Apua tarvitsevat nyt etenkin ikäihmiset ja riskiryhmiin kuuluvat. Neuvontaa ja apua on saatavissa mm. kaupungilta, seurakunnalta, yhdistyksiltä ja vapaaehtoisilta.

Ikäihmiset ovat yksi ryhmä, josta koronavirusepidemian aikana kannetaan erityistä huolta. Palvelunohjauksen ja kotona asumisen tuen palvelupäällikkö Päivi Degerholm Lohjan kaupungilta kertoo, että puhelinneuvontaan on lisätty työntekijöitä.

–Kysymyksiä on tullut paljon. Normaalisti meillä on puhelinaikana yksi työntekijä vastaamassa, mutta nyt heitä on kaksi tai kolme. Esimerkiksi kotihoidon tukipalveluista, ateriapalvelusta ja kauppa-asioista on kysytty paljon.

Ikääntyneiden koronaneuvontaan voi soittaa laboratorionäytteisiin sekä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa. Puhelinnumero on 044 369 2440 ja puhelinaika arkisin kello 9.00–14.00.

–Tämä on uusi numero, josta vastaa sairaanhoitaja. Olemme halunneet panostaa puhelimessa tapahtuvaan neuvontaan ja ohjaukseen, Degerholm kertoo.

Muut ikääntyneiden palveluita koskevat kysymykset tulee suunnata Ikähelppiin. Puhelinnumero on 044 369 2444 arkisin kello 9.00–14.00.

Sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Salonen puolestaan muistuttaa, että Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee vuorokauden ympäri kaikkia lohjalaisia ja Lohjalla oleskelevia henkilöitä. Sieltä saa apua akuutissa hädässä, joka voi koskea esimerkiksi asunnottomuutta, lastensuojelun tarvetta tai lasten hoidon järjestämistä, jos aikuinen sairastuu eikä lähiverkkoa ole.

Kotihoidon asiakkaita pyritään palvelemaan tavalliseen tapaan

Degerholm kertoo, että kotihoidon asiakkaiden palvelut pyritään järjestämään hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti, mutta mahdollinen koronaepidemia saattaa aiheuttaa hoitotyöntekijöiden määrän vähenemistä ja avuntarpeen lisääntymistä.

–Ensisijaisesti turvaamme asiakkaiden lääkehoidon ja ravitsemuksen. Tautitapausten lisääntyessä joudumme karsimaan mm. suihkutuksia, kuntoutusta sekä virkistystoimintaa. Kotikaranteenien myötä voi myös syntyä uutta palvelun tarvetta, johon pyritään vastaamaan. Neuvontaa ja ohjausta pyritään antamaan mahdollisimman paljon puhelimessa. Esimerkiksi palvelunohjauksen työntekijät välttävät kotikäyntejä ja tekevät palveluntarpeen arviointeja mahdollisimman paljon puhelimessa.

Degerholm muistuttaa, että ikäihmisten kotona ei pidä nyt vierailla turhaan, mutta yhteyttä on tärkeää pitää eri tavoin, kuten puhelimitse. Ainakaan oireisena tai tartunnalle altistuneena ei saa mennä ikäihmisen luo. Käsihygienia on nyt tärkeää. Käsien saippuavesipesu on kaiken a ja o, käsihuuhdettakin kannattaa käyttää.

–Yhteydenpito läheisiin ja ystäviin tulisi säilyttää, mutta uudella tavalla puhelinta ja muita etäyhteyksiä käyttäen. Yksinäiset ikäihmiset voivat olla nyt tavallistakin yksinäisempiä, Degerholm sanoo.

Ikäihmisten tulee nyt pysyä kotona ja antaa nuorempien auttaa mm. kauppa-asioiden hoidossa. Apua on Lohjallakin saatavilla monelta eri taholta.

Moni on aktivoitunut auttamaan

Degerholm kertoo, että yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa.

–Eri toimijat, kuten kauppiaat, seurakunta, Laurentius-lähimmäispalvelu, Hiiden omaishoitajat ja monet muut yhdistykset, ovat aktivoituneet toimimaan. Välittämisen kulttuuri näkyy myös lisääntyneenä naapuriapuna. Tarvitsemmekin tällaista kokonaisuutta auttaaksemme ikäihmisiä tässä tilanteessa, hän kiittää.

Ranta-Salonen kertoo, että yhteistyö on alkamassa mm. parin ruokakasseja toimittavan ja muuta ruoka-apua antavan 3. sektorin toimijan kanssa. Sekä ruoka-apua ja ruoan kotiin kuljetusta että muunlaista apua tarjoavia toimijoita ja yrityksiä löytyy myös VisitLohjan, Lohjan Kylien ja Lohjan kaupungin verkkosivuilta. Apua esimerkiksi kauppa- ja apteekkiasioiden hoitoon on saatavilla myös Facebook-ryhmästä Lohjan naapuriapu.

Itse kaupassa käyviä ikäihmisiä ja riskiryhmiin kuuluvia Degerholm kehottaa hyödyntämään kauppojen tarjoamia heille varattuja aikoja ja välttämään ruuhka-aikoja. Hän peräänkuuluttaa vastuunkantoa.

–Välitetään omasta ja toisten terveydestä, kunnioitetaan sitä ja noudatetaan ohjeita. Nyt pyritään minimoimaan tartunnat, Degerholm sanoo.

Kotona pysyttely voi tuntua haastavalta, mutta niin tekemällä suojaa sekä itseään että muita tartunnoilta ja on siten mukana torjumassa vakaviakin tautitapauksia.

–Poikkeusolosuhteet haastavat meitä ehkä pitkäksikin aikaa. Nyt pitää elää eri tavalla, kuin mihin on totuttu, mutta tilanne on otettava vakavasti. Ikäihminen ottaa siinä riskin, jos hän ei noudata ohjeistusta. Rajoittamistoimenpiteillä pyritään katkaisemaan tartuntatiet ja minimoimaan tartuntamäärät, Degerholm toteaa.

SMS