Tänään: 19.07.2024

Toimittaja

Harrastamisen Lohjan malli hakee uusia palveluntuottajia

harrastamisen Suomen malli, harrastukset, lapset ja nuoret

Harrastamisen Lohjan malli hakee uusia palveluntuottajia järjestämään harrastuskerhoja Lohjan kouluille ensi lukuvuonna 2022–2023. Valtakunnallisen Harrastamisen Suomen mallin tarkoitus on tarjota lapsille maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Tavoitteena on tarjota varsinkin ilman harrastusta jääneille lapsille harrastus.

Lohjan kaupungin Harrastamisen Lohjan malli -hanke hakee uusia palveluntuottajia harrastuskerhojen järjestäjiksi. Valtion avustuksen turvin maksetaan palveluntuottajalle korvaus kerhon ohjaamisesta, mutta osallistuvalle lapselle harrastaminen on maksutonta. Nykyisen lukuvuoden kerhotarjonnan perusteella haetaan erityisesti harrastuksia yläkoululaisille sekä erityisryhmille.

Palveluntuottajaksi voi hakeutua täyttämällä sähköisen ehdotuslomakkeen, joka on avoinna lauantaihin 30.4. klo 15.00 saakka. Ohjeet löytyvät Lohjan kaupungin verkkosivuilta. Toiminnassa parhaillaan mukana olevien palveluntuottajien ei tarvitse täyttää ehdotuslomaketta uudelleen.

Valinnat tehdään kokonaisharkintaan perustuen. Huomioon otetaan harrastustoiminnan kysyntä, laatu ja hinta sekä millä kouluilla toimintaa voidaan tarjota. Valinnat tehdään sitten, kun hankkeen rahoitus ja koulujen lukujärjestykset ovat selvillä viimeistään kesäkuun alussa.

Kerhoja järjestetään 29.8.2022–26.5.2023 poisluettuna koulujen loma-ajat. Harrastustoiminnan järjestäjä sitoutuu järjestämään kerhoa viikoittain. Kerhokertoja tulee lukuvuonna yhden kerhon osalta 32–34 kpl riippuen arkipyhäpäivistä.

Mukana olevien toimijoiden tulee sitoutua Harrastamisen Lohjan mallin laatukriteereihin. Näitä ovat osallisuus, laadukkuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus sekä turvallinen ilmapiiri ja kaveruus.

Lisätietoja palveluntuottajaksi hakeutumisesta antaa liikunta- ja harrastuskoordinaattori Juha Koivuporras (juha.koivuporras@lohja.fi, 044 369 5032)