Kotitarveviljelyn kehittäminen Lohjan alueella -hanke on pyörähtänyt käyntiin ja se kestää ensi vuoden syyskuuhun saakka. Kaikki aloittelijasta ammattilaisiin ovat tervetulleita mukaan hankkeen toimintaan.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat: Kotitarvetuotantoon tarvittavien tietojen ja taitojen aktivointi, ylläpitäminen ja edistäminen. Viljelyn aloittamisessa, lajikevalinnoissa ja ravinteiden kierrätyksessä neuvonta. Sadon käsittelyssä ja säilönnässä neuvonta sekä kasvisten monipuoliseen käyttöön kannustaminen. Itse kasvattamiseen ja tekemiseen innostaminen.

Hankkeen puitteissa järjestetään talkoita/näytöksiä/koulutuksia puutarhoissa, webinaareja, luentoja (paikanpäällä ja etänä), tutustumisia erilaisiin ratkaisuihin ja opintoretkiä.

Tapahtumista eri puolilla Lohjaa löytyy tietoa Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten verkko- ja Facebook-sivuilta sekä Kotitarveviljelyn kehittäminen Lohjan seudulla -Facebook-ryhmästä.

Hankkeen maksuton aloitustilaisuus Lohjan kaupunkialueella pidetään Teams-palaverina ke 7.4. klo 18.00. Ilmoittautuminen ja lisätietoa:https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/minustako-kotitarveviljelija-16376