan talviuintipaikan pukuhuone. Yli 18-vuotiaiden ohjattu liikunta käynnistyy loppiaisen jälkeen 7.1.2021. Tällä aikavälillä tilat ovat kuitenkin käytössä koulujen liikunnanopetukseen ja lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) harrastustoimintaan.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa tulee noudattaa huolellisesti turvallisuusjärjestelyjä siten, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Saattajien edellytetään käyttävän kasvomaskia, jos tulevat sisätiloihin. Varttuneempien lasten suositellaan saapumaan sisätiloihin ilman saattajaa. Ulkoiluliikuntapaikat ovat käytössä normaalisti.

Kirjasto

Itsepalvelukirjasto on suljettu ajalla 30.11.2020–18.12.2020. Muilta osin normaalit aukioloajat jatkuvat seuraavilla rajoituksilla: Kirjastossa saa olla enintään 10 henkilöä kerralla, siellä saa hoitaa laina-asioita, mutta kirjastossa ei saa viettää aikaa, joten istumapaikat, lukusali ja asiakastietokoneet eivät ole käytettävissä 30.11.2020–18.12.2020.

Nuorisotila Walkers ja työpaja Virta

Nuorisotila Walkersissa ja Kunnan työpaja Virrassa toiminta jatkuu seuraavilla rajoituksilla. Kaikille yli 15-vuotiaille suositellaan kasvomaskin käyttöä. Tiloissa saa olla enintään 10 henkilöä kerralla. Rajoitukset ovat voimassa 30.11.2020–18.12.2020.

Kasvomaskien käyttöä laajennetaan

Siuntion kunnan toiminnassa noudatetaan leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan, mikäli kasvomaskin käyttöön ei ole terveydellistä estettä.

Kasvomaskin käytön suositukset yli 15-vuotialle:

 julkisessa liikenteessä (sisältäen koulukuljetukset) sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille.

 julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa

 yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)

 toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä

 harrastustoiminnassa

 työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia-

ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan

 sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille. Siuntion kunta ei kustanna maskeja oppilaille, mutta vähävaraisten on mahdollista hakea maskeja Siuntion terveysasemalta (arkipäivisin kello 14.00–15.00, 3 kpl / henkilö). Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan kasvomaskia. Myös suojavisiirien käyttö on mahdollista, jos kasvomaskin käyttö on haastavaa tai siihen on terveydellinen este.

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Siuntion kunta suosittaa väestölle, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta 30.11.2020–18.12.2020. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia.

Poikkeuksena muistotilaisuudet, joiden osalta suositellaan niiden toteuttamista pienimuotoisina alle kymmenen (10) henkilön tilaisuuksina.

Vierailuohjeet vanhustenhuollon yksiköissä

Voimassaolevat ohjeet jatkuvat näiltä osin (www.siuntio.fi, ohje 24.11.2020)

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto tulee alustavan tiedon mukaan tiukentamaan voimassa olevia määräyksiään koskien yleisötilaisuuksien järjestämistä. Siuntion kunta tiedottaa rajoituksista Aluehallintoviraston määräysten mukaisesti.

Etätyö ja kasvomaskit työpaikoilla

Siuntion kunta noudattaa itse ja suosittelee myös työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työnantajan suositellaan edellyttävän ja ohjeistavan kasvomaskin käytön kaikissa yhteisissä työtiloissa. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.