Lohjalaisille tarjotaan mahdollisuutta vaikuttaa oman asuinalueensa viihtyvyyteen ja liikuntamahdollisuuksiin. Vastaamalla lähiliikuntapakkoja koskevaan kehittämiskyselyyn, paikalliset voivat tuoda esiin mielipiteitään ja ajatuksiaan lähiliikuntapaikkojen tämänhetkisestä tilasta ja kehittämisestä tulevaisuudessa sekä sisällöiltään että sijoitteluiltaan.

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan päivittäiseen liikuntaan tarkoitettua, vapaassa ja maksuttomassa käytössä olevaa liikuntapaikkaa, joka on turvallisessa ja helposti saavutettavassa paikassa asuinalueen läheisyydessä esimerkiksi koulujen pihapiirissä. Tulevina vuosina tarkoituksena on kehittää ja lisätä lähiliikuntapaikkoja Lohjalla.

Lohjalaisten mielipiteitä kartoitetaan sähköisellä kyselyllä, joka löytyy Lohjan Liikuntakeskuksen nettisivuilta osoitteesta www.lohjanliikuntakeskus.fi. Kaikki lohjalaiset voivat vapaasti vastata kyselyyn 4.3. asti. Kyselyn toteuttavat Lohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskus Oy, ja kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme kuukausikorttia Neidonkeitaalle (arvo 54 € / kpl).

Kyselystä saadut vastaukset toimivat pohjana Lohjan lähiliikuntapaikkaohjelmalle, jossa konkreettisesti seuraavan neljän vuoden aikana vuosittain rakennetaan uusi lähiliikuntapaikka tai kehitetään jo olemassa olevaa.