Tänään: 19.07.2024

Toimittaja

Valtuustossa pohdittiin bussilippuja ja rantojen kehittämistä

julkinen liikenne, lohja, rannat, valtuusto

Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 19.1. mm. aloitteita bussilippujen hinnoista ja laavun ja nuotiopaikan rakentamisesta Routiolle. Bussilippujen kohdalla kyseessä oli kuntalaisaloitetta, jossa nuoret toivoivat halvempia lippuja. Valtuustossa todettiin, etteivät he voi asiaan vaikuttaa, sillä kaupunki ei nykyisen joukkoliikennelain mukaan saa tukea markkinaehtoista liikennettä. Siten myös lipun hinnan tukeminen on kiellettyä. Lohjalla noin 90% joukkoliikenteestä on markkinaehtoista liikennettä, jossa liikennöitsijät päättävät itse mm. reitit ja lippujen hinnat. Sosiaalidemokraattien valtuutettu Taina Lackman halusi kuitenkin pitää puheenvuoron aiheesta, koska aloite oli nuorten tekemä.

–Aloitteeseen annetussa perusteellisessa vastauksessa todetaan, ettei kunta voi tehdä hinnoille mitään. Valtuutettujen on silti hyvä olla tietoisia siitä, mitä kuntalaiset kokevat arjessaan julkisessa liikenteessä. Nuorille on myös hyvä viestiä, että tämä on alueellisesti tärkeä aihe, johon olemme vaikuttamassa, vaikka yksittäisien lippujen hintoihin emme voikaan vaikuttaa, Lackman sanoi.

–Aloite on erittäin tärkeä ja nuorten huoli aito. Lippujen hinnat vaihtelevat suuresti Lohjalla ja osalla liikennöitsijöistä lippujen hinnat ovat nousseet jopa puolella. Tämä nousu näkyy räikeästi etenkin Sammatissa ja Karjalohjalla, hän jatkoi.

Lohjan ja Länsi-Uudenmaan alueen liikennöitsijöihin on oltu aiemmin yhteydessä yhtenäisen lippuratkaisun löytymiseksi, mutta asiasta ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Tällä hetkellä Lohja tekee yhdessä Länsi-Uudenmaan muiden kuntien ja Uudenmaan ELYn kanssa selvitystä joukkoliikenteen järjestämisestä. Tarkoituksena on selvittää vaihtoehtoja alueen joukkoliikenteen järjestämiseksi ELYn ja kuntien hankkimana ostoliikenteenä, jolloin myös lippujärjestelmän yhtenäistäminen olisi mahdollista.

Rantoja tarkastellaan osana järviohjelmaa

Valtuustossa käsiteltiin myös laavun ja nuotiopaikan rakentamista Roution uimarannan ja venepaikkojen väliselle alueelle. Valtuusto hyväksyi aloitteen loppuun käsitellyksi, mutta sitä ennen Meidän Lohjan valtuutettu Ana Gutierrez Sorainen esitti Meidän Lohjan valtuutettujen JukkaUhlgrenin,Katriina Nousiaisen ja Hannele Maittilan kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

–Selvitetään kaupunkilaisille, millaisia toimenpiteitä Roution rannan alueella ollaan tekemässä. Uimarannat ovat tärkeitä kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta, Gutierrez Sorainen sanoi.

Häntotesi, että kaupunki voisi tulla vastaan, kun Routioseura on jo tehnyt paljon töitä alueen kehittämiseksi.

–Se olisi hyvä viesti myös muille seuroille ja kyläyhteisöille.

Hän kritisoi sitä, että asiassa annettu vastaus oli kovin lyhyt.

–Se oli lyhyt ja lakoninen. Kaupunkilaisten tekemiin aloitteisiin pitää vastata kunnolla niin kuin meidän valtuutettujenkin tekemiin. Vähän empatiaa, Gutierrez Sorainen totesi.

Uhlgren puolestaan totesi, että Lohjan rantaprofiilia ja rantapaikkojen rakentamista olisi hyvä käsitellä niin Routiolla kuin laajemminkin Lohjalla.

Myös RKP:n valtuutettu Heidi Himmanen totesi vastauksen varsin niukaksi.

–Siinä todettiin vain, ettei toistaiseksi rakenneta. Olen samaan mieltä, että aluetta pitää kehittää ja selvittää nuotiopaikan rakentamista. Toivon kuitenkin, että asiaa käsiteltäisiin järviohjelman yhteydessä, eikä pyöritettäisi nyt byrokratian rattaissa.

Kokoomuksen valtuutettu Kaj Sundqvist oli samaa mieltä.

–Olen järvityöryhmän puheenjohtaja. Tämäkin asian tulee siellä varmasti käsittelyyn tulevien vuosien aikana. Mukaan on tarkoitus kutsua myös järviyrittäjiä, jotta näkökantoja saadaan monesta suunnasta. Tässä vaiheessa pohjaesitys kelpaa hyvin.

Asiasta äänestettiin ja asia todettiin loppuun käsitellyksi äänin 47–4.

SMS