Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 20.1. mm. Nummi-Saukkolan alueen päiväkodin tarveselvitystä, Lohjan elinvoimaohjelmaa (2020-2025) sekä Lohjan Yrityskiinteistöt Oy:n perustamista.

Nummi-Saukkolan alueen päiväkodin osalta valtuustossa käytiin keskustelua siitä, tulisiko uuden päiväkodin sijoittua Nummelle vai Saukkolaan. Kaupunginhallitus esitti, että päiväkoti rakennetaan Saukkolaan Mäntsälänmetsän uudelle kaava-alueelle. Moni valtuutettu puolusti puheenvuorossaan tätä vaihtoehtoa. Uusi päiväkoti tarvitaan vanhassa päiväkotirakennuksessa todettujen sisäilmaongelmien vuoksi.

Sosiaalidemokraattien valtuutettu Pirjo-Leena Forsström nosti esille alueen asukkaiden toiveet.

–Perheille on tehty kysely siitä, pitäisikö päiväkoti tulla Saukkolaan vai Nummelle. Kyselyyn tuli 282 vastausta ja 64% vastaajista haluaa päiväkodin Saukkolaan. Huoltajien mielipiteitä ei voida aliarvioida tai kysellä turhaan, vaan ne on huomioita, vaikka olisikin halpaa laittaa lapset yhteen sumppuun, Forsström sanoi.

–On ilahduttavaa, että alueen asukkaita eli heitä, joita tämä asia koskee, on kuultu. Alueen asukkaiden kuuleminen on tärkeä osa demokraattista päätöksentekoa. He tietävät parhaiten alueen tarpeet. Saukkola on kasvava keskittymä, jonka kehittymistä pitää tukea. Tämä päätös tukisi reuna-alueiden kasvua ja vetovoimaa, pohti puolestaan vihreiden valtuutettu Anne-Mari Vainio.

Valtuutetut muistuttivat myös sujuvan arjen merkityksestä ja siitä, että monelle pääkaupunkiseudulla työssä käyvälle Saukkola osuu paremmin työmatkan varrelle kuin Nummi. Päiväkodin olemassa olo ylipäätään nähtiin hyvin tärkeänä asiana, sillä lapsiperheet kiinnittävät asuinpaikkaa valitessaan huomiota nimenomaan päiväkodin ja koulun läheisyyteen.

Keskustan valtuutettu Lotta Paakkunainen oli kuitenkin toista mieltä päiväkodin sijainnista ja teki asiasta vastaesityksen. Hän esitti valtuutettu Lassi Huhtalan kannattamana, että uusi päiväkoti rakennetaan Nummen monitoimijatalon alueelle.

–Hankesuunnittelussa tulee huomioida äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan ja avoimen varhaiskasvatuksen tila sekä alueen liikennejärjestelyt. Hankesuunnittelussa tulee huomioida myös alueen liikunta- ja harrastetilojen säilyttäminen sekä luokkatilojen käytön turvaaminen niille tarkoitetuissa tiloissa, Paakkunainen sanoi.

Hän perusteli aloitettaan mm. seuraavilla seikoilla.

–On olemassa valmiit suunnitelmat vaihtoehdosta, jossa päiväkoti toteutetaan osittain uudisrakennuksena Nummen koulualueelle hyväksikäyttäen nykyistä ns. hyvinvointitaloa. Tämä vaihtoehto on edullisempi kuin kokonaan uuden rakentaminen Saukkolaan.

–Synergiaedut asukkaille ovat kiistattomat: koulun alueella ovat hammashoito, psykologi ja kuraattori. Olisi hyvä myös huomioida äitiysneuvolan sijainti, alueen neuvola on pakko jossain vaiheessa uusia. Tämän myötä vanhan neuvolarakennuksen voisi myydä.

–Lohjalla on muissakin monitoimijataloissa mukana päiväkoti (Mäntynummi,

Routionmäki, tuleva Järnefelt, tuleva Laurentius), joten olisi yhdenmukaista, että myös tällä alueella olisi sama käytäntö.

–Monilapsisille perheille helpotus, kun lasten päiväkoti, esikoulu, koulu ja hammashoito ovat yhdessä paikassa.

Asiasta äänestettiin ja kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti. Kaupunginvaltuusto päätti äänin 41–9 (1 poissa) jatkaa Nummi-Saukkolan alueen päiväkodin hankesuunnitelmaa siten, että uusi päiväkoti rakennetaan Saukkolan Heimolantien Y-tontille, Mäntsälänmetsän uudelle kaava-alueelle.

Valtuusto pohti kokouksessaan Nummi-Saukkolan alueen päiväkodin sijoittamista joko Nummelle tai Saukkolaan. Kummastakin vaihtoehdosta löytyi hyviä puolia työmatkaeduista hammashoidon läheisyyteen. Päiväkodin sijainti alueella ylipäätään nähtiin tärkeänä asiana lapsiperheiden ja sitä kautta myös alueen elinvoiman kannalta.

Elinvoimaohjelma ja Lohjan Yrityskiinteistöt -yhtiön perustaminen jätettiin pöydälle

Lohjan elinvoimaohjelma käsittelee keinoja, joiden avulla Lohjalle on tarkoitus saada lisää asukkaita, työpaikkoja ja matkailijoita. Ohjelmassa nostetaan esille mm. joukkoliikenne, liikuntamahdollisuudet, Lohjanjärven ranta-alueiden kehittäminen, yritystoiminta, kaavoitus ja maanhankinta, matkailu, tapahtumat ja kulttuuritoiminta. Ohjelma sai muutamilta valtuutetuilta moitteita liiallisesta superlatiivien käytöstä ja sanavalinnoista, jotka eivät tuntuneet realistisilta, kuten ”äärimmäisen älykäs”, ”kukoistava” ja ”lumoava”. Ohjelmassa mainitaan myös Paloniemen lomakylähankkeen edistäminen ja yrityskiinteistöyhtiön perustaminen. Ohjelma kompastui näihin kahteen. Kokoomuksen valtuutettu Kaj Sundqvist esitti, että asia jätetään pöydälle, koska mm.

Paloniemen lomakylää ja yrityskiinteistöyhtiötä koskeviin kysymyksiin on saatava selvyys ennen asian päättämistä. Valtuutetut Matti Pajuoja ja Jan Tallqvist kannattivat esitystä asian jättämisestä pöydälle, ja valtuusto hyväksyi asian pöydälle jättämisen yksimielisesti.

Valtuuston piti päättää samassa kokouksessa myös Lohjan Yrityskiinteistöt -nimisen osakeyhtiön perustamisesta. Tämäkin asia jätettiin kuitenkin pöydälle.

SMS