Tänään: 21.07.2024

Toimittaja

Vihdille 82 000 euron avustus Liikkuva koulu -hankkeeseen

koulut, liikunta, vihti

Vihdin kunta on saanut Liikkuva koulu -hankkeelle 82 000 euron avustuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI). Hanke on alkanut Vihdissä lukuvuonna 2016 – 2017 ja jatkuu kolmannelle kaudelle lukuvuonna 2018 – 2019. Vihdin hankkeessa korostuu oppilashuollollinen näkökulma, jolloin toiminnan avulla tuetaan oppimista ja oppilaiden sosiaalisia taitoja. Opetushallituksen Liikkuva koulu -ohjelman yhteyspäällikkö Kirsi Naukkarinen pitää Vihdin monialaista yhteistyötä erittäin onnistuneena.

Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluva valtakunnallinen Liikkuva koulu -hanke jatkuu Vihdissä kolmannelle kaudelle AVI:lta saadun avustuksen turvin. Hankkeen koordinaattori Pauliina Saarinen-den Hollander Vihdin kunnasta iloitsee hankkeen jatkumisesta ja kertoo, että hankkeeseen ovat olleet tyytyväisiä niin oppilaat kuin opettajatkin. Koulupäivän aikana tapahtuvan liikunnan on huomattu parantavan oppilaiden keskittymiskykyä sekä koulujen työrauhaa.

-Pyrimme ottamaan oppilaita mahdollisimman paljon mukaan toiminnan kehittämiseen, ja heidän toiveitaan on huomioitu esimerkiksi koulujen välinehankintoja tehtäessä. Oppilaiden ja opettajien yhteiset koulutukset ovat motivoineet molempia osapuolia toiminnallisessa oppimisessa ja antaneet virtaa koulupäivään, Saarinen-den Hollander kertoo.

Keskiössä toiminnallinen oppiminen

Päättyneenä lukuvuonna Vihdin hankkeessa panostettiin erityisesti kouluilla kiertävien liikunnanohjaajien toimintaan. Ylä- ja alakouluissa kiertäneet liikunnanohjaajat ovat liikuttaneet lapsia koulupäivän aikana ja vieneet kouluille vinkkejä taukoliikuntaan sekä siihen, miten toiminnallisin keinoin voitaisiin tukea opetusta. Muun muassa opetuksen pelillistämisen kautta voidaan lisätä mielenkiintoa oppimiseen: esimerkiksi liikkuvissa lautapeleissä osallistujat toimivat itse pelinappuloina ja oppivat samalla esimerkiksi matematiikkaa, reaaliaineita tai kieliä. Oppilaat ovat myös aktivoituneet suunnittelemaan itse opetuspelejä koulunkäynnin tueksi. Liikuntaa oppitunneille lisättiin myös virtuaalisten oppimispelien kautta, jolloin tehtäviä ratkottiin mobiililaitetta hyödyntäen esimerkiksi koulun tiloissa suunnistamalla.

Päättyneen lukuvuoden aikana oppilaita koulutettiin toimimaan välituntiliikuttajina ja kokeiltiin maksuttomien liikuntamahdollisuuksien tarjoamista yläkoululaisille kuntosalin, uinnin ja vapaan liikuntatuokion kautta. Aiempina lukuvuosina hankkeen puitteissa on esimerkiksi järjestetty uimakouluja, hankittu kouluille liikuntavälineitä sekä tarjottu oppilaille ja opettajille liikunnallisia lajikokeiluja.

Tulevan lukuvuoden avustusta on tarkoitus käyttää muun muassa liikunnanohjaajien toiminnan jatkamiseen, liikunta-/pihavälineiden hankkimiseen kouluille sekä oppilaiden kuljetuskustannuksiin liikuntahalleille ja -tapahtumiin. Lisäksi kehitetään yhteistyötä paikallisten liikunta- ja urheilujärjestöjen kanssa sekä koulutetaan opettajia.

Oppilashuolto tärkeässä osassa hanketta   

Oppilashuollollinen näkökulma on Vihdissä otettu olennaiseksi osaksi hanketta. Vastaava kuraattori Reetta Knuuttila kertoo, että kouluilla kiertävien liikunnanohjaajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja liikunnan avulla pyritään löytämään keinoja myös oppilaiden sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.

-Liikunnanohjaaja on esimerkiksi työskennellyt sellaisten ryhmien kanssa, joissa harjoitellaan ryhmässä toimimisen, kannustamisen ja häviämisen taitoja. Taitojen kehittyessä myös kouluviihtyvyys paranee, mikä puolestaan edesauttaa oppimista, taustoittaa Knuuttila.

Opetushallituksen Liikkuva koulu -ohjelman yhteyspäällikkö Kirsi Naukkarinen tutustui Vihdin hankkeeseen Nummelan koululla loppuvuodesta 2017. Hän oli ilahtunut toiminnan moninaisuudesta ja siitä, että pitkäjänteiselle ja jatkuvalle toiminnalle oli luotu hyvä pohja ja selkeät suunnitelmat.

-Oppilashuollon ja kuraattorin mukanaolo toiminnassa on loistavaa. Toiminnan avulla tuetaan oppimisen lisäksi oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittymistä, mikä osaltaan vaikuttaa positiivisesti myös muuhun koulunkäyntiin. Vihdin tapaa toimia hankkeessa voisi hyödyntää myös muissa kunnissa, toteaa Naukkarinen.

Liikkuva koulu on hallituksen kärkihanke

Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa peruskouluissa ja toisella asteella. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvaa koulupäivää omalla tavallaan. Toteutuksessa keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.