Lohjan kaupunki liittyi Hinku-kunnaksi vuonna 2013 ja otti tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80% vuoteen 2030 mennessä. Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 22.1. Hinku 2.0 toimenpideohjelman ja päätti käydä läpi ja päivittää toimenpideohjelman kerran valtuustokaudessa. Ohjelman läpi käyminen ja päivittäminen tulivat mukaan päätökseen vihreiden valtuutettu Paula Nordströmin esityksen myötä äänin 17–34. Hän painotti mm. ilmastoviisasta metsänhoitoa, ilmastotavoitteiden huomioimista kaavoituksessa, tieliikenteen äly- ja kimpparatkaisujen kehittämistä ja liityntäpysäköintipaikkojen lisäämistä sekä sähköautojen akkutuotannon ympäristövaikutusten huomioimista.

–Kongolainen koboltti ei ole reilun kaupan tuote. Niinpä mielestämme biodiesel ym. biopolttoaineet on pidettävä vaihtoehtoina etenkin kunnan omistaman raskaan kaluston osalta. Biopolttoaineiden tuotannossa on paljon potentiaalia, mm. maatalouden jätteet ja joutomaat tulee saada hyötykäyttöön, Nordström sanoi.

Hän kaipaa Suomeen myös hajautettua ja joustavaa energiajärjestelmää.

–Uusiutuvan energian tuotanto ja varastointi tulee kytkeä älykkääseen mikroverkkoon, jolla on kytkentä jakeluverkkoon. Kuluttaja siis toimisi myös tuottajana ja varastoijana. Joustava energiajärjestelmä toisi Suomelle uutta kilpailukykyä ja potentiaalia alati kasvavilla maailmanmarkkinoilla. Meillä on osaamista. Siitä kertovat mm. Suomen ensimmäinen, 1300 metriä syvä syvälämpökaivo Espoossa sekä Sinebrykoffin saamat satojen tuhansien eurojen säästöt lämmityskuluissa, kun he ottivat käyttöön lämmön talteenottojärjestelmän. Suomen on oltava suunnannäyttäjä ja vietävä uutta teknologiaa muualle maailmaan.

Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvisti piti Hinku-ohjelmaa hyvänä, mutta pohti sen realistisuutta.

–Esimerkiksi tuulivoima on iso asia, jota kaikki kannattavat, kunhan voimala ei tule omalle takapihalle, hän totesi.

Perussuomalaisten valtuutettu Janne Turunen puolestaan esitti, että valtuusto merkitsee Hinku 2.0 toimenpideohjelman tiedoksi ja irtisanoutuu hankkeesta, mutta kaupunkistrategian kärkeen kirjataan, että päästövähennykset, energiatehokkuus ja erilaiset ympäristövaikutukset huomioidaan ja että niiden painoarvoa lisätään päätöksenteossa ja kaupungin toiminnoissa. Turunen totesi, että ohjelmassa on paljon kannatettavia toimenpiteitä, mutta esimerkiksi kuntalaisten liikkumistottumuksia on vaikea ohjata, kun kunnollista joukkoliikennettä ei ole. Hän näki myös ristiriitaisena suunnitelmat kuljettaa Paloniemeen massoittain väkeä maailman toiselta puolelta.

Turusen vastaesitys hävisi äänin 6–45.

Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli viime viikon kokouksessaan mm. Virkkalan alueen päiväkodin tarveselvitystä, Taimiston liikunta- ja tapahtumapuiston hankesuunnitelmaa ja Hinku 2.0 toimenpideohjelmaa.

Taimiston liikunta- ja tapahtumapuiston hankesuunnitelma

Valtuusto hyväksyi Taimiston liikunta- ja tapahtumapuiston hankesuunnitelman ja 1,56 milj. euronhankekokonaisuuden käynnistämisen hankkeen ensimmäisestä vaiheesta.

–Valtuusto hyväksyi liikuntapuiston tarvesuunnitelman vuonna 2015. Taimiston liikunta- ja tapahtumapuiston rakentaminen liittyy kiinteästi Sporttikeskus Tennarin laajennushankkeeseen ja koko alueen kehittämiseen kaiken ikäisiä houkuttelevaksi keskuspuistoksi. Taimiston hankkeen keskeisenä lähtökohtana on Aurlahden rantakentältä siirtyvien toimintojen sijoittaminen tälle alueelle. Koulukeskuksia ja kuntalaisia palvelevien kenttien lisäksi alueelle sijoitetaan lähiliikunta-alue sekä pukusuoja- ja huoltorakennuksia ja paikoitustilaa. Hanketta puoltaa alueen keskeinen sijainti, hyvä saavutettavuus, koulujen nykyinen Tennarin sisätilojen käyttö ja koulujen läheisyys, sanoi sosiaalidemokraattien valtuutettu Markku Saarinen.

Virkkalan alueen päiväkodin tarveselvitys

Valtuusto hyväksyi myös Virkkalan alueen päiväkodin tarveselvityksen, mutta jätti keskustan valtuutettu Lassi Huhtalan esityksestä vielä avoimeksi päiväkodin sijainnin. Kaupunginvaltuusto on linjannut keväällä 2019, että Virkkalan alueen suomenkielinen varhaiskasvatus (Virkkalan päiväkoti ja päiväkoti Omppu) yhdistetään yhteen kiinteistöön. Yksi vaihtoehto on Rauhalan koulun kiinteistö peruskorjaaminen ja muuttaminen varhaiskasvatuksen käyttöön sopivaksi.

Huhtalan lisäksi myös vihreiden valtuutettu Laura Skaffari ja vasemmistoliiton valtuutettu Matti Pajuoja puhuivat sen puolesta, ettei sijaintia lyödä vielä lukkoon. Skaffari totesi, että Virkkalassa on paljon perheitä, joilla ei ole autoa. Virkkala on myös Lohjan ainoa alue, mistä pääsee linja-autolla hyvin liikkumaan. Jos päiväkoti olisi Rauhalan koulun tiloissa, autottomat ihmiset joutuisivat viemään ja hakemaan lapset kävellen tai pyörällä Rauhalaan ja jatkamaan sitten itse linja-autolla töihin. Pajuoja puolestaan totesi, että suunnitelmat kannattaa pitää auki ja seurata mm. Virkkalan lapsimäärän kehittymistä. Huhtalan vastaesitys hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.

SMS