Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.5. talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019–2021. Tavoitteena on 9,1 miljoonan euron talouden sopeutus ja yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen viranhaltijoiden ja työntekijöiden vähentämiseksi toiminnallisista, tuotannollisista ja taloudellisista syistä siten, että henkilöstöön kohdistuvia pysyviä säästöjä saavutetaan yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (60 htv) tasapainottamiskauden aikana.

Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist esitti, että talouden tasapainottamisohjelma palautettaisiin valmisteluun ja siitä poistettaisiin mm. kaikki henkilöstövähennyksiin viittaavat toimenpiteet sekä valtuustolle kuulumattomat toimenpiteet, jotka virkamies voi päättää itsekin, ja että esimerkiksi museolle, orkesterille ja teatterille asetettaisiin omat säästötavoitteet. Valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 46–5. Lisäksi Tallqvist esitti, että yhteistoimintaneuvotteluissa arvioitaisiin kaikkien johtotehtävien palkat, kaikkien erilaisten lisien leikkaukset sekä mahdollisuus lomautusten käyttöön sekä eläköityminen (hävisi äänin 37-14). Hän totesi, että yhteistoimintaneuvottelujen myötä mahdollisesti tapahtuvat henkilöstövähennykset eivät saa johtaa konsulttien käytön tai vastaavien ostopalveluiden lisääntymiseen (hävisi äänin 29-22). Tallqvist esitti myös, että investoinnit ja konsultti- ja ostopalveluiden käyttö selvitetään tarkemmin ja käydään läpi niistä saatava säästöpotentiaali (hävisi äänin 28-23).

–Jätti-investoinneista ei ole juuri puhuttu. Samaan aikaan puhutaan parin tuhannen euron säästöistä ja tehdään silmää räpäyttämättä kymmenien miljoonien päätöksiä, Tallqvist kummasteli.

Valtuusto käsitteli talouden tasapainottamisohjelmaa kokouksessaan yömyöhään.

Viimeisellä portilla

Suurin osa säästölistoilla olevista asioista päätettiin kaupunginhallituksen tekemän pohjaesityksen mukaisesti, mutta muutama muutoskin syntyi. Ne koskivat ruotsinkielistä varhaiskasvatusta, sairaanhoitajavastaanottoa Virkkalassa sekä Pullin koulua. Moni valtuutetuista korosti, että Lohjan taloustilanteessa kipeitäkin päätöksiä pitää pystyä tekemään.

–Useamman vuoden ajan vuosikatteemme on ollut noin kymmenen miljoonaa euroa huonompi kuin mitä menomme ja investointimme edellyttäisivät. Syynä talouden haasteisiin on raskas käyttötaloutemme ja mittava investointitarpeemme, joka pääsääntöisesti johtuu sisäilmaongelmista ja vanhentuneen rakennuskannan korjaamisesta. Jos emme tee päätöksiä, tulevat päättäjät meidän puolestamme tekemään ne. Se on lähempänä kuin koskaan Lohjan historiassa, tiivisti sosiaalidemokraattien valtuutettu Jarmo Aho.

–Nyt pitää pystyä katsomaan peiliin ja tekemään koviltakin tuntuvia päätöksiä. Nyt ollaan viimeisellä portilla pistää kaupunki järjestykseen, totesi kokoomuksen valtuutettu Pekka Luoma.

Keskustan valtuutettu Päivi Alanne totesi, että talouden tasapainottamisen tarve on kaikille selvä, mutta keinot eivät.

–Tietoa puuttuu ja siksi myös luottamuspula viranhaltijoiden esityksiin on kasvanut. Palvelut pitäisi pystyä pilkkomaan niin, että nähdään, mistä hinta muodostuu ja miksi jossain palvelun tuottaminen on kalliimpaa.

Pikkukoulujen kohtalo ja lukion tuntikehys

Pikkukoulut herättivät jälleen keskustelua. Toiset olivat sitä mieltä, että ne lisäävät Lohjan vetovoima ja pitävät kylät elävinä. Toiset taas eivät nähneet mieltä kouluissa, joissa on vähän oppilaita tai yhdysluokat.

–Koulujen lakkauttaminen tai jatkuva keskustelu siitä, voivat heijastua väkiluvun vähentymiseen. Isot koulut eivät ole myöskään niin kustannustehokkaita kuin ajatellaan, vasemmistoliiton valtuutettu Matti Pajuoja sanoi.

–Kaupungin varat eivät riitä edes käyttötalouden menoihin, mutta silti investointeja viedään päätökseen ohituskaistaa pitkin. Esimerkiksi Laurentiustalosta meillä olisi 24 miljoonaa enemmän. Keskustasta löytyy kyllä riittävästi sisäilmaltaan puhtaita tiloja ja Ojamolle on tulossa lisää. En usko, että monitoimijatalot lisäävät vetovoimaakaan. Pikkukoulujen ympärille voisi syntyä vetovoimaisia kyliä, jos niitä ei oltaisi koko ajan lopettamassa. Pikkukoulujen säästöt ovat naurettavan pieniäkin, ihmetteli kokoomuksen valtuutettu Päivi Kuitunen.

–Samalla, kun päätetään kouluista, päätetään myös niiden ympärillä olevien kylien tulevaisuudesta, tiivisti sosiaalidemokraattien varavaltuutettu Ana María Gutiérrez Sorainen.

Sosiaalidemokraattien valtuutettu Leena Saaren vastaesityksen myötä Pullin koulu nousi takaisin säästölistalle ja sen lakkauttamista puollettiin äänin 24–27. Sen sijaan Ikkalan koulun tulevaisuus näyttää paremmalta Pekka Luoman vastaesityksestä huolimatta, sillä se pysyi säästölistan ulkopuolella äänin 29–22. Nummenkylän ja Maksjoen koulujen suhteen tehtiin lakkauttamista puoltava päätös äänin 34–17, vaikka vasemmistoliiton valtuutettu Toni Hägg esitti niiden poistamista säästölistalta.

Perussuomalaisten valtuutettu Riikka Slunga-Poutsalo nosti esille Lohjan Yhteislyseon lukion tuntikehyksen. Hänen mielestään sitä ei pitäisi leikata, sillä lukion vahvuus on nimenomaan laajassa kurssi- ja etenkin kielivalikoimassa. Slunga-Poutsalon esitys kohdan poistamisesta säästölistalta hävisi äänin 36–15.

Päätöksiä parkkimaksuista orkesteriin

Vihreiden valtuutettu Laura Skaffari kannatti lauantain parkkimaksun palautusta, sillä Lohjalta löytyy hyvin ilmaistakin parkkitilaa ja välimatkan ovat hyvin lyhyitä.

–Listalla olevista asioista tämä päätös satuttaisi vähiten ketään. Kun lauantain parkkimaksu poistettiin, yrittäjiltä kysyttiin, onko sen vaikutus näkynyt. He eivät olleet huomanneet eroa. Uimalippujen ja vanhusten aterioiden hintaakin on nostettu niin, miksei tätä.

Vihreiden varavaltuutettu Anne-Mari Vainio nosti esille Lohjan kaupunginorkesterin tilanteen ja muistutti, että on mahdotonta vaatia orkesteria tekemää parempaa tulosta, jos samaan aikaan solistikiinnityksiä pitää vähentää. Hän esitti, että kohta orkesterin avustajamäärärahojen vähentämisestä poistettaisiin säästötoimista, mutta esitys hävisi äänin 34–17.

Lohjan Teatterin osalta karsitaan kalustomäärärahaa ja rakennusmateriaalimäärärahaa, joten lavastusmateriaalia kierrätetään entistä enemmän.

RKP:n valtuutettu Rolf Grandell nosti esille sen, että moni perhe on muuttanut Virkkalaan yhtenäisen ruotsinkielisen koulupolun vuoksi ja nyt sitä oltaisiin hajottamassa siirtämällä varhaiskasvatus Lohjan keskustaan. Myös Skaffari muistutti siitä ristiriidasta, että monitoimijatalojen kohdalla korostetaan yhtenäistä koulupolkua, mutta ruotsinkielisten kohdalla sen voisi hajottaa. Hägg ja Grandell esittivät, että ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ei siirretä Laurentiustaloon. Vastaesitys voitti äänin 9–42. Virkkalan alueen ruotsinkielisen opetusta ei myöskään keskitetä Källhageniin Häggin ja Grandellin vastaesityksen ansiosta.

Sosiaalidemokraattien valtuutettu Jaana Silanderin vastaesitys Virkkalan sairaanhoitajavastaanoton säilyttämisen puolesta voitti äänin 23–28.

Slunga-Poutsalo esitti, että mm. matonpesupaikkojen ja pienten uimarantojen kunnossapitoa ei lopetettaisi, mutta esitys hävisi äänin 33-18, joten mm. Karstun, Lohjansaaren, Vohloisen, Ikkalan, Lehmijärven ja Hormajärven uimarannat jäävät luonnonrannoiksi, joissa voi olla asukasyhdistysten kunnossapitoa. Slunga-Poutsalo toivoi myös suhteellisuudentajua esimerkiksi venepaikkamaksuihin, joista saatava säästö on pieni, eikä hinnan nosto tunnu järkevältä, kun palveluja veneilijöille ei kuitenkaan ole tarjota. Hintojen nosto voitti kuitenkin.

Uuden vuoden ilotulitus lopetetaan ja joukkorahoitusta suositaan sekä tapahtumien järjestämisessä että ympäristön viihtyvyyttä liittyvissä hankinnoissa (mm. jouluvalot).

Kipeitä ja vielä kipeämpiä vaihtoehtoja

Kipeistä päätöksistä huolimatta vieläkin huonompia vaihtoehtoja listoilta löytyi. Vaihtoehtoisella säästölistalla olivat mm. Omenakarnevaalien ja Aurlahtipäivän lopetus, Lohjan Liikuntakeskuksen konserniavustuksen vähennys, joka olisi nostanut mm. liikuntapaikka- ja pääsymaksuja, Tytyrin Elämyskaivoksen, Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston, Lohjan Museon, kaupunginorkesterin ja Hiiden Opiston lakkauttaminen, kirjastojen palvelutason alentaminen ja aineistomäärärahan vähentäminen (Lohjan kaupunginkirjaston aineistomääräraha on jo tällä hetkellä alle valtakunnallisen keskitason), koululaisten iltapäivätoiminnan lakkauttaminen, bänditoiminnan lopettaminen Harjulassa, koulunkäynninohjaajien vähentäminen, Koisjärven päiväkodin vuokrakiinteistöstä luopuminen, jonka myötä lapset olisi siirretty muihin päiväkoteihin, Oinolan hammashoitolan ja Karjalohjan, Sammatin ja Pusulan terveysasemien sulkeminen sekä vanhusten päivätoiminnan lakkauttaminen.

SMS