Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) nimeää vuosittain Vuoden Vesien- tai Ympäristönsuojelijan. Vuonna 2022 Vuoden Vesiensuojeliaksi valittiin Vierelän tilan omistajat Eliisa ja Miika Malin. (https://www.luvy.fi/vuoden-vesiensuojelija-2022-on-valittu/)

Kenestä vuoden 2023 Vesien- tai Ympäristönsuojelija?

Tiedätkö henkilön tai toimijan, jolle vesistöjen ja ympäristön tila ovat sydämen asia ja jonka teot ansaitsevat julkisuutta? 

Kun LUVYn hallitus vuonna 1984 päätti ensimmäisen kerran nimetä Vuoden Vesiensuojelijan, asetettiin perusteiksi muun muassa seuraavaa:

  • Nimettävän henkilön tai organisaation tulee olla yhdistyksen toimialueella aktiivisesti ja menestyksellisesti vesien- tai ympäristönsuojelua edistävä.
  • Valinnassa suositaan mahdollisuuksien mukaan sellaisia tahoja, jotka muutoin eivät helposti pääse ansaitsemaansa julkisuuteen.
  • Valinta ei ensisijaisesti saa kohdistua yhdistyksen henkilökuntaan eikä jäsenistöön.

Ehdota vuoden 2023 Vesien- tai Ympäristönsuojelijaa perusteluineen 10.3.2023 mennessä sähköpostitse: vesi.ymparisto@luvy.fi. Valinta julkistetaan yhdistyksen kevätkokouksessa huhtikuun lopulla.

Aiemmat Vesien- tai Ympäristösuojelijat löytyvät LUVYn verkkosivuilta >> (https://www.luvy.fi/tietoa-meista/vuoden-vesiensuojelijat/)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.

Vi söker Årets Vatten- eller Miljöskyddare 2023: kom med förslag senast 10.3

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) utnämner årligen årets Vatten- eller Miljöskyddare. År 2022 valdes Vierelä gårds ägare Eliisa ja Miika Malin till årets vattenskyddare. (https://www.luvy.fi/sv/arets-vattenskyddare-ar-2022-ar-vald/)

Vem skall bli årets Vatten- eller Miljöskyddare år 2023?

Känner du någon person eller en aktör, för vilken tillståndet i vattendragen eller miljön är en hjärtesak, och vars gärningar inte fått den publicitet som de förtjänar?

Då LUVY för första gången år 1984 beslöt att utnämna Årets Vattenskyddare, uppställde man bl.a. följande kriterier:

  • Personen eller organisationen som utnämns bör aktivt och framgångsrikt verka inom föreningens verksamhetsområde för vatten- och miljöskyddet.
  • Vid valet gynnar man i mån av möjlighet sådana, som inte annars får den publicitet som de förtjänar.
  • Valet får i första hand inte riktas till föreningens personal eller medlemskår.

Skicka förslaget till årets Vatten- eller Miljöskyddare 2023 jämte motiveringar per e-post senast den 10.3.2023  till adressen vesi.ymparisto@luvy.fi. Valet offentliggörs vid föreningens vårmöte i slutet av april.

De tidigare Vatten- eller Miljöskyddarna hittas på LUVYs webbsidor >> (https://www.luvy.fi/sv/uppgifter-om-oss/arets-vattenskyddare/)