Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa on sähköistetty kosteikon hoito- ja seurantalomake, jolla kiinteistönomistajat voivat seurata lähikosteikkonsa tilaa. Yhdistyksessä otetaan myös mielellään vastaan kansalaisten tekemiä vedenlaadun havaintoja, joita voi ilmoittaa osoitteessa ilmoitavedenlaatu.luvy.fi.

Kosteikkojen perustaminen ja seuranta on arvokasta luonnonhuoltotyötä. Kosteikot tarjoavat monipuolisen elinympäristön monille kasveille ja eliöille. Kosteikot torjuvat rehevöitymistä pidättäen kiintoaineita ja ravinteita. Toimiakseen hyvin kosteikot tarvitsevat seurantaa ja kunnossapitoa. Kosteikon seuranta myös antaa tärkeää tietoa kosteikon kehittymisestä ja hoidon tarpeesta. Lomakkeelle merkittäviä tietoja ovat mm. kasvillisuuden määrä ja lajisto, pinta-ala, veden korkeus ja eläimistö.

Kosteikon seurantaa varten LUVYn Hiidenveden kunnostus -hankkeessa on kehitetty paperinen kosteikon hoito- ja seurantalomake. VALUME-hankkeessa lomake sähköistettiin ja luotiin tietokanta tiedon keräämistä varten. Kosteikonhoitolomake löytyy vesientila.fi-sivustolta. Lomake täytetään verkossa ja kerätyt tiedot tallentuvat tietokantaan. Lomakkeen voi myös tulostaa PDF-muodossa. Kiinteistönomistajia kannustetaan kokeilemaan lomaketta ja keräämään tietoa lähikosteikostaan. Kaikki kerätyt tiedot ovat arvokasta tietoa nykyisille ja tuleville LUVYn kunnostushankkeille.

Ilmoita vedenlaatu -sivu on kehitetty, jotta vapaaehtoiset vedenlaadun seurantatulokset saataisiin kaikkien nähtäväksi ja hyödynnettäväksi. Nämä epäviralliset vedenlaatutulokset ovat myös arvokasta taustatietoa esimerkiksi kunnostussuunnitelmaa ja kunnostuksen suunnittelua tai vedenlaadun raportointia ja seurantaa varten. Kerättävät tiedot voivat olla esimerkiksi happi-, näkösyvyys- tai lämpötilatuloksia, jään tai lumen paksuus tietoja tai silmämääräisiä arviota sinilevien runsaudesta.

Ilmoita vedenlaatu -sivu on ilmainen ja kaikille avoin palvelu. Mikäli haluaa ilmoittaa vedenlaatutuloksia, tulee ottaa yhteys LUVYyn saadakseen tunnukset, joiden avulla pääsee kirjaamaan ja tutkimaan tallennettuja tuloksia. Vedenlaatutulosten katseluun ei tarvitse tunnuksia.

–Sähköisiä ilmoitustapoja kansalaisille kerääntyvälle vesistöihin ja vesienhoitoon liittyvälle tiedolle on nykyisin jo useampia. Toivomme, että tietoisuus palveluista lisääntyy ja saamme niiden kautta käyttöömme arvokasta tietoa kentältä, toivoo hankekoordinaattori Virve Ståhl.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

Risupakanjoen kosteikon kasvillisuus on jo hyvin kehittymässä toisena kesänä kaivuun jälkeen. (Kuva: LUVY / Virve Ståhl)