Vähähiilinen rakentaminen on osa kestävän kehityksen tavoitteita. Se pyrkii vähentämään rakennusprosessin hiilijalanjälkeä ja edistämään ympäristöystävällistä toimintaa. Vähähiilisessä rakentamisessa käytetään kestäviä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, kuten puuta, kierrätysmateriaaleja ja luonnonkiveä. Lisäksi energiatehokkuus on tärkeä osa vähähiilistä rakentamista. Rakennuksia suunnitellaan ja rakennetaan niin, että niiden energiankulutus on mahdollisimman pieni. Tämä saavutetaan esimerkiksi hyvällä eristämisellä, energiatehokkaalla valaistuksella ja ilmanvaihdolla.

Kestävä kehitys on laajempi käsite, joka kattaa kaikki ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökohdat. Kestävä kehitys pyrkii varmistamaan, että ihmisten tarpeet täyttyvät nykyhetkessä ilman, että vaarannetaan tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omat tarpeensa. Kestävä kehitys ottaa huomioon ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kokonaisuutena ja pyrkii edistämään niiden kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Vähähiilinen rakentaminen on osa kestävän kehityksen tavoitteita, ja se edistää ympäristöystävällistä ja kestävää rakentamista. Kestävä kehitys on laajempi tavoite, joka pyrkii edistämään ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kestävyyttä kokonaisvaltaisesti.

Vähähiilisyys käsitteenä

Vähähiilisyys tarkoittaa toimintatapaa, jolla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmastonmuutosta. Vähähiilisyys voi ilmentyä monin tavoin esimerkiksi energiatehokkuutena, uusiutuvien energialähteiden käyttönä, liikenteen vähäpäästöisyytenä tai hiilidioksidineutraaleina tuotantoprosesseina.

Vähähiilisyys on noussut tärkeäksi teemaksi ympäristötietoisuuden kasvaessa ja ilmastonmuutoksen vaikutusten näkyessä yhä selvemmin. Yritykset, yhteisöt ja yksilöt voivat kaikki toimia vähähiilisyyden edistämiseksi. Esimerkkejä vähähiilisistä toimintatavoista ovat energiatehokkuustoimenpiteet, uusiutuvan energian käyttö, jätteiden vähentäminen, kierrätys, kestävän liikenteen edistäminen sekä hiilidioksidipäästöjen kompensointi.

Vähähiilisyyden tavoittelu on tärkeä osa kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävä kehitys pyrkii edistämään taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä kestävyyttä kokonaisvaltaisesti ja tasapainottamaan nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeita. Vähähiilisyyden edistäminen on yksi keino varmistaa, että ympäristö säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville.

Mitä ovat vähähiiliset rakennusaineet

Vähähiiliset rakennusaineet ovat rakentamisessa käytettäviä materiaaleja, joiden tuotanto, käyttö ja hävittäminen aiheuttavat mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristöhaittoja. Vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttö on tärkeä osa kestävää rakentamista ja vähähiilisen yhteiskunnan tavoittelua.

Esimerkkejä vähähiilisistä rakennusaineista ovat esimerkiksi:

  • Puu ja puupohjaiset materiaalit: Puu on uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä kasvaessaan. Puusta valmistetut rakennusmateriaalit ovat kevyitä, luonnollisia ja helppoja työstää.
  • Kierrätetyt materiaalit: Rakennusmateriaaleja voidaan valmistaa kierrätysmateriaaleista, kuten esimerkiksi betonijätteestä tai vanhoista tiilistä. Tämä vähentää uusien raaka-aineiden tarvetta ja vähentää päästöjä.
  • Luonnonmateriaalit: Luonnonmateriaalit, kuten esimerkiksi savi, kivi tai hiekka, ovat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Ne ovat uusiutuvia, paikallisia ja vähän jalostettuja materiaaleja, joita on saatavilla ympäri maailmaa.
  • Eristemateriaalit: Eristemateriaaleissa on suuria eroja hiilijalanjäljessä. Esimerkiksi mineraalivilla on perinteisesti ollut käytössä, mutta sen tuotantoa pidetään hieman haitallisena. Puukuitueristeet, kuten selluvilla, ovat ekologisempia, vaikkakin hinnaltaan kalliimpia.
  • Aurinkopaneelit: Aurinkopaneelit ovat uusiutuvan energian lähde, joka voi auttaa vähentämään rakennuksen energiankulutusta. Paneelien valmistus tosin vaatii hieman energiaa, mutta niiden pitkä käyttöikä tekee niistä lopulta ympäristöystävällisempiä kuin perinteinen sähkö.

Vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttöön liittyy usein myös muita etuja, kuten esimerkiksi parempi sisäilma, terveellisyys, kestävyys ja helppohoitoisuus. Vähähiiliset rakennusaineet voivat siis olla kannattava valinta niin ympäristön kuin rakennuksen omistajankin kannalta.