Uusimaa on saanut mojovan summan eli 42,4 miljoonaa euroa koronaelvytykseen tarkoitettua REACT EU -rahoitusta (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). Valtioneuvosto päätti joulun alla määrärahojen jakamisesta Suomen alueiden kesken.

REACT-EU tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaan. Määräraha koostuu aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) osuuksista sekä valtion rahoituksesta.

Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus avaavat rahoitushaut Etelä-Suomen alueella alkukevään aikana, kunhan tarvittavat päätökset Suomen rakennerahasto-ohjelman muutoksista on tehty. Yhteensä kuusi eteläsuomalaista maakuntaa saivat jaettavakseen noin 86 miljoonaa euroa.

Microsoft Teamsilla pidettävät hakuinfot järjestetään 11. ja 22. helmikuuta. Ilmoittautumisia otetaan jo vastaan.

Digi ja vihreä talous pääteemat

REACT EU -määrärahoilla tuetaan pk-yritystoiminnan kehittämishankkeita, erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmista. Rahoitusta ohjataan myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä yritysten ja niiden henkilöstöjen muutoskyvykkyyden edistämiseen.

–Etsimme hankkeita, joilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle, kertoo ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta.

Rahoitettavilta hankkeilta odotetaan ripeää toteutusta sekä vaikuttavuutta. Aikaa hankkeiden toteuttamiseen on elokuun loppuun 2023 asti.

Ohjelmamuutos nopealla aikataululla

Euroopan unioni päätti lisärahoituksesta kuluvalle rakennerahastokaudelle osana elpymisrahoituspakettia. Suomen rakennerahasto-ohjelmaan tarvittavien uusien toimintalinjojen lisäykset tullee valtioneuvoston hyväksyttäväksi vielä tammikuun aikana. Valtioneuvoston päätöksen jälkeen ohjelmamuutos lähetetään Euroopan komission hyväksyttäväksi. Komissio on ilmoittanut käyttävänsä hyväksymisessä nopeutettua menettelyä.

Uudenmaan liitto ja ELY-keskus tiedottavat hakuajan käynnistymisestä päätösten valmistuttua. Uudenmaan liitto koordinoi EAKR-rahoitusta ja Hämeen ELY-keskus ESR-rahoitusta Etelä-Suomen alueella. Alueeseen kuuluvat Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat.

Uudenmaan liitto