Lohjan kaupungin Ohjaamo jakaa 70 kpl Kesäseteleitä työnantajille, jotka palkkaavat lohjalaisen nuoren Kesäseteliehtojen mukaisesti töihin. Vuonna 2023 Kesäsetelillä palkattavan nuoren tulee olla työsuhteen voimassaoloajan 15-18-vuotias. Kesäseteleiden rajallisen määrän vuoksi kaupunki voi myöntää yhden Kesäsetelin per työnantaja. Edellytyksenä on, että nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkan tulee vastata tehtyä työaikaa. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään 350 €. Yhden Kesäsetelin arvo on 300 euroa. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut. Työnantajan tulee noudattaa nuorta työntekijää koskevaa lainsäädäntöä ja oman alan työehtosopimuksia.

Millaiset yritykset ovat aiemmin huomanneet tämän mahdollisuuden ja onko osa myöhästynyt?

– Lohjan kaupungin kesäseteliä ovat hyödyntäneet monet ja monenlaiset eri lohjalaiset työnantajat. Työnantajina ovat toimineet sekä pienyritykset, että isompien yritysten toimijat. Pyrimme tiedottamaan kesäsetelimahdollisuudesta mahdollisimman laajasti eri kanavia pitkin. Luonnollisesti osa työnantajista myöhästyy hakuprosessista, kun kesäseteleitä on jaossa rajallinen määrä, kertoo Katri Tamminen, uraohjaaja Nuorisokeskus Harjulasta.

Työnantajan ei tarvitse olla lohjalainen tai työpisteen ei tarvitse sijaita Lohjalla. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe, kunta, valtio tai yksityinen henkilö. Työnantajalla tulee olla nuoren lupa Kesäsetelin hakemiseen ja työnantajan tulee kertoa nuorelle, mikäli Kesäseteli on hänen palkkaamisekseen myönnetty. Mikäli nuori palkataan (Kesäseteli-ehdot täyttämällä tavalla) kesätöihin useamman työnantajan toimesta, kuitenkin vain yksi työnantaja voi saada tämän nuoren palkkaamiseen Kesäsetelin. Toisin sanoen yksi Kesäseteli per nuori.

Onko kesäseteli-idea vanha, tai muuttunut vuosien kuluessa?

– Lohjan kaupunki on jakanut kesäseteleitä jo vuodesta 2005. Kesäseteleiden jakoperuste on muuttunut vuosien varrella. Nyt käytössä oleva malli on ollut käytössä jo useamman vuoden ajan. Lisätietoja www.nuorilohja.fi/ avustukset, jatkaa Tamminen

Kesäseteleitä ei jää käyttämättä, joten yritysten, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan tällä tavalla nuorille mahdollisuuden päästä kiinni kenties tulevalle työuralleen, kannattaa olla ajoissa liikenteessä.

Kesäseteleiden haku työnantajille on avoinna 1.2.2023 klo 8:00 – 15.5.2023 klo 9:00 saakka. Hakuohjeet, lisätietoja ja hakulomake löytyvät  www.nuorilohja.fi- sivuilta.

Nuorten kannattaa itsekin etsiä aktiivisesti kesätöitä, ja kertoa työnantajille kesäsetelimahdollisuudesta.