Valtakunnallisen harrastamisen Suomen mallin ajatuksena on järjestää kaikille peruskoululaisille maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen. Myös Lohja toteuttaa omalta osaltaan harrastamisen Suomen mallia.

–Viime lukuvuonna aloitettiin pilottihanke ja nyt mennään toista hankekautta. Hanketta kehitettäessä on käytetty mm. valtakunnallisia kouluterveyskyselyjä ja mietitty lasten ja nuorten tarpeita, kertoo Toimintakeskus Harjulan vastaava ohjaaja Mira Lillman Lohjan kaupungin nuorisotyöstä.

Tavoitteena on, että jokaisella Lohjan peruskoululaisella olisi mahdollisuus osallistua kerhotoimintaan.

–Tällä hetkellä jokaisella Lohjan koululla toimii vähintään pelikerho etänä. Kouluilla on erilaisia kerhoja laidasta laitaan ja yksi niistä sopii myös esikoululaisille. Meillä on mm. liikunta-, geokätköily-, teatteri-, kuvataide-, musiikki- ja kokkikerhoja sekä sosiaalipedagogista koiratoimintaa eli tunnetaitojen opettelua, jossa koira on mukana.

Jotkut kerhot ovat erityisen suosittuja. Niitä pyritään perustamaan useampikin ryhmä. Lillman kertoo, että Lohjan toiminnassa on yksi erikoisuus valtakunnallisesti verrattuna.

–Monessa kunnassa kerhoihin ilmoittaudutaan, mutta meillä niihin haetaan mukaan. Katsomme, että erityisesti ne saisivat harrastuksen, joilla on sille kovin tarve. Mieleistä harrastusta ei ole ehkä löytynyt muualta tai sellaiseen ei ole mahdollisuutta perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.

Kerhotoiminnalla pyritään myös innostamaan oppilaita uusien harrastusten pariin, jos mieleistä ei ole vielä löytynyt. Esimerkiksi liikunnan osalta innostusta olisi hyvä saada lisättyä, sillä kouluterveyskyselyt kertovat huonoja uutisia lasten ja nuorten liikuntamääristä.

–Kerhosta lapsi tai nuoria saa lisää liikuntaa arkeensa ja innostuu ehkä kokeilemaan tai jatkamaan jotain lajia kerhon ulkopuolellakin, Lillman sanoo.

Kerhoja on monenlaisia, mutta esimerkiksi liikuntakerhojen toivotaan innostavan lapsia ja nuoria löytämään mieleisiään liikuntamuotoja pidemmäksikin aikaa. (Kuvituskuva)

Uusia taitoja ja mielekästä tekemistä

Lillman toteaa, että harrastuksen merkitys lapselle on todettu valtakunnan tasollakin, koska harrastamisen Suomen malli on pistetty pystyyn.

Harrastus tuo mielekkyyttä vapaa-aikaan ja tekemistä. Lapset ja nuoret oppivat uusia taitoja ja saavat kavereita. Kerhoissa on ohjaajina turvallisia aikuisia. Liikuntakerhot lisäävät hyvinvointia myös liikunnan kautta. Taidepainotteisissa kerhoissa taas kehitetään itseilmaisuvälineitä. Oman luovuuden toteuttaminen ja itsensä ilmaisu lisäävät osaltaan hyvinvointia. Pelikerhossa puolestaan pääsee aikuisen kanssa opettelemaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja toisten kanssa yhdessä pelatessa.

–Lisäksi pienille koululaisille iltapäivät ovat pitkiä olla yksin kotona, jos iltapäiväkerhoon ei ole mahdollisuutta. Lapsen oloa ja huoltajan huolta helpottaa se, että lapsi on osan ajasta kerhossa, Lillman lisää harrastusten ja kerhotoiminnan hyötyjä.

Ensi lukuvuoden kerhot suunnittelun alla

Lillman kertoo, että oppilaat ovat ottaneet kerhot pääasiassa positiivin mielin vastaan. Se toki vaihtelee, millaisesta kerhotoiminnasta kukakin olisi kiinnostunut.

–Keväällä oppilailta kysytään palautetta kerhoista ja toiveita seuraavalle kaudelle. Viimeksi, kun toiveita kysyttiin, parkouria toivottiin paljon, mutta siihen ei valitettavasti löydy ohjaajaa Lohjalta. Parkour on nyt todella suosittua kaikkialla, Lillman sanoo.

–Palautetta toivotaan myös niiltä, jotka eivät nyt ole osallistuneet kerhoihin. Kysymme, miksi he eivät ole osallistuneet ja mitä he toivoisivat. Tavoitteena on monipuolinen kerhovalikoima, jotta jokaiselle löytyisi jokin mieleinen kerho.

Useimmat kerhot ovat yhdistysten ylläpitämiä. Muutamia kerhoja pitää myös yritys tai Lohjan nuorisotyö. Ensi lukuvuoden kerhotarjontaa mietitään tänä keväänä.

–Täydennämme kerhotarjontaa, joten kyselemme nyt keväällä kerhotoiminnan järjestämisestä kiinnostuneita tahoja mukaan, Lillman kertoo.

SMS