Säästöpankkiryhmä viettää 200-vuotisjuhlavuottaan. Länsi-Uudenmaan Säästöpankki puolestaan on nyt 152-vuotias. Juhlavuotta vietetään hyvillä mielin, sillä vuoden 2021 hyvä tulos vahvisti edelleen pankin vakavaraisuutta. Samalla se luo vakaata pohjaa myös tulevaisuudelle.

–Viime vuosi oli erinomainen, vaikka korona edelleen vähän häiritsikin, iloitsee Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimitusjohtaja Samu Rouhe.

Pankin hallinnoimat asiakkaiden varat (talletukset, rahastot, vakuutukset ja arvo-osuudet) kasvoivat vuoden aikana reilulla 60 M€:lla ja olivat vuoden vaihteessa 850 M€. Pankki myönsi vuoden aikana luottoja 116 M€ ja pankin kokonaisluottokanta oli vuoden vaihteessa 734 M€. Erityistä kasvua nähtiin vapaa-ajan asuntojen ja yritysten luotoissa.

Loppuvuonna heränneet odotukset korkojen noususta lisäsivät entisestään asiakkaiden kiinnostusta korkosuojausta kohtaan. Yhä useampi asiakas varautuukin korkojen nousuun. Tällä hetkellä jo yli puolet Länsi-Uudenmaan Säästöpankin asiakkaista suojaa uuden luottonsa koron.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Toivonen toteaa, että pankin liikevoitoksi vuodelta 2021 muodostui ennätykselliset 6,2 M€, kun se edellisenä vuonna oli 3,8 M€. Hyvä kannattavuus perustui kasvun tuomaan korkokatteen ja palkkiotuottojen kasvuun sekä pankin likviditeetti- ja sijoitussalkun tuottoon. Vaikutusta oli myös saamisista kirjattujen odotettavissa olevien luottotappioiden pienentymisellä.

Pankin vakavaraisuus vahvistui 0,2 % -yksiköllä, ja oli vuodenvaihteessa 22,6 %. Pankilla on omia pääomia ja varauksia yli 91 M€. Hyvä vakavaraisuustaso mahdollistaa osaltaan pankin kehittymisen myös tulevaisuudessa sekä sääntelyn edellyttämien investointien toteuttamisen. Jatkossa aiotaankin panostaa myös digitaalisten palvelujen edelleen kehittämiseen. Aivan kaikki ei silti tapahdu verkossa tänä päivänäkään. Niinpä Lohjan toimipisteessä suunnitellaan parhaillaan asiakastilojen uudistamista.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Toivonen (vas), varainhoidonpäällikkö Petri Kukkanen, toimitusjohtaja Samu Rouhe (Länsi-Uudenmaan Säästöpankki), toimitusjohtaja Kari Pitkänen (SP-Koti) ja liiketoimintajohtaja Helena Ståhlberg kertoivat Länsi-Uudenmaan Säästöpankin kuulumisista.

Yksilöllistä palvelua kunkin asiakkaan tarpeisiin

Säästöpankista todetaan, että elinvoimaisissa taajamakunnissa, kuten Länsi-Uudenmaan Säästöpankin alueella, paikallisella pankilla on vahva kilpailuetu valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailijoihin verrattuna. Pankin asiakastyytyväisyys onkin hyvällä tolalla. Erityisen tyytyväisiä oltiin digitaalisiin palveluihin, kuten verkkotapaamisiin.

–Tarjoamme henkilökohtaisia ratkaisuja kunkin taloudelliseen tilanteeseen oli kyseessä sitten esimerkiksi perhe, yritys tai yhdistys. Asiakkaan tilanne on tärkeää ymmärtää, jotta juuri hänen tilanteeseensa sopivat ratkaisut löytyvät. Voimme löytää ratkaisuja, joita asiakas ei ole tullut edes ajatelleeksi. Esimerkiksi korkosuojauksesta puhutaan aktiivisesti. Iso osa luotoista onkin jo suojattu, Rouhe kertoo.

Varainhoidonpalvelut kehittyivät

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin aktiivisesti hoidetut sijoitusrahastot menestyivät hyvin vallitsevassa markkinaympäristössä ja edelleen jatkuneessa, historiallisen matalassa korkotasossa. Myös talletusvarojen määrä kehittyi myönteisesti negatiivisesta reaalikorosta huolimatta. Vastaavanlainen kehitys on jatkunut jo pitkään myös laajemmin Suomessa. Suomalaisilla kotitalouksilla on tällä hetkellä talletustileillä jo lähes 110 miljardia euroa.

Asiakkaat vaativat pankilta yhä yksilöllisempää palvelua. Viime vuonna tähän panostettiin varallisuudenhoidon palvelujen osalta ja lanseerattiin Yksityispankkipalvelu henkilö- ja yritysasiakkaille, joilla on sijoitusvarallisuutta yli 200 000 euroa. Palveluun liitetään pankin muut palvelut, kuten lakipalvelut ja Sp-Kodin palvelut.

–Yksityispankkipalvelussa asiakkaat arvostavat sitä, että heillä on kokenut ja asiantunteva yhteishenkilö, jonka tavoittaa helposti ja jonka kautta hoituvat kaikki sijoitus- ja pankkiasiat, kertoo varainhoidonpäällikkö Petri Kukkanen.

SMS