Laureassa tarjolla Lohjalla 90 opiskelupaikkaa joustavina monimuoto-opintoina

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on käynnissä 17.3.–31.3. Viime vuosina koko Suomen vetovoimaisimpien korkeakoulujen joukkoon nousseessa Laurea-ammattikorkeakoulussa on yhteishaussa tarjolla kaikkiaan 1 070 opiskelupaikkaa.

Kevään yhteishaussa Laurea tarjoaa monipuolisia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia eri puolilla Uuttamaata. Nyt yhteishaussa haettavana olevat koulutukset käynnistyvät syksyllä 2021. Aloituspaikkoja syksyllä alkaviin koulutuksiin on tarjolla niin Laurean AMK- kuin YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa. AMK-koulutuksissa aloituspaikkoja on 858 ja YAMK-koulutuksissa 212.

Lohjan kampuksen koulutukset toteutetaan monimuoto-opintoina

Laurean Lohjan kampukselle haetaan kevään toisessa yhteishaussa kolmeen hakukohteeseen: sairaanhoitajakoulutukseen, sosionomikoulutukseen sekä liiketalouden tradenomikoulutukseen. Yhteensä aloituspaikkoja näissä on 90. Lohjalla kaikki syksyllä 2021 alkavat koulutukset toteutetaan joustavina monimuoto-opintoina.

Viime vuosina Laurean vetovoimaisimpia hakukohteita ovat olleet niin sanotut monimuoto-opinnot sekä kokonaan verkossa suoritettavat tutkinnot. Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua ja se mahdollistaa joustavan opiskelun työnteon ohessa. Monimuoto-opinnoissa aloituspaikkoja on tarjolla nyt yhteishaussa Laurean eri koulutuksissa kaikkiaan 400.

Verkko-opinnot puolestaan sopivat opiskelumuotona opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä, tai jotka asuvat etäällä Laurean kampuksista. Kokonaan verkossa suoritettavia opintoja kevään yhteishaussa on Laureassa tarjolla sekä liiketalouden että sosiaalialan koulutuksissa. Aloituspaikkoja verkko-opinnoissa on yhteensä 100.

Korkeakoulujen kevään yhteishaku päättyy 31.3. klo 15.00. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi. Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. AMK-valintakoe järjestetään yksivaiheisena lähikokeena 31.5.–9.6.