Tänään: 13.07.2024

Toimittaja

Länsi-Uudenmaan junayhteyksiä kehitetään

julkinen liikenne, junarata

Tulevaisuudessa yhä useampi länsiuusimaalainen hyppää junaan, kun rantaradan ja Hangon suunnan junaliikenteen kehittämisellä tehdään parannuksia yhteyksiin. Uudenmaan liitossa valmistuneen selvityksen mukaan Länsi-Uudenmaan junayhteyksien kehittämiseen on lähivuosina paljon mahdollisuuksia. Yhteyksien parantaminen lisää joukkoliikenteen käyttöä sekä Helsingin ja Länsi-Uudenmaan välistä työmatkaliikennettä.

Uudenmaan liitossa on valmistunut selvitys rantaradan ja Hangon suunnan junaliikenteen kehittämismahdollisuuksista. Selvityksessä tutkittiin myös mahdollisuutta parantaa liikennöintiedellytyksiä pienillä rataan kohdistuvilla toimilla.

Hangon radan sähköistäminen ja Espoon kaupunkiradan toteuttaminen avaavat lähivuosina uusia mahdollisuuksia rantaradan ja Hangon suunnan henkilöjunaliikenteen kehittämiseen. Jos lisäksi Espoon ja Salon välinen nopea oikorata eli ESA-rata toteutuu, tulee rantaradan lähijunaliikenteen kehittäminen entistä ajankohtaisemmaksi. Muutoksien ensimmäinen toteutusvaihe ajoittuu vuosiin 2025–2029.

–Selvityksen tavoitteena oli löytää rantaradan ja Hangon suunnan henkilöliikenteelle vaiheittainen kehittämispolku, jossa junaliikenteen palvelutasoa voidaan parantaa merkittävästi pienimuotoisilla infrastruktuurin kehittämiseen kohdistuvilla investoinneilla, kertoo selvityksen tekijä, erityisasiantuntija Heini Peltonen.

Parannusta monien Länsi-Uudenmaan paikkakuntien liikenneyhteyksiin

Selvityksessä vertailtiin erilaisia kehittämisvaihtoehtoja rantaradan ja Hangon suunnan henkilöjunaliikenteelle. Vaihtoehtojen arvioinnissa otettiin huomioon myös mahdollinen ESA-radan toteutuminen. Vaihtoehtoja vertailemalla löydettiin kokonaisvaikutuksiltaan parhaat vaihtoehdot sekä ESA-radan kanssa että ilman sitä. Selvityksessä suositellaan rantaradan ja Hangon suunnan liikenteelle kolmivaiheista kehittämispolkua.

Selvityksen mukaan junaliikenteen kehittämisellä on monia suotuisia vaikutuksia Länsi-Uudenmaan junayhteyksille. Erityisesti junayhteydet paranevat Hangon radan asemilla sekä Inkoossa, joka palaa uudistusten myötä junaliikenteen piiriin. Yhteydet paranevat selvästi myös Siuntiossa. Karjaalta yhteydet paranevat erityisesti väliasemille ja kolmannessa vaiheessa, ESA-radan toteuduttua, myös Hangon suuntaan. Kirkkonummelta yhteydet paranevat erityisesti toisessa vaiheessa lännen suuntaan.

Selvityksen reunaehtona oli, että henkilöliikenteen parantaminen ei saa tapahtua tavarajunaliikenteen kustannuksella. Selvityksen mukaan henkilöliikenteen parantaminen ei juuri rajoita Hangon tavarajunaliikennettä, mutta aikatauluja täytyy muuttaa.

–Tavarajunien määrää voidaan todennäköisesti jopa hieman lisätä nykyisestä, Peltonen kertoo.

Selvityksessä suositellaan, että nopean aikataulun vuoksi ensimmäisessä toteutusvaiheessa liikenne hankittaisiin valtion ostoliikenteenä, jonka rahoitukseen alueen kunnat mahdollisesti osallistuisivat. Liikenteen järjestämistavasta pidemmällä aikavälillä tulisi tehdä erillinen selvitys.

Lisää matkustajia joukkoliikenteeseen sekä Helsingin ja Länsi-Uudenmaan välille

Selvityksen mukaan junayhteyksien paraneminen lisää Länsi-Uudenmaalta tehtävien joukkoliikennematkojen määrää arkipäivinä noin 200–400 matkalla vuorokaudessa, ja henkilöautomatkat vähenevät lähes saman verran.

Työssäkäynti ja muu liikkuminen Länsi-Uudenmaan ja Helsingin seudun välillä kasvaa yhteyksien parantuessa. Junamatkustajien määrä Hangon radalla kasvaa huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna.

–Junamatkustusta lisää erityisesti se, että matkustajat siirtyvät käyttämään junia linja- ja henkilöautojen sijaan, Peltonen toteaa.

–Lisäksi yhteyksien paraneminen muuttaa liikkumisen suuntautumista niin, että työmatkat sekä muu liikkuminen Helsingin ja Länsi-Uudenmaan välillä lisääntyvät.

Junaliikenteen kehittämisestä on selvityksen mukaan hyötyä myös ilmastolle. Henkilö- ja linja-autoliikenteen väheneminen vähentää ilmastopäästöjä, vaikkakin tarvittavien raiteiden ja laiturien rakentaminen synnyttää kertaluonteisia ilmastopäästöjä.