Aloite väestösuojien rakentamisesta Pirjo-Leena Forsström (SDP) esittää valtuustoaloitteessaan, että Lohjan tulevat investointikohteet tarkistetaan uudelleen ja etsitään mahdollisuutta rakentaa kohteen käyttötarkoitus yhteiskäytöksi väestösuojatarpeen kanssa kaupungin keskustassa.

–Valtuustoinfossa 21.3.2022 saadun tiedon mukaan Lohjalta puuttuu väestösuojatiloja. Keskustan alueella omakoti- ja rivitaloasukkaat jäävät suojatta. Arviolta noin 1/3 Lohjan asukkaista on ilman väestösuojaa eikä suojaa voi edes tarjota kaikille kaupunkilaisille haja-asutuskunnasta puhuttaessa. Väestösuojia emme voi rakentaa koko laajalle Lohjan alueelle, mutta nykytilanne antaa aiheen miettiä väestösuojan tarvetta ja mahdollisesti yhdistää rakentamisen toteuttaminen johonkin tulevaan investointihankkeeseen.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet myös Katriina Nousiainen, Matti Pajuoja, Markku Saarinen, Jukka Uhlgren, Mari Aaltolaine, Laura Skaffari, Hannele Mattila, Jukka Sassi, Jarmo Aho, Ana María Gutiérrez Sorainen, Jukka Peippo, Kristian Sarvi, Tiina Liimatainen, Juhani Järvinen, Heikki Linnavirta, Lotta Paakkunainen, Päivi Alanne, Hilkka Hyrkkö ja Jari Väre.

Sateenkaariliputus Lohja Priden yhteyteen

Vihreiden Heli Kurimo esittää, että Lohjan kaupunki tukee moninaisuutta ja Lohja Pride -tapahtumaa sateenkaariliputuksella tapahtuman aikana 16.7.2022 sekä tulevina vuosina.

–Hyväksytyksi ja nähdyksi tuleminen on ihmisen hyvinvoinnin kannalta perustarve, jonka soisi toteutuvan myös jokaisen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvan kohdalla. Etenkin sateenkaarinuorten kohdalla oman erilaisuuden hyväksyminen ja samanhenkisten ihmisten löytäminen on tärkeä askel matkalla kohti omannäköistä, tasapainoista aikuisuutta.

–Kaupungintalo Monkolan, kenties myös Laurentius-talon edustalla liehuvat sateenkaariliput toisivat esiin, että Lohja on arvoiltaan avoin, edistyksellinen ja moniarvoinen kaupunki, joka hyväksyy ja toivottaa ihmiset tervetulleeksi riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä alkuperästään, kielestään, vakaumuksestaan, terveydentilastaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet myös Ana María Gutiérrez Sorainen, Birgit Aittakumpu, Satu Nybäck, Heidi Himmanen, Marika Heinonen, Katriina Nousiainen ja Lotta Paakkunainen.

Ovatko perheneuvolan palvelut riittävät?

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Lohjalla kartoitetaan, pystyvätkö perheneuvolan resurssit vastaamaan perheiden tarpeisiin nyt sekä tulevaisuudessa.

–Laadukkaiden perheneuvolapalveluiden avulla voimme tarjota tarvittua tukea haavoittuvassa asemassa oleville lapsille sekä heidän perheillensä. Perheneuvola tarjoaa tukea lasten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa.

–Tällä hetkellä monet perheet joutuvat valitettavasti odottamaan kohtuuttoman pitkiä aikoja saadakseen apua perheneuvolasta. Pitkät odotusajat vain vaikeuttavat perheiden tilannetta, koska avun saannin pitkittyessä, monesti myös haasteet kasautuvat ja monimutkaistuvat, aloitteessa todetaan.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet Lotta Paakkunainen, Satu Nybäck, Marika Heinonen, Ana María Gutiérrez Sorainen, Hannele Maittila, Pirjo-Leena Forsström, Heli Kurimo, Laura Skaffari, Jani Meling, Anna Mustalahti, Mari Aaltolaine ja Birgit Aittakumpu.

Katutaidetta katukuvaa elävöittämään

Jani Méling esittää vihreiden valtuustoryhmän puolesta, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi yhdessä virkamiesten kanssa selvittämään, miten katutaidetta voidaan hyödyntää elävöittämään eri alueiden katukuvaa Lohjalla. Samalla pohditaan, miten 2019 hyväksyttyjä linjauksia graffitiseinien lisäämisestä voidaan viedä valtuuston päätöksen mukaisesti eteenpäin.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet myös Ana Gutíerrez Sorainen, Tiina Liimatainen, Satu Nybäck, Marika Heinonen ja Birgit Aittakumpu.