Tänään: 22.07.2024

Toimittaja

Kuntalaisille uusi tapa antaa palautetta ja vaikuttaa

lohja, vaikuttaminen

Lohjan kaupunki ottaa käyttöön sähköisen palautejärjestelmän, jonka kautta asukkaiden on helppo välittää mm. kiitokset, kysymykset, moitteet ja ideat. Palautejärjestelmä on käytettävissä kaupungin kotisivuilla 22.10. alkaen.

-Palautejärjestelmä parantaa kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua. Olemme valmistelleet tätä kokonaisuutta viime kevään ja kesän sekä tämän syksyn aikana. Järjestelmä tarjoaa kuntalaisille uuden mahdollisuuden antaa palautetta. Joissain kunnissa järjestelmä on käytössä esimerkiksi vain kunnossapidossa, mutta meillä se otetaan laajasti käyttöön kaikissa palveluissa, kertoo yhteysjohtaja Hanna-Maria Grandell.

Jatkossa palautetta voi antaa samassa paikassa mm. liikunta-, sosiaali- ja terveys sekä kulttuuripalveluista.

-Järjestelmään tulee eri palveluita ja niiden alaotsikoita. Eri yksiköt miettivät itse, miten haluavat kerätä palautetta. Kuntalainen voi valita eri kohdista, haluaako hän antaa kiitosta, moitetta, kysyä jotain tai kertoa uuden idean. Jaottelu on hyvä, koska sen avulla voidaan katsoa helposti esimerkiksi, millaisia ideoita on tullut, avaa paikkatietosuunnittelija Marjo Ojala.

-Tämä on uusi vaikuttamisen väline. Mitä useampi kuntalainen sen ottaa käyttöön, sitä helpompi meidän on reagoida toiveisiin, hän jatkaa.

-Kunnilla on erilaisia tapoja kerätä palautetta. Tämä on yksi hyväksi havaittu tapa, jota kunnat käyttävät paljon, Grandell sanoo.

Paikkatietosuunnittelija Marjo Ojala (vas) ja yhteysjohtaja Hanna-Maria Grandell esittelivät uutta palautejärjestelmää.

 

Yksi selkeä kanava palautteenantoon

Järjestelmä helpottaa kuntalaisten palautteen antamista, mutta myös viranomaisten työtä, kun palautteet tulevat keskitetysti yhteen paikkaan.

-Se säästää työaikaamme, koska meidän ei tarvitse kirjata kaikkia ilmoituksia ja viedä niitä eteenpäin, vaan palaute ohjautuu suoraan sinne, mihin se kuuluukin, Ojala.

Hän muistuttaa, että järjestelmän myötä palautteet tulevat myös varmemmin huomioiduksi, toisin kuin esimerkiksi kaupan kassajonossa annettu palaute tai puhelimessa paperille kirjoitettu huomio, joka voi unohtua kiireessä vihonnurkkaan puhumattakaan sosiaalisen median kautta sieltä täältä tulevasta palautteesta. Järjestelmään palautteet myös tallentuvat, joten niihin voidaan palata myöhemmin ja esimerkiksi koota yhteen ideoita, joita tietyn asian tiimoilta on noussut esille.

Järjestelmän kautta palautetta voi antaa monenlaisista asioista esimerkiksi vaarallisista kuopista teissä tai toimimattomista katuvaloista lähtien.

-Näistä asioita meille tulee paljon ilmoituksia, Grandell toteaa.

-Jos palaute on julkinen, ilmoitus esimerkiksi kuopasta näkyy myös kartalla karttapalvelu.lohja.fi-sivulla, Ojala lisää.

Järjestelmässä voi valita, tuleeko palaute julkiseksi muidenkin nähtäville vai ei.

-Jos palaute on julkinen, muut voivat esimerkiksi tarkistaa, onko tietystä asiasta jo ilmoitettu ja mitä asiaan on vastattu, Ojala sanoo.

Kaupungin eri toiminnoissa on yhteensä noin 60 henkilöä, jotka käsittelevät palautteita. Kun kuntalainen lähettää palautteen, siitä tulee sähköposti-ilmoitus kaupungin työntekijälle. Tavoitteena on, että palautteisiin reagoidaan mahdollisimman pian.

 

Järjestelmän kehitys jatkuu

Palautejärjestelmään pääsee monesta eri kohdasta kaupungin kotisivuilta. Se laitetaan ainakin suosituimpien sivujen joukkoon sekä kohtaan ”palautekanava”.

-Jatkossa linkin on tarkoitus löytyä myös eri toimintojen sivuilta. Silloin esimerkiksi hammashoidon sivuilta pääsisi suoraan antamaan palautetta, sanoo Ojala.

He korostavat, että uusi järjestelmä ei korvaa virallisia reittejä esimerkiksi kaavoituksen ja lupamenettelyjen osalta, eikä palautejärjestelmään saa laittaa henkilökohtaisia terveystietojaan, henkilötunnustaan tai pankkitietojaan.

Palautetta ja kehittämisideoita toivotaan myös itse palautejärjestelmästä. Niitä voi antaa järjestelmän kohdassa yleinen palaute.

-Nyt tulee ulos ensimmäinen versio tästä järjestelmästä, mutta sitä voi kehittää. Otamme mielellämme vastaan palautetta mm. siitä, onko järjestelmää helppo käyttää, onko se ymmärrettävä tai puuttuuko siitä jotain, Grandell sanoo.

Järjestelmää testataan vielä kuntalaisista muodostuvan ryhmän voimin.

-Heiltä voi tulla huomioita, joita emme ole itse havainneet, Grandell toteaa.

SMS