Tänään: 12.07.2024

Toimittaja

Vihdissä käyttöön UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli

lapset, Unicef, vihti

Suomen UNICEF on valinnut Vihdin mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin, joten Vihdissä aloitetaan valinnan mukanen kehittämistyö.

–Malli tulee toimimaan arjen työkaluna, jonka avulla Vihti pyrkii parantamaan lasten oikeuksien toteutumista mahdollisimman hyvin kaikissa kunnan palveluissa ja päätöksenteossa, kertoo vastaavana kuraattorina ja Vihdin kunnassa Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorina toimiva Emmi Romppainen.

Mallin myötä kuntaan perustetaan koordinaatioryhmä, johon kuuluu viranhaltijoita kunnan eri toimialoilta sekä lasten ja nuorten, kuntapäättäjien ja kolmannen sektorin edustaja.

–Kun koordinaatioryhmä kootaan kunnan sisältä poikkileikkaavasti, sillä varmistamme sen, että malli läpäisee kunnan kaikki toiminnot ja voimme tehdä kehitystyötä kokonaisvaltaisesti, Romppainen jatkaa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toiminnassa on mukana jo 44 kuntaa. Näissä 44 kunnassa asuu lähes puolet Suomen lapsista. Vuonna 2021 yhteistyö käynnistyy kahdeksan uuden kunnan kanssa, joista Vihti on yksi. Toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

Onnistuneesta kehittämistyöstä UNICEF voi myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Uusina mallissa aloittavien kuntien kehittämistyö kestää yleensä hieman yli kaksi vuotta ennen tunnustuksen myöntämistä.

–Lapsuus on ainutlaatuinen jakso ihmisen elämässä, sillä varhaisvuosien kokemusten pohjalle rakentuu yksilön tulevaisuus. Vihdissä tehdään jo nyt paljon hyvää työtä lapsen oikeuksien toteutumiseksi, ja haluamme kehittää toimintaamme aktiivisesti yhä lapsiystävällisempään suuntaan, sanoo sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen.

–Lapsiystävällisyys on inhimillisestä ja oikeudellisesta näkökulmasta oikea toimintatapa. Lisäksi investointi lasten hyvään elämään varmistaa koko kunnan kestävän tulevaisuuden, toteaa lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija Sanna Koskinen Suomen UNICEFilta