Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on käynnissä 1.9.– 15.9. Viime vuosina koko Suomen vetovoimaisimpien korkeakoulujen joukkoon nousseessa Laurea-ammattikorkeakoulussa on yhteishaussa tarjolla kaikkiaan 1022 opiskelupaikkaa.

Laurea tarjoaa monipuolisia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia eri puolilla Uuttamaata. Nyt yhteishaussa haettavana olevat koulutukset käynnistyvät tammikuussa 2022. Aloituspaikkoja on tarjolla sekä Laurean AMK- että YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Kaikkiin koulutuksiin voi tutustua Laurean verkkosivuilla.

Lohjalla tarjolla sairaanhoitajakoulutus

Laurean Lohjan kampukselle voi syksyn yhteishaussa hakea sairaanhoitajakoulutukseen. Aloituspaikkoja koulutuksessa on tarjolla 35.

Viime kevään yhteishaussa Lohjalla oli tarjolla kaikkiaan kolme koulutusta. Eniten ensisijaisia hakijoita (173) keräsi sosionomikoulutus. Kaikkiaan Lohjalla toteutettavan koulutuksen oli ykkösvaihtoehdokseen valinnut kaikkiaan lähes 400 hakijaa.

Perinteisesti kampuksella toteuttavien koulutusten lisäksi Laureassa on tarjolla kokonaan verkossa suoritettavia opintoja. Syksyn yhteishaussa on kokonaan verkko-opintoina tarjolla sekä liiketalouden että sosiaalialan koulutukset. Aloituspaikkoja verkko-opinnoissa on yhteensä 100.

YAMK-koulutuksia Leppävaarassa ja Tikkurilassa

Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla opiskelija voi syventää ja laajentaa omaa osaamistaan. Samalla YAMK-tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joihin vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. YAMK-opintoihin voi hakea, kun soveltuvan korkeakoulututkinnon jälkeen on hankkinut vähintään kaksi vuotta työkokemusta.

YAMK-koulutuksia Laureassa on syksyn yhteishaussa tarjolla Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla. Aloituspaikkoja YAMK-koulutuksissa on yhteensä 162.