Väistötilojen vuokraaminen herätti keskustelua, sillä osa valtuutetuista olisi toivonut eri vaihtoehtojen laajempaa kartoittamista.

 

Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.4. valita Lohjan Yhteislyseon lukion väistötilojen toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneet Elementit – E

Oy:n kolmen vuoden (36 kk) vuokrahintaan 5 364 000 € (alv 0%); sekä huomioida vuosien 2019-2021 talousarvioissa 2 050 000 euron vuotuisen kulun väistötilojen vuokria ja siirtymäkauden aikana syntyviä lisäkustannuksia varten. Ratkaisu ja siihen johtanut valmistelu eivät miellyttäneet kaikkia valtuutettuja. Myös se kävi hyvin ilmi, että vaihtoehdot ovat kuitenkin tässä kohtaa vähissä.

-Valitettavasti nyt on rakentajien markkinat. Kaikki kunnat tarvitsevat väistötiloja, ja hinnat hipovat pilviä. Mielestäni tilaelementit on pakko saada ja Trallalaan tehty ratkaisu tuntuu nyt oikealta ja ainoalta ottaen huomioon julkisen liikenteen yhteydet, Tennarin ja muut oheispalvelut ja tarpeet. Ympäristöterveysjaosto teki 7.3. viranomaiskäsittelystä ja esittelystä päätöksen lukion käyttökiellosta 1.9. alkaen, ja nyt tiedämme, että koko tilattu väistötila ei ehdi tuolloin vielä paikalle. Ympäristöterveysjaosto käsittelee vielä asiaa ja näitä korvaavia lisätiloja on saatava jostakin. Opetuksen hajasijoittamistakin on mietitty paljon. Lohjalla on paljon tyhjiä tiloja, mutta nykymuotoisena luokaton lukio ei ole hajotettavissa, kommentoi sosiaalidemokraattien valtuutettu Pirjo-Leena Forsström.

Vasemmistoliiton valtuutettu Matti Pajuoja totesi, että nyt ollaan vaikean paikan edessä, koska väistötilan hankinta on todella kallista, mutta muitakaan vaihtoehtoja ei ole.

-Tässä ei kannata ketään syytellä, virkamieskoneisto ja päättäjät ovat toimineet nopeasti, mutta toivomme, ettei jatkossa näin nopeasti tarvitsisi tehdä näin kalliita ratkaisuja. On helppo sanoa, että haetaan halvempi, mutta kun ei niitä tahdo olla ja markkinat on nyt elementin tekijöillä. Aika on huono, mutta kun terveydestä on kysymys, niin aika pitää käyttää nopeasti hyödyksi ja saada kunnon tilat, Pajuoja sanoi.

 

Kustannustehokkaampia ratkaisuja kaivattiin

Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist otti esille hankkeen kokonaiskustannukset.

-Tämä lukion väistötila-asia on käsitelty jo useaan otteeseen eri luottamuselimissä. Olen kiinnittänyt huomiota, siihen, että eri käsittelyissä talousluvut ovat muuttuneet merkittävästi. Palvelutuotantolautakunta käsitteli asiaa 25.1., jolloin kertaluontoisten perustamiskustannusten arvioitiin olevan noin 2,8 miljoonaa ja vuokrat kolmelle vuodelle 2,3 miljoonaa eli yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. Valtuuston käsittelyssä 14.2 vastaava kokonaiskustannus oli noin 6 miljoonaa ja tämän pohjalta pyydettiin tarjouksia elementtitoimittajilta. Kuinka moni teistä on laskenut tämän hankkeen kokonaiskustannukset? Minä laskin ja tämän päätösesityksen mukaan kokonaiskustannukset ovat laskujeni mukaan aikaisemman valtuuston päätöksen mukainen 2,8 miljoonan tilainvestointi, 230 000 irtaimistoinvestointi ja plus nyt saatu edullisimman tarjouksen mukainen vuokrahinta noin 5,3 miljoonaa eli yhteensä 8,3 miljoonaa. Tämän päälle tulevat vielä mahdolliset kahden lisäoptiovuoden vuokrat, 1, 2 miljoonaa euroa per vuosi. Vuokran hinta yli kaksinkertaistuu ja hankkeenkokonaiskustannus nousee yli 60% alkuperäiseen arvioon nähden. Tilaelementin toimittaja on kyllä käyttänyt hyväkseen tätä tilannetta.

Hän muistutti myös, että Lohjalla on lähivuosina edessä erittäin suuria investointeja, joten jostain pitäisi myös tinkiä.

-Jostain syystä päädyttiin jo alkuvaiheessa siihen, että vaihtoehtoisia ratkaisuja ei lähdetä sen tarkemmin arvioimaan. Nyt, kun tilanne kustannusten suhteen on olennaisesti muuttunut, olisi erityinen syy palata siihen, onko tämä toteutettavissa jollain kustannustehokkaammalla tavalla, Tallqvist sanoi.

Sosiaalidemokraattien valtuutettu Taina Lackman oli samoilla linjoilla.

-Aika nopeasti on päädytty vain yhteen ratkaisuun, kun kyse on kolmen vuoden tilatarpeesta ja lähes 10 miljoonan kokonaishankkeesta. Meille ei jää sen jälkeen mitään muuta kuin tasattu tontti ja siellä jonkin verran kunnallistekniikkaa. Meillä on erittäin paljon kouluinvestointeja tulossa ja sen vuoksi olisin toivonut, että tässä lähialueella olevat mahdolliset tilat olisi kartoitettu. Rakentumassa on kauppakeskus, johon on siirtymässä oppilaitos ja niitä tiloja vapautuu muuhun käyttöön. En tiedä, ovatko Luksiankaan tilat ihan 100%:n kapasiteetilla käytössä ja ne on kuitenkin kävelyetäisyyden päässä.

SMS