Tänään: 18.07.2024

Toimittaja

Uusittu liikenteenhallintajärjestelmä käyttöön Vt 1:llä

liikenne, liikenneturvallisuus

Valtatiellä 1 välillä Lohja – Kehä III otettiin tiistaina 8.2. käyttöön uusittu liikenteenhallintajärjestelmä kaikkiansa noin 30 kilometrin matkalla. Se näkyy autoilijoille entistä sujuvampana ja turvallisempana liikenteenä, jossa liikennettä ohjataan keli- ja liikenneolosuhteiden mukaan vaihtuvilla nopeusrajoitusmerkeillä ja sähköisillä tiedotusopasteilla. Järjestelmän uusimisessa on parannettu sen toimintavarmuutta uusimalla elinkaarensa päässä olevia laitteita ja korvaamalla niitä nykyaikaisella tekniikalla.

–Uusittu liikenteenhallintajärjestelmä on saatu nyt lopputestattua ja se on valmiina otettavaksi käyttöön liikenteelle. Järjestelmää operoi Fintrafficin tieliikennekeskus, josta vaihtuvia nopeusrajoitusmerkkejä ja sähköisiä tiedotusopasteita operoidaan keli- ja liikennetilanteiden mukaan, kertoo Fintrafficista projektipäällikkö Jarkko Johansson.

Liikenteenhallintajärjestelmän laiteasennukset sujuivat hyvin aikatauluissaan. Hankkeessa tieosuudelle uusittiin 27 vaihtuvaa nopeusrajoitusmerkkiä, viisi tiedotusopastetta ja kuusi liikenteenseurantakameraa. Vaihtotöiden ohessa on poistettu lisäksi valtatie 1:n Palojärven sekä Lempolan eritasoliittymien väliltä nykyiset elinkaarensa päässä olevat vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit ja sähköiset opasteet, joiden tilalle on asennettu kiinteät pysyvät nopeusrajoitusmerkit.

–Kokonaisuudessaan urakka sujui hyvin. Rakentamistyöt alkoivat viime vuoden toukokuussa, järjestelmään kuuluvien laitteiden testaukset suoritettiin alkusyksystä ja laiteasennukset päästiin aloittamaan lokakuussa. Vallitseva pandemiatilanne aiheutti saatavuusongelmia tietyissä tuotteissa, mutta kokonaisuudessaan viivästykset jäivät vähäiseksi ja järjestelmä päästiin käyttöön ottamaan lähes alkuperäisessä aikataulussaan, summaa rakennustöistä vastannut Normiopaste Oy:n työmaapäällikkö Pentti Haavisto.

Hankkeen kustannukset olivat noin 1,4 miljoonaa euroa. Rakennuttaja toimi Fintraffic Tie Oy ja rakennusurakoitsijana Normiopaste Oy.

Fintraffic