Toimittaja

Hevostallien ympäristöneuvonta jatkuu

hevoset, tallit, vesien suojelu, ympäristön suojelu

Hevostalleille on tarjottu neuvontaa ympäristöasioissa jo kolmen vuoden ajan Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 ja Hiidenveden kunnostus -hankkeissa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) tarjoaman neuvonnan tavoitteena on tarjota talleille tietoa ja ratkaisuja vesistökuormituksen vähentämiseksi ja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Neuvontaa jatketaan kesällä 2022.

Hevostallien ympäristöneuvoja lähtee kiertämään hevostalleja Länsi-Uudellamaalla toukokuussa. Neuvonnassa tehdään tallikohtaista käyntejä, joiden tarkoituksena on yhdessä tallin omistajan tai hevosyrittäjän kanssa käydä läpi tallin ympäristönkuormituksen tila.

–Annamme neuvoja ja parannusehdotuksia tarpeen mukaan sekä kerromme lainsäädännöstä ja ympäristönsuojelumääräyksistä, kertoo LUVYn hankkeen neuvoja Kirsi Mansilla.

–Maatalouden vesiensuojelua ohjaavat muun muassa nitraattiasetus, vesilaki, ympäristönsuojelulaki ja useat muut lait, lisää Mansilla.

Neuvoja lähestyy talleja kirjeillä, joissa tarjotaan mahdollisuutta kartoitus- ja neuvontakäyntiin.

–Huomioimme neuvontakäynneillä vallitsevan koronatilanteen. Neuvonta tehdään ulkotiloissa suojausta ja suojaetäisyyttä noudattaen. Neuvonta on mahdollista tehdä myös etäneuvontana videopuheluna tai tavallisena puheluna, Mansilla kuvailee.

Projektissa on julkaistu kirjallista opasmateriaalia hevostalleille ympäristön- ja vesiensuojeluun. Materiaaleja ovat lyhyempi esite  ”Ympäristönsuojelu hevostalleilla” sekä pidempi opas  ”Ohjeita hevostalleille ympäristöasioiden ja lupien hoitoon”. Lyhyemmän esitteen tarkoituksena on muistuttaa, miksi tallien ympäristöasioista on tärkeää huolehtia. Pidempään oppaaseen on koottu tietoa hevostallien lantahuollosta, lainsäädännöstä, jätehuollosta ja jätevesistä. Oppaat eivät kuitenkaan sisällä kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä. Oppaat hevostalleille ja lisätietoa löytyy sivulta vesientila.fi.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö


Laitumella hevonen pääsee näkemään, haistelemaan ja koskettamaan muita hevosia. (LUVY / Kirsi Mansilla)