Korkeakoulujen kevään yhteishaku on päätynyt ja alustavien tietojen mukaan Laurea-ammattikorkeakouluun haki yhteishaussa yhteensä yli 23 000 hakijaa. Ensisijaiseksi vaihtoehdokseen Laurean valitsi lähes 5 700 hakijaa. Suosituimmiksi hakukohteiksi nousivat jälleen joustavan opiskelun mahdollistavat verkko-opinnot.

Viime vuosina Laurea on noussut yhdeksi vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista hakijoiden keskuudessa. Useassa yhteishaussa on ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden ollut Laurean koulutuksiin jopa eniten kaikista Suomen ammattikorkeakouluista.

Lohjalle yhteensä yli 2800 hakemusta

Laureassa oli tämän kevään yhteishaussa tarjolla yhteensä 895 aloituspaikkaa AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Laurean kaikkien koulutusten keskimääräinen vetovoima oli hieman yli 6 ensisijaista hakijaa jokaista tarjolla ollut aloituspaikkaa kohden.

Vetovoimassa mitattuna ylivoimaisesti suosituin koulutus Laureassa oli kokonaan verkko-opintoina toteutettava sosionomikoulutus. Koulutuksen valitsi ensisijaiseksi vaihtoehdokseen noin 750 hakijaa. Myös verkossa toteutettava liiketalouden koulutus keräsi runsaasti hakemuksia.

Erittäin suosittuja olivat myös niin sanotut monimuoto-opinnot, jotka mahdollistavat opiskelun työn ohessa. Laurean toiseksi vetovoimaisimmaksi hakukohteeksi nousi Otaniemen kampuksella toteutettava terveydenhoitajan koulutus, jossa ensisijaisia hakijoita oli yli 300.

Myös Laurean ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset kiinnostivat hakijoita tämän kevään yhteishaussa. Suosituin YAMK-koulutus oli oikeudellisen erityisosaamisen ja oikeusmuotoilun koulutus.

Laurean Lohjan kampuksella syksyllä käynnistyviin koulutuksiin haki noin 2 800 hakijaa. Suosituin Lohjan koulutuksista oli liiketalouden verkkototeutus, johon haki 1 344 henkilöä. Myös Lohjalla toteutettavaan sosiaalialan monimuotokoulutukseen tuli noin 200 hakemusta.

Joustavuus mahdollistaa opiskelun työn ohessa

Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski on iloinen siitä, että Laurean ammatillinen korkeakoulutus kiinnostaa hakijoita laajasti.

–Hakijoille on yhä tärkeämpää opiskella joustavasti työn ohessa, mikä on Laurean vahvuus, hän painottaa.

Samalla rehtori Koski on myös todella ylpeä Laureasta valmistuneista, joiden työllistyminen on ollut pitkään erinomaisella tasolla. Valmistuneet opiskelijat antavat korkeakoululle valtakunnallisessa kyselyssä erinomaiset arvosanat juuri työelämäosaamisessa.

Nyt haettavana olleet koulutukset alkavat syksyllä 2020. Seuraavaksi kevään yhteishaku jatkuu valintakokeilla ja yhteishaun kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 8.7.2020.