Tunnin juna -hanke etenee

Tunnin juna -hanketta on valmisteltu jo vuosia ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että joulukuussa 2020 perustettu Turun Tunnin Juna Oy on päässyt vauhtiin uuden radan suunnittelussa. Hankeyhtiö vastaa Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden suunnittelusta ja rahoituksesta rakentamisvalmiuteen saakka. –Suomessa on perustettu…

Turun tunnin junan suunnittelu käynnistyy

Turun ja Helsingin välisen junayhteyden suunnittelu on siirtynyt Väylävirastolta Turun Tunnin Juna Oy:lle. Hankeyhtiö teettää ratasuunnitelmat, joiden pohjalta uusi ratayhteys voidaan rakentaa. Suunnitelmien on tarkoitus olla valmiina vuoden 2023 aikana. Suunnitteluvaiheessa teetetään viisi erillistä ratasuunnitelmaa osuuksille Espoo-Lohja, Lohja-Salo, Salo-Hajala, Hajala-Nunna ja Nunna-Kupittaa.…

Vihti perustaa raiderahaston vauhdittamaan Turun tunnin junaa

Vihdin kunnanhallitus päätti 1.3. järjestetyssä kokouksessaan esittää kunnanvaltuustolle alueen raideliikennettä kehittävän raiderahaston perustamista. Kunnanvaltuusto päättää asiasta 29.3.2021 ja on alustavasti hyväksynyt jo 15.2.2021 järjestetyssä kokouksessa raidehanketta edistävän rahaston tai vaihtoehtoisesti investointivarauksen tekemisen. Raiderahaston avulla kunta vauhdittaa Turun tunnin junan rakennushanketta ja edistää…

Suuria suunnitelmia Lempolan alueelle

Tunnin juna asemineen, uusi asuinalue juna-aseman tuntumaan, Lempolan kauppapuiston kehittäminen ja uudet yritysalueet. Suunnitelmia riittää. Samalla vuosisatoja alueella vaikuttaneen Laakspohjan kartanon maat saavat aivan uudenlaisen ilmeen. Lempolan alue saattaa kymmenen vuoden kuluttua näyttää hyvin erilaiselta kuin tänä päivänä, jos kaikki alueelle suunniteltu…

ESA-oikoradan osayleiskaavat nähtävillä vielä kaksi viikkoa

Lohjalle tulevaan ESA-oikorataan liittyvät osayleiskaavat ovat nähtävillä vielä kaksi viikkoa ja niiden julkinen nähtävillä olo päättyy 15.9.2020. Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi–Pulli maaseutualueiden osayleiskaavaehdotuksessa varaudutaan Lohjan tulevaan juna-asemaan. Lempolaan sijoittuvan juna-aseman ympäristöön on suunniteltu tiiviisti rakennettu kaupunginosa, jota ympäröi kehämäisesti Lehmijärvi–Pullin maaseutualue. Entisten…

Tunnin juna -hanke käynnistyy

Hallitus on päättänyt lisätalousarvioneuvotteluissaan Espoon kaupunkiradan rakentamisesta ja osallistumisesta Turun ratapiha -hankkeeseen. Tunnin juna -hankkeen käynnistäminen on merkittävä kasvu- ja ilmastoinvestointi ja kaupungit olivat valmiita osoittamaan ratainvestoinnin käynnistämiseen poikkeuksellisen suuren taloudellisen panoksen. Espoon kaupunkirata ja Turun ratapihahanke ovat ensimmäiset vaiheet uuden nopean…

Tunnin junan ympäristövaikutusten arviointi

Helsinki-Turku nopean junayhteyden ympäristövaikutusten arviointi (YVA): ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut lausunnon Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden (nk. tunnin juna) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Hanke sisältää uuden radan rakentamisen välille Espoo-Salo ja kaksoisraiteen…

Valtio ja kunnat sopuun suurten raidehankkeiden edistämisestä

Turun tunnin juna -hankeyhtiö – Lohjan kaupungille ja Vihdin kunnalle kummallekin 3,74 miljoonan euron osuudet. Valtio ja kunnat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista. Molemmille hankkeille haetaan EU:n CEF-rahoitustukea (CEF, Connecting Europe…

Tunnin junan ympäristövaikutusten arviointi

Väylävirasto on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankkeesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukainen arviointi eli YVA-menettely tehdään hankkeista, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Menettelyssä on kaksi vaihetta: arviointiohjelma ja -selostusvaihe. Ohjelmassa kuvataan ympäristön nykytila, ehdotus arvioitavista…

Yleisötilaisuus Espoo–Salo-oikoradasta

Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanketta, joka lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa sekä tuo uusia mahdollisuuksia alueiden kasvuun ja kehitykseen. Espoo–Lohja–Salo välille laaditaan yleissuunnitelmaa, joka on kokonaan uutta rautatieyhteyttä 95 kilometrin matkalla. Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään Lohjalla ke 30.10. klo 18.00–20.00 Laurentius-salissa ja…