Huhtikuun Lohjan kaupunginvaltuuston kokous pidettiin keskiviikkona 19. päivä. Vaikka suurin osa esityslistan aiheista, kuten kaikki aloitteet, käsiteltiin ilman puheenvuoroja puheenjohtajan johdolla, kokouksessa käytiin keskustelua erityisesti joukkoliikenteen palvelutasosta ja Ikkalan koulun lakkauttamisesta. Ennen näitä aiheita valtuusto hyväksyi Järnefeltin liikuntahallin hankesuunnitelman.

Kokouksen alussa kansanedustaja Joona Räsänen sai onnittelut eduskuntavaalien läpimenon johdosta koko valtuuston puolesta. Onnittelut toimittivat varapuheenjohtajat Riikka Slunga-Poutsalo ja Jussi Patinen.

Riikka Slunga-Poutsalo ja Jussi Patinen onnittelivat Joona Räsästä vaalien johdosta.

Joukkoliikenteen tulevaisuus Lohjalla

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys Lohja -keskustelussa valtuusto päätti, että joukkoliikennettä kehitetään Lohjalla ensimmäisen vaihtoehdon mukaisesti. Lopulliset päätökset vuorojen tiheydestä tulee tuoda erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi viimeistään keväällä 2024.

Keskustelun aikana tehtiin kaksi vastaesitystä, joista valtuutettu Jarmo Ahon vastaesitys voitti ja tuli valtuuston päätökseksi.

Pekka Luoma muistutti, että päätöksenteossa on otettava huomioon taloudelliset näkökohdat. Risto Murto kertoi hämmästyneensä Ahon lyhyellä varoitusajalla tehdystä vastaesityksestä. Murto oli huolissaan siitä, miten ELY suhtautuisi Lohjan toimintaan, mikäli kaupunki päättäisi muuttaa suunnitelmia joukkoliikenteen järjestämisen suhteen.

Murto myös ilmaisi epäilyksensä siitä, onko Lohjalla ylipäätään varaa aloittaa alusta ja heittää hukkaan kaikki parin vuoden aikana tehdyt valmistelu- ja selvitystyöt. Keskustelun kuluessa valtuutettu Päivi Kuitunen teki valtuutettujen Päivi Alanteen, Heli Kurimon, Heikki Linnavirran ja Hannele Maittilan kannattamana vastaesityksen

Ahon vastaesitys voitti Kuitusen vastaesityksen äänin 31–20 valtuutettu Ahon vastaesitys eteni äänestykseen pohjaesitystä vastaan. Lopulta äänin 1–33 on valtuutettu Ahon vastaesitys tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Valtuusto päätti Kehittää joukkoliikennettä vaihtoehdon 1 mukaisesti niin, että perustason kehittämiseksi varataan 0.5 miljoonan euron lisärahoitus sekä niin, että liikenteen suunnittelu ja valmistelut aloitetaan Lohjalla jo vuoden 2023 aikana, jotta liikenne voidaan kilpailuttaa hyvissä ajoin ennen sen aloittamista syksyllä 2024.

Joukkoliikenteen järjestämistapaan runkolinjan osalta palataan päätöksenteossa, kun aiemmin päätetyn ELY:n kilpailutuksen tulokset ovat valmiina.

Päätöksen mukaan joukkoliikennettä kehitetään vaihtoehdon 1 mukaisesti lisärahoituksella ja suunnittelun aloittamisella jo vuoden 2023 aikana. Vihreiden ja Keskustan valtuustoryhmät jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

-Toteamme eriävänä mielipiteenämme, että vastaesityksen kohta 2. on hallintosäännön vastainen ja haittaa tulevaa kilpailutusta, sekä vesittää kilpailutuksen tuloksen.

Ikkalan koulun kohtalo

Valtuuston kokouksessa käsiteltiin myös Ikkalan koulun lakkauttamista, joka herätti niin ikään keskustelua. Ikkalan koulun lakkauttamisesta käydyssä keskustelussa tehtiin esitys asian palauttamisesta valmisteluun, mutta se hylättiin äänestyksen jälkeen.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Hannele Maittila teki valtuutetun Päivi Alanteen kannattamana seuraavan esityksen asian palauttamisesta valmisteluun:

”Kaupunginvaltuusto palauttaa Ikkalan koulun lakkauttamisasian uudelleen valmisteluun siten, että ennen uutta käsittelyä alueen asukkaita kuullaan Hallintolain ja muutoinkin hyvän hallinnon mukaisesti. Kuulemistilaisuudesta kuulutetaan asiallisella tavalla mm.paikallislehdissä ja tilaisuudesta tehdään muistio, johon merkitään osallistujat sekä asukkaiden näkemykset koulun mahdollisen lakkauttamisen vuoksi. Kuulemistilaisuuteen osallistuvat myös viranhaltijat jotka osaavat vastata asukkaiden kysymyksiin. Kuulemisen jälkeen Ikkalan koulun asia käsitellään kuulemisasiakirjoineen lainmukaisessa järjestyksessä kaupungin toimielimissä.”

Äänestyksen jälkeen äänin 34-15 päädyttiin jatkaamaan asian käsittelyä. Keskustelun kuluessa valtuutettu Ana Maria Gutiérrez-Sorainen teki valtuutetun Lotta Paakkunaisen kannattamana vastaesityksen, että Ikkalan koulua ei lakkautettaisi. Äänin 31–17 pohjaesitys tuli lopulta valtuuston päätökseksi.

Valtuusto päätti näin ollen lakkauttaa Ikkalan koulun 1.8.2023 alkaen, joten tulevaisuudessa Ikkalan koulun oppilaat siirtyvät Pusulan koulun oppilaiksi. Lopuksi käsiteltiin vielä seuraavat valtuusto- ja kuntalaisaloitteet:

Valtuustoaloite: Lohjan kaupunki selvittäisi syyt siihen, miksi lastensuojelun tarve lisääntyy Lohjalla Valtuustoaloite: Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun toimimattomuus lohjalaisille palvelunsaajille

Valtuustoaloite: muoviroskien keräämisen ja kierrättämisen edistämiseksi Kuntalaisaloite: Kevyenliikenteen väylä Jättöläntielle

Valtuustoaloite: Lohja on hyväntuulisten ja kohteliaiden ihmisten järvikaupunki. Aloitteet käsiteltiin ilman puheenvuoroja, ja niiden käsittely etenee edelleen kaupungin toimielimiin.