Lohjalle tulevaan ESA-oikorataan liittyvät osayleiskaavat ovat nähtävillä vielä kaksi viikkoa ja niiden julkinen nähtävillä olo päättyy 15.9.2020. Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi–Pulli maaseutualueiden osayleiskaavaehdotuksessa varaudutaan Lohjan tulevaan juna-asemaan. Lempolaan sijoittuvan juna-aseman ympäristöön on suunniteltu tiiviisti rakennettu kaupunginosa, jota ympäröi kehämäisesti Lehmijärvi–Pullin maaseutualue.

Entisten Sammatin ja Nummi-Pusulan kuntien alueilla on nähtävillä kaksi osayleiskaavan muutosta, joiden alueilla muutetaan ja tarkennetaan aikaisemmin suunniteltua ESA-oikoradan linjausta. Muutos koskee alueita, joilla radalla on ympäristövaikutuksia.

Kaava-aineistoihin voi tutustua Lohjan kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.lohja.fi/kaavat. Kaavoista on julkaistu myös esittelyvideot, joihin on tiivistetty kaavojen sisältö.