Länsi-Uudenmaan vesien suojeluun ja kunnostukseen merkittävää rahoitusta –uusissa hankkeissa kunnostetaan virtavesiä, järvien ravintoketjuja ja valuma-alueita 

Virtavesiä on Suomessa perattu, suoristettu ja padottu, minkä vuoksi monet virtavesiriippuvaiset lajit ovat uhanalaistuneet tai jopa kokonaan hävinneet. LUUVIRTA-hankkeessa palautetaan virtavesiä kohti luonnonmukaisempaa tilaa. Siitä hyötyvät arvokkaat vaelluskalat, uhanalainen jokihelmisimpukka […]

Vesistöpäivät Vihdissä

Vihdin vesistöpäivät järjestetään kolmen vuoden tauon jälkeen lauantaina 12.11. klo 9.30–14.00 Vihdin Kunnantalolla. Luvassa on hoitokalastusaiheista tietoa, keskustelua ja verkostoitumista. Hoitokalastusta käytetään laajasti rehevöityneiden järvien kunnostusmenetelmä, jossa tarkoituksena on kunnostaa […]

Enäjärven tehokalastuksen syysnuottaukset alkavat

Vihdin Enäjärven tehokalastushankkeen syksyn rysäpyynti saatiin päätökseen ja seuraavana on vuorossa syysnuottaukset. Pääurakoitsijana syysnuottauksessa toimivat ammattikalastajat Petteri ja Aulis Kiiskilä. Kiiskilät toteuttivat myös alkuvuonna tehdyt talvinuottaukset. Saalistavoite syysnuottauksille on noin […]

Kosteikkoretki Vihdin Maasojalle

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Vihdin Luonto ry järjestävät kosteikkoretken Vihdin Maasojan kosteikolle lauantaina 10.9. klo 10.00–13.00. Retki on kaikille avoin. LUVY toteutti Vihdin Maasojalle talvella kaksitasouoman ja […]

Mustionjoen raakuille vauhtia kuntoutuksesta

Vuosi sitten Mustionjoessa oli pieniä jokihelmisimpukan eli raakun poikasia ensi kertaa vuosikymmeniin, kun 200 Norjassa laitoskasvatuksessa kasvanutta pikkusimpukkaa palautettiin Mustionjokeen kasvatuslaatikoissa. Pikkuraakut ovat selvinneet hyvin ja yhdessä muiden suojelutoimien kanssa […]

Metsätalous ja vesiensuojelu

Pohjois-Pusulan järvireitti ja metsätalous kiinnostivat Pusulan Kärkölässä – uusi yleissuunnitelma auttaa ja neuvoo metsänomistajia vesiensuojelussa. Metsätalouden vesiensuojelu houkutteli Pusulan Kärkölän kylätalolle vilkkaasti keskustelevan yleisön. Huomio metsien vesienhoitoon -hanke järjesti aiheesta […]