Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, LUVY, on alueellinen vesiensuojeluyhdistys ja palveluntarjoaja. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 27.8.1975 ja nimeksi annettiin tuolloin Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry. Yhdistyksen toimintasektori on laajentunut vuosikymmenten aikana ja nykyisin tehtävänä on edistää vesiensuojelua, ympäristönsuojelua ja ihmisen elinympäristön terveellisyyttä läntisellä Uudellamaalla. Yhdistys työllistää tällä hetkellä noin 30 työntekijää ja liikevaihto on noin 3 milj. euroa. Yhdistyksen laboratorioliiketoiminta yhtiöitettiin 2019 alusta LUVYLab Oy Ab:ksi ja yhdistys on yhtiön toinen omistaja. Laboratoriossa työskentelee noin kymmenen työntekijää liikevaihdon ollessa noin 1,2 milj. euroa.

Yhdistys tuottaa aatteellisen edistämistoiminnan lisäksi asiakkailleen erilaisia maksullisia tutkimuspalveluita, joista merkittävimmän osuuden muodostavat jätevedenpuhdistamoiden kuormitustarkkailut ja erilaiset vaikutusten seurannat vesistöissä sekä pohjavesien tutkimus- ja asiantuntijapalvelut.

Viime vuosikymmenen aikana entistäkin merkittävämmän osuuden yhdistyksen toiminnasta ovat muodostaneet erilaiset vesien tilaa parantavat hankkeet, joista merkittävimmät ovat Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisio, Hiidenveden kunnostushanke ja Siuntionjoki 2030 -hanke. Yhdistys onkin onnistunut kuntien ja muiden kumppaneiden omarahoitusta vastaan hankkimaan Länsi-Uudenmaan alueelle merkittävän lisärahoituksen sekä kansallisista että EU-lähteistä. Yhdistys kiittää jäsenistöään, asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan vuosikymmenten aikana tehdystä yhteistyöstä ja yhdistyksen toimintaa kohtaa osoitetusta luottamuksesta.

–Yhdistys on olemassa vain jäsenistöään varten ja lupaamme edelleen kehittää toimintaamme tarpeiden pohjalta ja teemme kaikkemme Länsi-Uudenmaan vesien saamiseksi parempaan tilaan yhdessä jäsenistömme kanssa, toteaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

Historioitsija Torsti Salonen on kirjoittanut yhdistyksen historiaa sen nettisivuille alkuvuosikymmeniltä.

LUVY:n 45-vuotiseen historiaan mahtuu paljon työn touhua, tässä koekalastusta Siuntionjoella.