Hannele Maittila esittää Meidän Lohjan valtuustoryhmän puolesta, että Pullin koulun lakkautuspäätöksessä mainittua aikataulua muutetaan siten, että toiminta Pullin opetuspisteessä osana Mäntynummen yhtenäiskoulua jatkuu toistaiseksi. Aloitteella on vaikutuksia talousarvioon, joten se tulee käsitellä vuoden 2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

–Lohjan kaupunginvaltuusto päätti 21.4.2021 kokouksessaan lakkauttaa Pullin koulun. Päätöksen mukaan oppilaat siirtyvät Mäntynummen yhtenäiskouluun syksyllä 2022 edellyttäen, että tilat on varmistettu terveellisiksi ja turvallisiksi sisäilman laadun suhteen. Päätös perustui oletuksiin, että oppilasmäärät laskevat ja että Pullin koulun oppilaat siten mahtuvat helposti Mäntynummen yhtenäiskouluun. Nämä molemmat olettamat ovat osoittautuneet vääriksi. Yläkoulun sisäilmaongelmista johtuen alakoulun tiloja on otettu yläkoulun käyttöön. Se aiheuttaa alakoulun tilojen puutetta, eikä näitä tiloja saada helposti takaisin alakoulun käyttöön. Mäntynummen yhtenäiskoulun tilojen käyttöaste on tällä hetkellä 98%, eivätkä toiminnallisesta näkökulmasta ole kaikilta osin riittävät edes Mäntynummen alakoulun omien ryhmien tarpeisiin. Ratkaisemattomat sisäilmaongelmat aiheuttavat myös huolta oppilaiden ja henkilökunnan terveydestä. Nyt tehdyt ilmastointikanavien puhdistukset ovat koulutiloissa rutiinitoimenpiteitä eikä niillä ratkaista pitkäaikaisia sisäilmaongelmia.

–Viranhaltijat ovat tila-asian ratkaisuksi ehdottaneet mm., että Pullin koulun oppilaat hajasijoitetaan alueen muihin kouluihin: Lehmijärvelle, Perttilään tai Asemanpellolle. Tämä ei mielestämme olisi lapsiystävällisen toiminnan hengen mukaista. Sen lisäksi, että lapset siirrettäisiin pois turvallisesta ja tutusta kouluympäristöstään, heidät erotettaisiin luokkatovereistaan. On myös pohdittu lisäparakkien hankkimista Mäntynummen yhtenäiskoulun tontille. Parakkien vuokrakustannukset ovat korkeat ja toisaalta Pullin koulun todelliset ylläpitokustannukset suhteellisen edulliset, joten tämä ehdotus on kaupungin talouden kannalta huono eikä palvele talouden tasapainottamisohjelman tavoitteita.

Aloitteessa ovat mukana myös perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta Janne Turunen ja vihreän valtuustoryhmän puolesta Laura Skaffari sekä Juhani Järvinen, Lotta Paakkunainen, Tom Hillner ja Birgit Aittakumpu.