Tänään: 22.07.2024

Toimittaja

Vesistöystävällistä puutarhanhoitoa

puutarha, vesistöt, ympäristön suojelu

Veikkolan vesistöhankkeen puitteissa on julkaistu pienimuotoinen painettu opas vesistöystävälliseen puutarhanhoitoon. Työn alla on myös aihepiiriä monin tavoin laajentava nettisivusto. Monen käsitys hyvin hoidetusta pihasta ei aina ole paras vaihtoehto luonnon näkökulmasta.

Uusi vesistöystävällinen puutarha ja ranta -esite sekä nettisivut opastavat ranta-asukkaita vesistöjen kannalta turvallisempiin ratkaisuihin puutarhojen ja rantojen hoidossa. Lannoitteet, kasvinsuojeluaineet, kompostiseokset ym. pihoille levitettävät aineet aiheuttavat varsin merkittävää kuormitusta vesistöihin etenkin rinnetonteilla. Lyhyeksi leikattava laaja-alainen nurmikenttä näyttää siistiltä silmälle, mutta imee ja pidättää vettä huonosti, mikä lisää pintavaluntaa suoraan vesistöön.

Pihamaiden ja puutarhojen vesistökuormitusta voidaan vähentää merkittävästi tekemällä puutarhoista ja ranta-alueista vaihtelevan monimuotoisia säilyttämällä ranta-alueet luonnontilaisina ja istuttamalla monipuolisesti eri tyyppisiä, mielellään kotoperäisiä kasveja. Näin kertyvä sade- ja hulevesi saadaan pidettyä pihamaalla sen valumatta vesistöihin. Vielä tehokkaampaan valumavesien hallintaan voidaan päästä perustamalla sadepuutarhoja. Ne ovat tarkoin suunniteltuja rakennelmia, joiden kasvilajit sietävät sekä lammikoituvaa vettä että kuivempia kausia.

Vaihtelevat ja eri ikäisistä kasveista koostuvat puutarhat ja ranta-alueet voivat ylläpitää myös selkärangattomien, mm. pölyttäjien, runsaslukuisuutta ja lajiston monimuotoisuutta. Pölyttäjien määrät ovat pudonneet maailmanlaajuisesti huolestuttavan alas, joten niiden suojelu on erittäin suositeltavaa.

Uuden puutarhaesitteen tarkoitus on auttaa vesistöystävällisessä puutarhanhoidossa alkuun. –Sadepuutarhoihin hyvin soveltuvista kotimaisista kasvilajeista on saatavissa verrattain vähän tutkimustietoa, mutta pyrimme kokoamaan nettisivuille vähitellen aiheesta tarkempaa ohjeistusta. Lisäksi tuomme tarjolle monia vesistöystävällisiä puutarhaideoita sekä tietoa sadepuutarhojen rakenteesta, rantojen kasvillisuusvyöhykkeistä ynnä muusta aihepiiriin liittyvästä, toteaa vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen.

Nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.vesientila.fi/vesistokunnostus/puutarhanhoito, ja myös itse esite on sieltä ladattavissa. Veikkolan vesistöhanke järjestää lisäksi yleisötilaisuuden keskiviikkona 26.8. kello 17.30–21.00 Eerikinkartanossa Veikkolassa. Tilaisuudessa esitellään uusi puutarhanhoitoesite ja nettisivut sekä kuullaan järvien vedenlaadusta, hoitokalastuksista, petokalatoimista ja Lamminojan kunnostuksesta. Tilaisuus on maksuton, ja ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet on saatavissa osoitteessa: https://www.luvy.fi/tapahtuma/veikkolan-vesistohankeen-tilannekatsaus-26-8-2020/

Luonnontilainen ranta on kaunis ja suojelee vesistöä monin tavoin.