Siuntion kuntalaiskysely on saanut hyvän vastaanoton. Netissä toteutettavaan kyselyyn on vielä viikko aikaa vastata. Linkki kyselyyn löytyy Siuntion kunnan nettisivulta www.siuntio.fi.

Kuntalaiskysely on yksi asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista Siuntiossa. Sen tarkoituksena on kerätä kuntalaisten mielipiteitä kunnan toiminnasta ja muista asukkaita koskevista asioista. Palautetta pyydetään mm. kunnan visiosta ja arvoista sekä asumiseen ja ympäristöön liittyvistä asioista. Lisäksi tiedustellaan kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnassa oleviin päivittäispalveluihin ja mitä palveluja asukkaat ostavat siuntiolaisilta yrityksiltä ja yhdistyksiltä.

Kysymyksiä on myös viestinnästä ja kunnan tulevaisuuden haasteista. Kehittämistoiveita kuntalaiskysely pyytää mm. kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta.

Siuntion kunnanhallitus käsittelee kyselyn tuloksia huhtikuussa. Kuntalaiskysely on tarkoitettu kaikille siuntiolaisille. Se toteutetaan nettikyselynä, joka on avoinna helmikuun loppuun asti. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja kyselylomakkeen voi täyttää myös kunnantalolla ja terveyskeskuksessa.