Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.5. kaupunginhallituksen ja -valtuuston loppuvuoden kokouspäivämäärät sekä merkitsi tiedoksi vuoden 2022 talousarvion toteutumisen ensimmäisen neljännesvuosiraportin. Muuten kokouksessa käsiteltiin enimmäkseen aiemmin tehtyjä aloitteita.

Valtuustoaloite Unesco Global geopark -statuksen hakemisesta Lohjalle herätti hieman keskustelua. Asian käsittelyn aikana keskustelun valtuutettu Birgit Aittakumpu esitti valtuutettujen Ana Maria GutierrezSorainen jaTiina Liimatainen kannattamana, että aloitetta ja hanketta jatketaan.

Aittakumpu totesi, että Lohjalta löytyy ainutlaatuisia geologisia kohteita ja rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Unesco Global geopark -statuksen myötä Lohjan alueen tunnettuus voisi kasvaa ja matkailullista vetovoimaakin olisi. Hän totesi, että asian valmistelutyö tarvitsee kuitenkin riittävästi aikaa. Sitä ei nyt ole, mutta aloite kannattaisi pitää vireillä.

Aittakummun esitys ei kuitenkaan menestynyt äänestyksessä. Valtuusto päätti merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi äänin 32–19.

Valtuusto käsitteli kokouksessaan myös koko joukon uusia aloitteita:

Työn edellyttämä ulkovaatetus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Lohjan kaupunki ottaa vastuuta varhaiskasvatuksen henkilöstön tarkoituksenmukaisesta ulkovaatetuksesta.

–Olemme tilanteessa, jossa varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on haasteellista. Lohjan kaupungin tulee miettiä tekijöitä, jotka lisäävät Lohjan houkuttelevuutta työnantajana.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö on velvoitettu ulkoilemaan työssään päivittäin, säällä kuin säällä.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet myös valtuutetut Anna-Maija Kallio, Laura Skaffari, Tiina Liimatainen, Anna Mustalahti ja Heli Kurimo.

Kaupunginvaltuuston kokoustallenteiden tekstittäminen

Valtuutettu Ana Maria Gutiérrez Sorainen teki Meidän Lohjan valtuustoryhmän puolesta seuraavan esityksen.

–Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lohjan kaupungin tulisi tekstittää kaupunginvaltuuston kokouksien tallenteet jälkikäteen. Tulisi myös selvittää viittomakielen tulkin käytön tarvetta valtuuston kokouksissa ja kiinnittää entistä enemmän huomiota valtuustosalin akustiikkaan ja valaistukseen. Jokaisella kaupunkilaisella on yhtäläiset oikeudet saada tietoa päätöksenteosta. Haluamme aloitteella edistää kaikkien lohjalaisten mahdollisuutta tutustua päätöksentekoon ilman esteitä.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet Katriina Nousiainen, Birgit Aittakumpu, Lotta Paakkunainen, Hannele Maittila, Jukka Uhlgren ja Hilkka Hyrkkö.

Lohjalle ystävyyskunta Ukrainasta

Valtuutettu Jussi Patinen esittää kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta, että kaupunginhallitus ryhtyy viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin ystävyyskuntasuhteiden solmimiseksi Lohjan kaupungin ja suunnilleen samankokoisen ukrainalaiskunnan tai -kaupungin välille.

–Ystävyyskuntatoiminnan avulla voidaan esimerkiksi organisoida ja kanavoida Lohjan kaupungin, lohjalaisyritysten ja lohjalaisten yhdistysten sekä yksityishenkilöiden avustustoimintaa, tarjota osaamista Ukrainan jälleenrakentamiseen ja osoittaa myötätuntoa, tukea ja solidaarisuutta

sotaa käyvälle Ukrainalle ja sen kansalle.

–Talvisodan jälkeen ruotsalaiskunnat solmivat kummikuntasuhteita suomalaiskuntien kanssa ruotsalaisavun kanavoimiseksi Suomeen. Lohja sai kummikunnakseen Ruotsista Lidingön, jonka myöntämä rahalahjoitus kattoi osan Lohjan keskustaan Kirkkokentän reunalle rakennetun neuvola-, lastentarha- ja terveydenhoitopalveluita tarjonneen Terveystalon rakentamiskustannuksista.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet myös SDP:n, perussuomalaisten, vihreiden, Meidän Lohjan, keskustan, vasemmiston, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmät.

Niittyjä pörriäisille

Vihreiden valtuustoryhmä esittää ketojen ja pörriäisniittyjen lisäämistä sekä puistojen hoitosuunnitelman päivittämistä luonnon monimuotoisuutta tukevaksi.

–Pölyttäjähyönteisten määrä on vähentynyt uhkaavasti. 75 prosenttia viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä, joten pölyttäjien katoaminen on suora uhka myös ihmisten ruoan tuotannolle. Pölyttäjien katoon vaikuttavat mm. ilmastonmuutos, ympäristömyrkyt ja elinympäristöjen katoaminen. Niityt ja kedot, joita pölyttäjät tarvitsevat selvitäkseen, kuuluvatkin Suomessa kaikista uhanalaisimpien luontotyyppien joukkoon.

–Rakennetuissa ympäristöissä, kuten viheralueilla, puistoissa ja väylien varsilla voidaan luoda pölyttäjille soveltuvia elinpaikkoja, erilaisia maisema-, monimuotoisuus- tai pörriäisniittyjä. Markkinoidaan Lohjan upeita perinnemaisemakohteita, kartoitetaan hoidetut puistoalueet ja tehdään suunnitelma osan muuttamisesta niittyalueiksi. Luonnontilaisista niityistä huolehtiminen ja uusien niittyjen perustaminen on tärkeä asia ja Lohjalla on mahdollisuus toimia tässä edelläkävijänä.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet Anna Mustalahti, Satu Nybäck, Lotta Paakkunainen, Katriina Nousiainen, Kirsi Ferin, Ana María Gutierrez Sorainen ja Birgit Aittakumpu.

Maksuton koulukuljetus toisen asteen opiskelijoille

Keskustan valtuustoryhmän varavaltuutettu Kirsi Ferin teki aloitteen maksuttomasta koulukuljetuksesta

–Me allekirjoittaneet esitämme, että Lohjalla laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevat toisen asteen opiskelijat liitetään mukaan maksuttomaan koulukuljetusjärjestelmään, sillä kaupungissamme opiskelumatkat ovat pitkiä ja julkinen liikenne erittäin heikko. Opiskelumatkat ovat monille opiskelijoille ja perheille kohtuuttoman kalliita, ja toisinaan myös mahdottomia järjestää mitenkään.

–Aloite on talousarviovaikutteinen, mutta yhdessä peruskoulun koulukuljetuksen kanssa järjestettynä kuljetuskokonaisuus luo vahvan rungon uudistettavalle joukkoliikenteelle. Esitämme, että maksuttomuus rajataan koskemaan vain Lohjalla sijaitsevia toisen asteen opiskelupaikkoja sekä Nummelan Luksiaa.

Aloitteen olivat allekirjoittaneet Lotta Paakkunainen, Reeta Kinnunen ja Kristian Sarvi, Hannele Maittila, Maaret Laine, Heidi Himmanen, Birgit Aittakumpu, Tiina Liimatainen ja Ana Maria Gutierrez Sorainen.

Maksuton koulukuljetus Sammatin vapaan kyläkoulun oppilaille

Kirsi Ferin esitti myös maksuttomaan koulukuljetusta Sammatin vapaan kyläkoulun oppilaille.

–Me allekirjoittaneet esitämme, että Lohja myöntää yhtäläisen maksuttoman koulukuljetuksen lohjalaisille Sammatin vapaan kyläkoulun oppilaille, kuin kunnallisen koulun oppilaat saavat.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet Lotta Paakkunanen, Birgit Aittakumpu ja Ana Maria Gutierrez Sorainen.

SMS