Maisemat kauniin valkeaksi maalannut runsas lumisade saa aurausautot liikkeelle. Poliisin havaintojen ja kansalaisten antaman palautteen perustella poliisi kehottaa niin aurauskaluston kuljettajia kuin muita liikenteessä olevia olemaan tarkkana.

— Lumiset olosuhteet ovat usein vaikeat, ja kiire painaa päälle. Tästä huolimatta on noudatettava liikennesääntöjä. Hankalissa olosuhteissa huolellisen liikkumisen merkitys kasvaa entisestään, muistuttaa ylikomisario Jussi Päivänsalo Länsi-Uudenmaan poliisista.

Huomion herättävä vilkkuvalo ei poista tarkkaavaisuuden tarvetta

Tienpitotehtävässä käytettävä ajoneuvo saa olosuhteiden edellyttämällä tavalla ja tarpeellista varovaisuutta noudattaen poiketa joistakin tieliikennelain säännöksistä. Tyypillisiä poikkeuksia ovat tien eri osien käyttö, ajoneuvon paikka ajoradalla, ajoneuvojen välinen etäisyys, ryhmittyminen, kääntyminen, pihakadulla ajaminen ja pysäköinti, kävelykadulla ajaminen sekä liikennemerkillä osoitetussa tunnelissa ajaminen.

Vilkkuvaa ruskeankeltaista varoitusvalaisinta saa käyttää, kun ajoneuvon yleisistä liikennesäännöistä poikkeava kulku, pysäköinti, ajoneuvon leveys tai pituus voi aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle. Aurausta suoritettaessa varoitusvaloa saa ja on syytäkin käyttää aina, sillä kulku on muusta liikenteestä poikkeavaa.

— Vilkkuvalo ei kuitenkaan oikeuta poikkeamaan huolellisuus- ja varovaisuusvelvoitteesta, normaaleista väistämissäännöistä, turvallisesta tilannenopeudesta tai liikennevalojen noudattamisesta, Päivänsalo toteaa.

Aurausauton saa ohittaa olosuhteiden niin salliessa – jalkakäytävällä oma näkyvyys on tärkeää

Aurausautoa kuljettavien lisäksi varovaisuutta kaivataan myös muilta liikenteessä liikkuvilta. Isot aurausautot saavat lumen pöllyämään, mikä on tärkeä huomata niin autoillessa kuin jalkakäytävillä.

— Tienpidossa tai vastaavassa tehtävässä käytettävän, asianmukaisesti merkityn ajoneuvon saa sivuuttaa tai ohittaa olosuhteet huomioon ottaen sopivimmalla tavalla. Tarpeellista varovaisuutta tulee kuitenkin noudattaa. Ohittaessa kannattaa myös muistaa, että aurausauton edessä oleva tie voi olla huonossa kunnossa, Päivänsalo ohjeistaa autoilijoilta.

Pyörällä tai jalan liikkeellä olevien kannattaa aurausauton kohdatessa varmistaa, että kuljettaja on varmasti huomannut vastaantulijan. Erityisesti aurausauton peruuttaessa kannattaa olla hereillä.

— Tarkkaavaisuudella ja olosuhteet huomioon ottavalla käyttäytymisellä liikenteeseen mahtuu hienosti sekä aurauskalusto että muu väki. Kun kukin hoitaa oman osuutensa, on kaikilla turvallista liikkua lumisillakin teillä, Päivänsalo kannustaa.