Kotimainen konesalikiinteistöihin keskittynyt kiinteistökehittäjä- ja sijoittaja Hyperco on hakenut Lohjan kaupungilta Virkkalan Kittilän alueelle suunnitteluvarausta datakeskuksen kehittämistä varten. Kyseessä on noin 21 hehtaarin suuruinen alue, joka sijoittuu Lappersintien, Kittfallintien ja Olavintien väliin. Varausta haetaan vuoden 2024 loppuun saakka, jona aikana kaupunki kaavoittaisi alueelle datakeskuksen mahdollistavan asemakaavan. Yhtiö on valmis aloittamaan hankkeen kehittämisen heti, kun suunnitteluvaraus hyväksytään.

Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli suunnitteluvarausta kokouksessaan 2.11. ja päätti varata alueen Hyperco Oy:lle suunnittelua varten 31.12.2024 asti. Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä kaavoituksen käynnistämissopimuksen.

Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi, Hypercolla on mahdollisuus vuoden kuluessa myyntipäätöksestä ostaa kaavoitettava tontti alueelta puolueettomien arvioitsijoiden erikseen määrittelemällä hinnalla ja rakennuttaa kaavan mukaisen rakennuksen/rakennukset. Myynnissä sovelletaan silloin kaupungin tontinmyyntiehtoja.

Lohjan kaupunki on tarjonnut Hypercon edustajille kaupungin alueelta eri vaihtoehtoja datakeskuksen sijoittumiselle. Näistä vaihtoehdoista Virkkalan Kittilän alue täytti parhaiten yrityksen edellytykset konesalikäyttöön mm. erinomaisen sijainnin, nykyisen ja saatavilla olevan sähkön saatavuuden sekä ylijäämälämmön hyödynnettävyyden ansiosta.

Koska kaupunkisuunnittelulautakunta antoi Hypercolle suunnitteluvarauksen alueelle, ottaa Lohjan kaupunki nyt hankkeen yhdeksi kärkihankkeistaan ja pyrkii osaltaan mahdollistamaan hankkeen nopean ja laadukkaan läpi viemisen. Datakeskus toisi toteutuessaan Lohjalle positiivista imagovaikutusta, Virkkalaan elinvoimaisuutta sekä kymmeniä uusia työpaikkoja. Hanke houkuttelisi myös muita toimijoita sijoittumaan alueelle. Lisäksi Lohjan Energiahuolto Loher voisi hyödyntää datakeskuksesta syntyvää hukkalämpöä omassa kaukolämmön tuotannossaan.

SMS

Hyperco Oy suunnittelee datakeskusta Lappersintien, Kittfallintien ja Olavintien väliin sijoittuvalle alueelle.