Parhaillaan kunnissa käsiteltävänä oleva Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2020–2031 on jatkoa sopimuskaudelle 2016–2019. Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi MAL-suunnitelman 9.9.2019, mutta lausui jo silloin, ettei Vihti tue tie- tai ruuhkamaksujen käyttöönottoa miltään osin. Vihdin kanta ruuhkamaksuihin on yhä ennallaan: 21.9.2020 pidetyssä kokouksessaan kunnanvaltuusto kieltäytyi hyväksymästä ruuhkamaksujen käyttöönottoa osana MAL-sopimusta 2020–2031.

–Pidämme kehyskunnissa ongelmallisena sitä, että ruuhkamaksujen säännösvalmistelu on käynnistetty ilman kattavaa selvitystyötä ruuhkamaksujen todellisista vaikutuksista, toteaa kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Käytännössä ruuhkamaksut kohdistuisivat voimakkaimmin joukkoliikenneyhteyksien ulkopuolella oleviin työssä kävijöihin ja niihin, joilla ei ole varaa tai halua asua pääkaupunkiseudulla. Näin tiemaksut rasittaisivat eniten pienituloisia ja heikentäisivät osaltaan työvoiman saavutettavuutta Helsingin seudulla. Jopa 1 500 euroon vuodessa nousevat tiemaksut muodostaisivat käytännössä kehyskuntaveron, jolla todennäköisesti olisi merkitystä myös asuin- ja työpaikan valintaan. Tämä suuntaus on täysin väärä, sillä tehtyjen ratkaisujen tulisi edistää työvoiman liikkuvuutta sekä asumisen ja työssäkäynnin joustavuutta niiden haittaamisen sijaan.

–Nyt esillä ollutta ruuhkamaksumallia ei voi mitenkään hyväksyä. Esillä ollut malli ei edes vähentäisi ruuhkia, se vain kasvattaisi työssäkäynnin kustannuksia, sanoo kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen.

Autoiluun ja siitä aiheutuviin päästöihin lyödään helposti suurimman ilmastosynnin leima. Suomen Ympäristökeskuksen teettämän tutkimuksen mukaan tieliikenteen osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 17 prosenttia. Henkilöautoliikenteen osuus on 9 prosenttia ja tieliikenteen tavarankuljetusten vastaavasti 7 prosenttia. Tutkimustulosten valossa on selvää, että tiemaksujen aikaansaama liikenteen vähentyminen ja siitä aiheutuva hiilidioksidipäästöjen aleneminen jää mitättömälle tasolle ilmastotyön kokonaisuudessa.

–Tiemaksuja tahtovilta puuttuu täysin ymmärrys alueemme työssä käyvien ihmisten arjesta, summaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuija Sundberg.

Liikenteen aiheuttamien päästöjen hillitsemisessä keppiä tehokkaampi keino on porkkana: kun kehittämisen kohteena ovat toimiva joukkoliikenne ja liityntäpysäköinti, vaihtoehtoiset polttoaineet sekä kevyenliikenteenväylät, jokainen voi itse tehdä ratkaisun siitä, millä kulkuvälineellä työmatkansa taittaa.

Vihti vaatii, että liikenteen ohella arvioidaan mahdollisuuksia vähentää myös asumiseen ja rakentamiseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä osana maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnittelua.

Liikenteen aiheuttamien päästöjen hillitsemisessä keppiä tehokkaampi keino on porkkana: kun kehittämisen kohteena ovat toimiva joukkoliikenne ja liityntäpysäköinti, vaihtoehtoiset polttoaineet sekä kevyenliikenteenväylät, jokainen voi itse tehdä ratkaisun siitä, millä kulkuvälineellä työmatkansa taittaa. (Kuva: Mostphotos)