Toimittaja

Haviseva suojellaan Lohjansaaressa

Lohjansaari, ympäristön suojelu

Luonnonperintösäätiö osti äskettäin Lohjan Marttilan kylästä metsän, joka suojeltuna saa nimekseen Haviseva. Metsän myi säätiölle Aino Vuoren perikunta. Noin kolmen hehtaarin metsä sijaitsee Lohjanjärven suurimmalla saarella Lohjansaaressa ja siihen sisältyy noin 150 metriä Lohjanjärven rantaviivaa.

Suojelullisesti merkittävintä alueella on luonnontilainen ja rehevä tervaleppäluhta, joka on luontotyyppinä luokiteltu vaarantuneeksi. Tervaleppävaltaiset rantaluhdat ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin merkittäviä kohteita. Arvokas on myös Havisevan lehtoalue, jossa kasvaa pähkinäpensasta, haapoja ja jalavia. Osa jalavista on huomattavan vanhoja.

–Alue on aitoa hemiboreaalista lehtoa, joka on tyypillistä Lohjan seudulle, toteaa Luonnonperintösäätiön hallituksen varapuheenjohtaja, agronomi Mikko Hovila, joka kävi metsässä arviointikäynnillä ennen suojelukauppoja.

Merkittävää on myös se, että Haviseva on hyvin kytkeytynyt lähistön luonnonsuojelualueisiin, joita on Lohjansaaressa huomattavan monia. Viime vuonna säätiölle hankittu Kynnepään suojelualue sijaitsee vajaan kilometrin etäisyydellä idän suuntaan ja lännessä noin kolmen kilometrin päässä sijaitsee Karkalin luonnonpuisto.

–Tällainen lähekkäisistä metsistä muodostuva suojelualueiden verkosto on luonnonsuojelubiologisesti hyvinkin mielekäs kokonaisuus ja säilyttää Lohjansaaren alueella etenkin arvokasta lehtolajistoa, Hovila lisää.


Luonnontilainen ja rehevä tervaleppäluhta on alueen suojelullisesti merkittävin osa. (Kuva: Mikko Hovila)