Tänään: 25.06.2024

Toimittaja

Ikääntyneiden perhehoitajille olisi tarvetta, mutta tekijät puuttuvat

ikäihmiset, perhehoito, seniorit

Lohjalle etsitään ikääntyneiden perhehoitajia. Lohjan kaupungin palveluohjauksen ja kotona asumisen tuen palvelupäällikkö Päivi Degerholm kertoo, että ikääntyneiden perhehoidolle olisi tarvetta, mutta toistaiseksi tekijät pitkälti puuttuvat. Tällä hetkellä Lohjalla toimii vain yksi asiakkaiden kotona kiertävä ikääntyneiden perhehoitaja sekä yksi perhekoti, mutta siitä ei ole ikäihmisille iloa tällä hetkellä, koska perhekoti on täynnä muita asiakkaita. Degerholm toteaakin, että kehitysvammaisten ja lasten ja nuorten osalta perhehoidolla on pitkät perinteet, mutta ikäihmisten osalta ollaan Länsi-Uudellamaalla vasta alussa. Lohjalla on kuitenkin lähdetty ottamaan ensiaskeleita. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa toiminnalla on pidemmät perinteet.

–Lohjalle haettiin viime vuonna perhehoitajia. Kiinnostusta oli, mutta koulutuksen kävi keväällä 2019 lopulta vain kaksi henkilöä. Toinen heistä ryhtyi kiertäväksi perhehoitajaksi ja toinen perusti perhekodin, joka ei kuitenkaan enää ole toiminnassa. Nyt pidämme uusia infoja, jotta koulutukseen saataisiin enemmän väkeä. Koulutus perustuu Perhehoitoliiton suunnittelemaan pakettiin, jossa ideana ovat keskustelu, ajatusten vaihto ja ryhmän tarjoama vertaistuki. Kahden osallistujan voimin nämä eivät oikein toteudu, Degerholm kertoo.

Kiertäväksi perhehoitajaksi vai perhekotia perustamaan?

Perhehoitaja voi toimia kiertävänä hoitajana, joka käy ikäihmisten kodeissa pitämässä heille seuraa ja tukemassa arkisissa askareissa.

–Moni ikäihminen hyötyisi selkeästi tällaisesta toiminnasta ja sitä onkin toivottu paljon, Degerholm kertoo.

Toinen vaihtoehto on avata kotinsa ovet ikäihmisille ja ottaa heidät luokseen asumaan.

–Silloin kodilta vaaditaan esteettömyyttä, koska monilla on liikuntarajoitteita. Ikäihminen voi muuttaa perhehoitajan luo jopa vuosiksi tai käydä vain intervallityyppisesti esimerkiksi kolme vuorokautta kuukaudessa.

Kiertäväksi hoitajaksi ryhtymisen kynnys lienee matalampi kuin perhekodin perustamisen.

–Kiertävä työ sopii niille, joilla on rohkeutta ja valmiuksia mennä ikäihmisten luo heidän koteihinsa ja olla siellä tukena ja apuna. Perhekodin perustaminen taas vaatii sitä, että perheen kaikki jäsenet ovat valmiita ottamaan luokseen vieraita ikäihmisiä, jotka tulevat omien tapojensa ja elämänhistoriansa kanssa. Ikäihmisellä tulee olla perheessä tasavertainen asema ja pitkäaikaisessa perhehoidossa hänen tulee saada oma huone. Henkilökemioidenkin täytyy toimia, jotta kaikilla olisi hyvä olla. Monelle perhekodin perustaminen on iso hyppy tuntemattomaan, Degerholm kuvaa.

–Toivomme tästä vaihtoehtoa mm. niille ikäihmisille, jotka eivät enää oikein pärjää kotona kotihoidon turvin, mutta joiden kohdalla asumispalvelu ei tule vielä kyseeseen, hän jatkaa.

Degerholm toivoo vilpittömästi, että ikäihmisten perhehoito saataisiin Lohjalla käyntiin, koska tarve on ilmeinen. Jos ei vielä, niin ainakin tulevaisuudessa. Yksi tärkeä osa-alue on myös omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Perhehoidon avulla omaishoitajat voisivat saada tosiasiallisen vaihtoehdon lakisääteisten vapaidensa pitämiselle.

–Perhekoti tarjoaisi ikäihmisille turvallisen paikan, mihin mennä omaishoitajan vapaan ajaksi tai tuttu perhehoitaja voisi tulla seuraksi ikäihmisen luo.

Perhehoitaja voi toimia kiertävänä hoitajana, joka käy ikäihmisten kodeissa pitämässä heille seuraa ja tukemassa arkisissa askareissa. Toinen vaihtoehto on avata kotinsa ovet ikäihmisille eli perustaa perhekoti.

Ammatillista taustaa ei vaadita, mutta kutsumusta ja halua kyllä

Lohjalle nyt suunniteltavassa ikäihmisten perhehoidossa ei ole kyse ammatillisesta perhehoidosta ja yritystoiminnasta, vaan toimeksiantosopimussuhteisesta toiminnasta, joten perhehoitajalta ei vaadita sosiaali- ja terveysalan koulutusta.

–Perhehoitaja voi olla minkä tahansa alan ihminen, kunhan hänellä on halua ja kutsumusta tähän tehtävään, Degerholm tiivistää.

Tärkeimpiä asioita ovat hyvät yhteistyötaidot, luotettavuus sekä kyky hoivata ja pitää huolta ikääntyvistä ihmisistä. Ennen perhehoitajaksi hyväksymistä on käytävä lakisääteinen ennakkovalmennus. Jos työstä kiinnostuneita riittää, koulutus on tarkoitus aloittaa helmi–maaliskuun aikana.

–Valmennus koostuu keväälle ajoittuvista tapaamisista ja tehtävistä. Se on prosessi, jonka aikana mietitään omia valmiuksia, halukkuutta ja kyvykkyyttä tähän työhön. Sopiihan tämä toki ammattilaisillekin, mutta alan koulutusta ei vaadita. Myös alaa opiskeleville kiertävän perhehoitajan tehtävä voisi olla hyvä vaihtoehto, Degerholm sanoo.
Lohjan kaupunki järjestää asiasta kiinnostuneille perhehoitajien infotilaisuuden 14.1.2020 kello 16.00–17.30 kaupungintalo Monkolassa (kokoustila Riihi). Degerholm rohkaisee ihmisiä tulemaan infoon, jos aihe kiinnostaa. Paikalle voi tulla kuulemaan lisää aiheesta ja tunnustelemaan, olisiko ikääntyneiden perhehoito oma juttu vai ei.

–Kannattaa tulla rohkeasti kuuntelemaan, jos vähänkin kiinnostaa. Kerromme infossa tarkemmin, mitä tämä toiminta on, miksi sitä tehdään ja kenelle se sopii. Perhehoito voi herättää monenlaisia mielikuvia ja infossa on tarkoitus valottaa asiaa tarkemmin. Mikäli infossa vahvistuu kiinnostus osallistua valmennukseen, niin valmennuksen aikanakin on vielä mahdollista punnita perhehoitajaksi ryhtymistä. Mitään lopullisia ja sitovia ratkaisuja ei tarvitse tehdä infoon tullakseen tai valmennuksen aloittaakseen. Toki toivomme sitoutumista ja sopivia ehdokkaita, jotta valmennus tuottaisi kaivattuja perhehoitajia, Degerholm muistuttaa.

SMS