Toimittaja

Vihtiläisyritykset tekevät yhteistyötä ravintoloiden tueksi

auttaminen, koronavirus, vihti, yritys

Yrittäjien ruoka-apu vähävaraisille tuo helpotusta korona-aikaan

Korona-ajan haasteet ovat lisänneet yleistä solidaarisuutta ja yhteistyöhenkeä Vihdissä. Vihtiläinen majoitus- ja virkistyspalveluita tarjoava yrittäjä Annu Huotari (Hawkhill) tunsi erityistä huolta ravintolasulun vaikutuksista paikallisten ravintolayrittäjien toimintaan. Huotari halusi löytää keinon tukea ravintoloitsijoita ja ohjata samalla konkreettista ruoka-apua sitä eniten tarvitseville. Pohdinnasta syntyi idea hyvän mielen tempauksesta, jossa paikalliset yritykset ostavat ruoka-annoksia vihtiläisistä ravintoloista ja ne jaetaan vähävaraisille paikkakuntalaisille. Huotari ryhtyi pikaisesti organisoimaan toimintamallia ja sai ruokajakelun yhteistyökumppaniksi ViaDia Länsi-Uusimaa ry:n. Kampanjan vastaanotto on ollut erittäin positiivinen. Mukaan on lähtenyt lukuisia vihtiläisiä yrityksiä ja paikallisia ravintolayrittäjiä on tuettu yhteensä yli 3 450 euron summalla, jonka yrittäjät maksavat suoraan ravintoloihin. Tempauksella on saatu hankittua vähävaraisille satoja ilmaisia aterioita.

Yrittäjäyhteistyötä tiukassa tilanteessa – paikallinen yhteistyö kannattaa aina

Monet paikalliset yrittäjät tekevät normaalisti tiivistä yhteistyötä ravintola- ja cateringyritysten kanssa. Korona-ajan muuttunut toimintaympäristö on kuitenkin varjostanut yhteistyötä viimeisen vuoden ajan. Ravintoloiden ahdinko on käsin kosketeltava ravintolasulun keskellä ja tapahtumien järjestämisrajoituksista johtuen.

–Catering-yrittäjät ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme, mutta tällä hetkellä emme ole voineet tehdä entiseen tapaan tilauksia yritystapahtumien vähennyttyä. Meille on tärkeää tukea sekä tekijöitä että ruoka-avun tarvitsijoita ja haluamme näin osaltamme olla mukana tuomassa hyvää mieltä, kommentoi tempauksessa mukana oleva Nuuksion Taika -yrittäjä Satu de Weerd.

Mukana olevat yritykset ovat kiitelleet tehokasta organisointia ja auttamisen tekemistä vaivattomaksi. Huotarilta saatujen selkeiden ohjeiden avulla yrittäjät ovat suorittaneet maksut porrastetusti eri ravintolayrityksiin, joista tilaukset on tehty.

–Mielestäni kampanja on äärimmäisen hyvä, koska kaikki voittavat. Yritykset voivat toimia vastuullisesti ja saavat helpon tavan auttaa. Vähävaraiset saavat mahdollisuuden hakea ravitsevaa ruokaa. Mukana lahjoittajissa on nyt suhteellisen pieniä yrityksiä – mitä voitaisiinkaan saavuttaa, jos myös isommat yritykset lähtisivät mukaan, toteaa lahjoittajayritysten joukossa olevan Iltamaan yrittäjä Jenni Vanhanen

ViaDia Länsi-Uusimaa ry jakaa yrittäjien ruokalahjoitukset vähävaraisille Vihdin Nummelassa. Kuvassa Hanna Nevantausta.

Halu auttaa ja tehokas organisointi hyvän mielen kampanjan polttoaineena

Idean kehittäjä ja kampanjan organisaattori Annu Huotari on ollut kampanjan vastaanottoon tyytyväinen ja uskoo sen herättäneen yhä useammat pohtimaan omia mahdollisuuksiaan auttaa.

–On ollut tosi hienoa, että näin moni yritys on lähtenyt mukaan. Asian saatua julkisuutta uskon myös joidenkin yksityishenkilöiden havahtuneen yritysten tukemiseen take away -annoksia ostamalla. Koen myös tärkeäksi, että vähävaraiset saavat tätä kautta mahdollisuuden tuoreisiin ja valmiisiin aterioihin, mikä voi osaltaan tuoda iloa ja helpotusta arkeen. Kampanjan keskeinen sanoma lieneekin se, että yksittäinenkin yritys voi edistää hyvää asiaa, kun vaan ryhtyy toimeen!Huotari summaa.

Ravintolayrittäjien keskuudessa kampanja on otettu ilolla vastaan, sillä se on konkreettinen osoitus aidosta halusta auttaa koronatilanteen rankasti koettelemia yrityksiä.

–Annu Huotarin ideoima kampanja on hieno ja hyvin järjestetty toteutus, mistä hyötyvät niin ravintoloitsijat kuin vähävaraiset. Apu myös jakaantuu tasapuolisesti mukana oleville ravintolayrittäjille. Jokainen euro, joka tässä vaiheessa tulee, on todella tervetullut, kiittelee Joutsela Villa & Kitchen -yrittäjä Mika Hanski.

Yhteistyöhön on lähtenyt mukaan tähän mennessä 16 paikallista yritystä. Yhteissumma on kivunnut yli 3 450 euroon ja yritykset maksavat valitsemansa summan suoraan ravintoloille. Jokainen määrittelee itse, millä summalla haluaa olla mukana. Tähän mennessä ruokatilauksia on tehty kahdeksaan eri ravintolaan ja toiveena on tehdä tilauksia tulevaisuudessa lisää. Ravintoloiden valmistamia ruoka-annoksia jaetaan viikoittain vähävaraisille, joten tempauksen aikana ruoka-apua välitetään yhteensä satoja ruoka-annoksia.

–Meidän on täytynyt pitää yhteisöllistä toimintaa tarjoava senioritalo koronan vuoksi suljettuna. Avuntarve ikäihmisillä ja muissakin ikäryhmissä on kuitenkin suuri ja olemme koittaneet löytää erilaisia keinoja auttaa. Ruokajakelua on järjestetty kolme kertaa viikossa ja tarvitsijoita on paljon. Siksi Huotarin Annun yhteydenotosta oltiin erittäin ilahtuneita. Myös ruoka-avun saajat ovat olleet hyvin iloisia ja kiitollisia, kertoo ViaDia Länsi-Uusimaa ry:n edustaja Satu Kulta.

Joutsela Villa & Kitchen -yrittäjä Mika Hanski tuomassa yrittäjien lahjoittamia ruoka-annoksia jakeluun. Jokaisessa jakelussa annoksia jaetaan noin 40 kappaletta. Tähän mennessä tempauksella on tuettu kahdeksaa eri ravintolayritystä ja jaettu satoja ruoka-annoksia vähävaraisille.

Ei lamaannuta vaikeuksien edessä – jokainen voi auttaa omalla tavallaan!

Kampanjassa on mukana myös yhteistyötahoja, jotka auttavat käytännön toimissa – ViaDia Länsi-Uusimaa ry vastaa annosten jakelusta ja YritysVihti ry tukee projektin viestintää.

–Elämme pienyrittäjien kannalta haastavia aikoja ja yhdistyksemme tukee yrittäjiä monella eri tavalla. On ilo olla mukana projektin viestinnässä ja avittaa tätä pienyrittäjien ideoimaa ja toteuttamaa hyvän mielen tempausta. Toivomme, että yhä useampi taho ottaisi esimerkkiä tästä ja lamaantumisen sijaan tämä esimerkki aktivoisi ihmisiä toimintaan. Kuka vain voi auttaa omalla tavallaan! Esimerkiksi ostamalla paikallisilta pienyrittäjiltä ja kotimaisista verkkokaupoista.

–Tilanne on haastava kaikille, mutta me haluamme kiinnittää huomion positiiviseen. Tämä on loistava esimerkki siitä, miten yhteistyöllä ja teoilla on mahdollista saada konkreettisia asioita aikaan. Kukin on mukana auttamassa omien resurssiensa mukaan, sanoo pienyrittäjyyttä tukevan YritysVihti ry:n viestintäpäällikkö Sanya Saarinen, jonka oma yritys on mukana lahjoittajien joukossa.

Näin hyväntekeväisyystempaus käytännössä toimii – kopioi malli omalle paikkakunnallesi!

Yritys ilmoittaa sähköpostitse järjestäjälle summan, jolla haluaa osallistua tempaukseen. Järjestäjä kokoaa tiedot yhteen. Kun sopiva summa on kasassa, järjestäjä tekee tilauksen ravintolaan. Samalla hän informoi ravintolahenkilökuntaa toimitusajasta ja paikasta. Järjestäjä kertoo lahjoittajille, mihin ravintolaan oma lahjoitussumma maksetaan. Ravintola ottaa maksut vastaan ja toimittaa ruoka-annokset jakeluyhteistyökumppanille. Ruoka-annokset jaetaan vähävaraisille sovitun aikataulun mukaisesti. Jakelun hoitaa yhteistyökumppani, jolla on sopivat resurssit toimintaan. Asiasta viestitään paikallisissa kanavissa, jotta vähävaraiset saavat tiedon ruokajakelusta ja uudet tahot lähtevät mukaan tempaukseen. Hyvän mielen tempausta jatketaan niin kauan, kuin lahjoituksia riittää.

YritysVihti ry