Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma on nähtävillä

Espoon ja Salon välille suunnitellaan oikorataa. Oikorata olisi osa Helsingin ja Turun välistä nopeaa junayhteyttä. Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma on nähtävillä 8.11.–8.12.2022, jonka aikana suunnitelmasta voi jättää muistutuksen. Hankkeen rakentamisesta ei ole tehty päätöstä. Espoo–Salo-oikoradan suunnittelu on edennyt ja yleissuunnitelma on nyt nähtävillä. Yleissuunnitelmassa…

Espoo–Salo-oikoradan kallioperätutkimukset alkavat

Espoo–Salo-oikoradan ratasuunnitteluvaiheen kallionäyte- ja porakonekairaukset käynnistyvät huhtikuussa. Tutkimukset liittyvät oikoradan tunneliosuuksiin, ja niillä selvitetään kallioperän laatua ja geologisia olosuhteita. Työalueet sijaitsevat pääosin rakentamattomassa maastossa. Töistä voi aiheutua lievää ajoittaista meluhaittaa. Tutkimukset kestävät yhdellä alueella päivästä muutamiin päiviin, mutta joidenkin tutkimusten osalta kesto…

Tunnin junan maastotutkimukset ovat alkamassa

Helsingin ja Turun väliseen uuteen junayhteyteen liittyvät maastotutkimukset käynnistyvät Espoossa, Lohjalla ja Salossa tammikuun aikana. Alueilla tehdään talven ja kevään aikana mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia töitä. Turun tunnin junan suunnitteluvaiheessa teetetään viisi erillistä ratasuunnitelmaa osuuksille Espoo-Lohja, Lohja-Salo, Salo-Hajala, Hajala-Nunna ja Nunna-Kupittaa.…

Tunnin juna -hanke etenee

Tunnin juna -hanketta on valmisteltu jo vuosia ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että joulukuussa 2020 perustettu Turun Tunnin Juna Oy on päässyt vauhtiin uuden radan suunnittelussa. Hankeyhtiö vastaa Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden suunnittelusta ja rahoituksesta rakentamisvalmiuteen saakka. –Suomessa on perustettu…

Turun tunnin junan suunnittelu käynnistyy

Turun ja Helsingin välisen junayhteyden suunnittelu on siirtynyt Väylävirastolta Turun Tunnin Juna Oy:lle. Hankeyhtiö teettää ratasuunnitelmat, joiden pohjalta uusi ratayhteys voidaan rakentaa. Suunnitelmien on tarkoitus olla valmiina vuoden 2023 aikana. Suunnitteluvaiheessa teetetään viisi erillistä ratasuunnitelmaa osuuksille Espoo-Lohja, Lohja-Salo, Salo-Hajala, Hajala-Nunna ja Nunna-Kupittaa.…

Vihti perustaa raiderahaston vauhdittamaan Turun tunnin junaa

Vihdin kunnanhallitus päätti 1.3. järjestetyssä kokouksessaan esittää kunnanvaltuustolle alueen raideliikennettä kehittävän raiderahaston perustamista. Kunnanvaltuusto päättää asiasta 29.3.2021 ja on alustavasti hyväksynyt jo 15.2.2021 järjestetyssä kokouksessa raidehanketta edistävän rahaston tai vaihtoehtoisesti investointivarauksen tekemisen. Raiderahaston avulla kunta vauhdittaa Turun tunnin junan rakennushanketta ja edistää…

Suuria suunnitelmia Lempolan alueelle

Tunnin juna asemineen, uusi asuinalue juna-aseman tuntumaan, Lempolan kauppapuiston kehittäminen ja uudet yritysalueet. Suunnitelmia riittää. Samalla vuosisatoja alueella vaikuttaneen Laakspohjan kartanon maat saavat aivan uudenlaisen ilmeen. Lempolan alue saattaa kymmenen vuoden kuluttua näyttää hyvin erilaiselta kuin tänä päivänä, jos kaikki alueelle suunniteltu…

ESA-oikoradan osayleiskaavat nähtävillä vielä kaksi viikkoa

Lohjalle tulevaan ESA-oikorataan liittyvät osayleiskaavat ovat nähtävillä vielä kaksi viikkoa ja niiden julkinen nähtävillä olo päättyy 15.9.2020. Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi–Pulli maaseutualueiden osayleiskaavaehdotuksessa varaudutaan Lohjan tulevaan juna-asemaan. Lempolaan sijoittuvan juna-aseman ympäristöön on suunniteltu tiiviisti rakennettu kaupunginosa, jota ympäröi kehämäisesti Lehmijärvi–Pullin maaseutualue. Entisten…

Tunnin juna -hanke käynnistyy

Hallitus on päättänyt lisätalousarvioneuvotteluissaan Espoon kaupunkiradan rakentamisesta ja osallistumisesta Turun ratapiha -hankkeeseen. Tunnin juna -hankkeen käynnistäminen on merkittävä kasvu- ja ilmastoinvestointi ja kaupungit olivat valmiita osoittamaan ratainvestoinnin käynnistämiseen poikkeuksellisen suuren taloudellisen panoksen. Espoon kaupunkirata ja Turun ratapihahanke ovat ensimmäiset vaiheet uuden nopean…

Tunnin junan ympäristövaikutusten arviointi

Helsinki-Turku nopean junayhteyden ympäristövaikutusten arviointi (YVA): ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut lausunnon Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden (nk. tunnin juna) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Hanke sisältää uuden radan rakentamisen välille Espoo-Salo ja kaksoisraiteen…