Etsinnässä vuoden 2023 Vesien- tai Ympäristösuojelija – tee ehdotus 10.3. mennessä

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) nimeää vuosittain Vuoden Vesien- tai Ympäristönsuojelijan. Vuonna 2022 Vuoden Vesiensuojeliaksi valittiin Vierelän tilan omistajat Eliisa ja Miika Malin. (https://www.luvy.fi/vuoden-vesiensuojelija-2022-on-valittu/) Kenestä vuoden 2023 Vesien- tai Ympäristönsuojelija? Tiedätkö henkilön tai toimijan, jolle vesistöjen ja ympäristön tila ovat sydämen…

Vihdissä tarkasteltiin metsätalouden vesiensuojeluratkaisuja

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa, lokakuussa 2022 päättyneessä VALUME-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä. Vihdissä sijaitseville pilottikohteille, Maasojan ja Ison Myllylammen valuma-alueille valmistui vesiensuojelurakenteita vuonna 2022. Samalla niille laadittiin valuma-aluetasoiset tarkastelut, joissa esitellään keinoja valuma-alueilla syntyvän vesistökuormituksen…

Vesistöpäivät Vihdissä

Vihdin vesistöpäivät järjestetään kolmen vuoden tauon jälkeen lauantaina 12.11. klo 9.30–14.00 Vihdin Kunnantalolla. Luvassa on hoitokalastusaiheista tietoa, keskustelua ja verkostoitumista. Hoitokalastusta käytetään laajasti rehevöityneiden järvien kunnostusmenetelmä, jossa tarkoituksena on kunnostaa järvien ravintoketjua. Poistamalla pohjaeläimiä ja eläinplanktonia syöviä särkikaloja pyritään hillitsemään järven sisäistä…

Enäjärven tehokalastuksen syysnuottaukset alkavat

Vihdin Enäjärven tehokalastushankkeen syksyn rysäpyynti saatiin päätökseen ja seuraavana on vuorossa syysnuottaukset. Pääurakoitsijana syysnuottauksessa toimivat ammattikalastajat Petteri ja Aulis Kiiskilä. Kiiskilät toteuttivat myös alkuvuonna tehdyt talvinuottaukset. Saalistavoite syysnuottauksille on noin 35 000 kg. –Aiempien kokemusten perusteella syysnuottaukset ovat osoittautuneet tehokkaaksi pyyntimenetelmäksi Enäjärvellä,…

Ilmoita kansalaishavainto kosteikon tai vesistön tilasta

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa on sähköistetty kosteikon hoito- ja seurantalomake, jolla kiinteistönomistajat voivat seurata lähikosteikkonsa tilaa. Yhdistyksessä otetaan myös mielellään vastaan kansalaisten tekemiä vedenlaadun havaintoja, joita voi ilmoittaa osoitteessa ilmoitavedenlaatu.luvy.fi. Kosteikkojen perustaminen…

Kosteikkoretki Vihdin Maasojalle

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Vihdin Luonto ry järjestävät kosteikkoretken Vihdin Maasojan kosteikolle lauantaina 10.9. klo 10.00–13.00. Retki on kaikille avoin. LUVY toteutti Vihdin Maasojalle talvella kaksitasouoman ja kosteikon kokonaisuuden, joka puhdistaa Maasojan vesiä ennen niiden päätymistä Vihtijokeen. Maasoja on…

Mustionjoen raakuille vauhtia kuntoutuksesta

Vuosi sitten Mustionjoessa oli pieniä jokihelmisimpukan eli raakun poikasia ensi kertaa vuosikymmeniin, kun 200 Norjassa laitoskasvatuksessa kasvanutta pikkusimpukkaa palautettiin Mustionjokeen kasvatuslaatikoissa. Pikkuraakut ovat selvinneet hyvin ja yhdessä muiden suojelutoimien kanssa kasvattamalla aikaansaatu uusi sukupolvi antaa toivoa tulevasta. Uudellamaalla sijaitsevan Mustionjoen ja Pohjanmaalla…

Metsätalous ja vesiensuojelu

Pohjois-Pusulan järvireitti ja metsätalous kiinnostivat Pusulan Kärkölässä – uusi yleissuunnitelma auttaa ja neuvoo metsänomistajia vesiensuojelussa. Metsätalouden vesiensuojelu houkutteli Pusulan Kärkölän kylätalolle vilkkaasti keskustelevan yleisön. Huomio metsien vesienhoitoon -hanke järjesti aiheesta avoimen yleisötilaisuuden tiistaina 7.6. yhteistyössä Kärkölän kyläyhteisö ry:n kanssa. Aiheena oli Karjaanjoen…

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelua Länsi-Uudellamaalla

Maatalous on merkittävin vesistökuormittaja Länsi-Uudellamaalla, mutta vesiensuojelutoimenpiteistä ja niihin saatavista tuista on usein vaikeaa ja työlästä löytää tietoa. Käytännön kunnostustoimien onnistuminen edellyttävää neuvottelua maanomistajien kanssa sekä huolellista suunnittelua ja toteutusta. Tänä vuonna käynnistynyt LUMME-hanke toteuttaa maa- ja metsätalouden kuormituksen hallintatoimenpiteitä, seuraa kunnostustoimien…

Neuvoja vesiensuojeluun

Länsi-Uudenmaan Vesientila-sivusto on täynnä mielenkiintoista ja hyödyllistä vesistöihin ja vesiensuojeluun liittyvää tietoa. Sivustoa julkaisee ja ylläpitää Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) yhteistyössä alueen kuntien kanssa. LUVYn asiantuntijat päivittävät sivuille säännöllisesti tietoa alueella tehdyistä kunnostuksista ja kertovat tutkimustarinoiden välityksellä mitä erilaisimmista asioista…