Vihtiläisen Nummelan Palloseuran (NuPS) vuodesta 2014 asti toteuttama vanhustyö on saanut rahoituksen Uudenmaan liitolta ja Tuovi Siiri Hännisen säätiöltä. Wirtaa vihtiläisille vanhuksille -hanke vie liikunnan kotiin asti ikäihmisille, jotka eivät heikon toimintakykynsä vuoksi voi osallistua kodin ulkopuolisiin kunnan toimintoihin. Käynnit ovat vanhuksille ja Vihdin kunnalle maksuttomia.

Rahoitus mahdollistaa sen, että voimme liikuttaa ikäihmisiä seuraavat kolme vuotta kahden päätoimisen työntekijän voimin. Tavoitteemme on, että toiminnassa on mukana viikoittain sata vihtiläistä vanhusta, iloitsee NuPS:n kehityspäällikkö Timo Tuomi.

–Vihdin väestö ikääntyy kahdeksanneksi nopeimmin ja on todella tärkeää, että tämän kaltaisilla hankkeilla voimme tukea iäkkäiden hyvinvointia. Koronapandemian myötä tälle on tarvetta enemmän kuin koskaan, sanoo Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Vanhustyön käytännön toteutuksesta vastaavat NuPSin liikunnanohjaajat. Hankkeessa ovat mukana myös Vihdin kunta sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen fysioterapia ja lääkärit. Toimintaa on tukenut vuodesta 2014 alkaen Tuovi Siiri Hännisen säätiö ja vuosina 2018–2020 STEA. Uudenmaan liiton hanketuki on myönnetty vuosille 2021–2023. Se maksetaan Uudenmaan kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoituksesta (UKKE), joka edistää yhteiskunnan turvallista palautumista koronakriisistä ja lieventää kriisin pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Hankkeen vuosikustannukset ovat noin 100 000 euroa, josta Uudenmaan liiton UKKE-rahoituksen osuus on noin 55 000 euroa ja Tuovi Siiri Hännisen säätiön osuus noin 45 000 euroa vuodessa.

–Hankkeessa tuetaan koronasta toipumista vahvistamalla vanhusten omatoimisuutta. Tavanomaisen toiminnan lisäksi hankkeessa otetaan käyttöön uudella tavalla etälaitteita, opetellaan hyödyntämään digitaalisuutta ja aktivoidaan ikäihmisistä vertaisohjaajia, sanoo Uudenmaan liiton suunnittelupäällikkö Ulla-Mari Karhu.

–Tässä yhteistyöhankkeessa kolmannella sektorilla on vahva toteuttajan rooli, mikä on ainutlaatuista myös valtakunnallisella tasolla. Yhteinen tavoitteemme on tukea yksin asuvien vanhusten elämänlaatua, vahvistaa heidän toimintakykyään ja lisätä kotona asumisen mahdollisuuksia, summaa hankkeen antia Tuovi Siiri Hännisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtinen.

Wirtaa vihtiläisille vanhuksille -hankkeen tärkein anti on inhimillisessä näkökulmassa ja ikäihmisten elämänlaadun paranemisessa. (Kuva: Nummelan Palloseura)

Ennaltaehkäisevä työ tuottaa merkittäviä säästöjä ja etuja

–Jos voimme hankkeessa pidentää vaikkapa 20 vanhuksen kotona asumista vuodella, se säästää tehostetusta palveluasumisesta noin 0,8 miljoonaa euroa tai kotihoidosta noin 0,4 miljoonaa euroa. Hyvä lihaskunto ehkäisee myös tapaturmia, kuten liukastumisia ja kaatumisia, joiden hoitokulut voivat nousta satoihin tuhansiin, toteaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen johtaja Timo Turunen.

Wirtaa vihtiläisille vanhuksille -hankkeen tärkein anti on kuitenkin inhimillisessä näkökulmassa ja ikäihmisten elämänlaadun paranemisessa. Toiminta- ja liikuntakyky ovat kotona selviämisen edellytys.

–Tiedämme jo nyt, että korona-aika on lisännyt entisestään vanhusten yksinäisyyttä ja passivoinut heitä. Vaarana on, että koronapandemiaa seuraa laaja laitoshoitoon siirtymisen aalto. Kun voimme tukea ikäihmisten aktiivisuutta sekä lisätä tai ylipäätään mahdollistaa esimerkiksi ulkona liikkumista, voi sillä olla yksin asuvalle vanhukselle mittaamattoman suuri merkitys, sanoo Tuomi.

Hankkeen ainutlaatuista toimintatapaa on tarkoitus levittää Uudellamaalla.

Vihdin kunta

Toiminta- ja liikuntakyky ovat kotona selviämisen edellytys. (Kuva: Nummelan Palloseura)