Lohjan kaupungin nuorisotyöllä on monia keinoja tukea nuoria työllistymisessä ja sopivan opiskelupaikan löytämisessä.

Nuorisokeskuksen tiloissa Harjulan kiinteistössä toimii matalan kynnyksen palvelupiste Ohjaamo, jossa tarjotaan maksutonta ohjausta ja neuvontaa lohjalaisille alle 30-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen, sekä tilanteen mukaan ohjataan tarvittavien palvelujen ääreen. Ohjaamosta saa tukea niin työllistymiseen, koulutukseen kuin hyvinvointiinkin liittyvissä asioissa. Ohjaamossa työskentelevät TE-asiantuntija, uraohjaaja, terveydenhoitaja sekä etsivät nuorisotyöntekijät. Ohjaamoon jalkautuu säännöllisesti aikuissosiaalityön, Kelan, ulosoton sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelut.

Ohjaamosta voi etsiä apua esimerkiksi työllistymiseen, asumiseen, opiskeluun ja arjen hallintaan liittyviin asioihin. Etsivän nuorisotyön työntekijän tavoittaa ajanvarauksettomassa Ohjaamo-neuvonnassa arkisin maanantaista keskiviikkoon klo 13.00–16.00 ja torstaisin klo 13.00–18.00. Muutoin Ohjaamossa asioidaan ajanvarauksella. Tarvittaessa nuoresta voi tehdä etsivän nuorisotyön ilmoituksen. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät nuorilohja.fi-verkkosivuilta.

Ohjaamon TE-asiantuntija neuvoo nuoria mm. työnhakuun, työttömyysetuuksiin, TE-toimiston palveluihin sekä koulutukseen liittyvissä asioissa. Ohjaamossa toteutetaan uraohjausta. Uraohjauksessa luodaan luottamuksellinen suhde nuoreen, kartoitetaan yhdessä nuoren vahvuuksia, voimavaroja ja mahdollisuuksia, sekä tehdään tulevaisuuden suunnitelmia. Uraohjauksesta saa apua tulevaisuuden suunnitteluun, työpaikkojen etsimiseen, työhakemusten tekemiseen, vinkkejä työhaastatteluun valmistautumiseen, koulutusvaihtoehtojen kartoittamiseen, opiskelupaikan hakemiseen, opintojen etenemiseen sekä työkokeilupaikan etsimiseen. Uraohjausta toteutetaan erilaisilla menetelmillä ja eri toimintaympäristöissä nuorten toiveita kuunnellen.

Ohjaamon terveydenhoitajan palvelu on tarkoitettu 15–29-vuotiaille lohjalaisille nuorille, jotka eivät kuulu koulu-, opiskelu- tai työterveyshuollon palvelujen piiriin. Vastaanotolle voi hakeutua, mikäli kokee haasteita terveydentilansa, jaksamisensa tai mielialansa suhteen tai on epävarma omasta työ- tai toimintakyvystään.

Nuorisotyöpaja Tuumassa tutustumista työelämään

Nuorisotyöpaja Tuumassa järjestetään työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa. Työt Tuumassa sopivat erittäin hyvin liiketalouden, logistiikan, siivousalan sekä kasvatus ja ohjausalan (Kaso) tutkinnon suorittaneille tai näihin ammatillisiin koulutuksiin hakeutuville lohjalaisille nuorille.

Tuumassa tunnistetaan ammatillisen koulutuksen osioita. Lisäksi nuoria valmennetaan ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on, että jokaisen valmentautujan kohdalla voidaan tunnistaa hänen osaamisensa ja antaa tästä hänelle osaamistodistus.

Työtehtäviin Tuumassa kuuluvat: varastotyöt, kaupanalan työt muun muassa asiakaspalvelu- ja kassatyöt, auton apumiehenä toimiminen sekä siivousalan työt. Lisäksi Tuumassa toimivat Luovan toiminnan paja, starttipaja ja Uusioverstas, joissa nuori voi harjoitella ja tehdä media-, esiintymis- ja kädentaitojen töitä.

Nuori saa aina työtehtävän mukaisen työtodistuksen sekä osaamistodistuksen työskentelystään Tuumassa.

Kesäduunareita työn touhussa.

Nuorisotyö työllistymisen edistämisessä mukana

Lohjan kaupungin nuorisotyö tukee lohjalaisten nuorten kesätyöllistymistä erilaisin keinoin. Kesäduunileireiltä saa kokemusta kesätöistä. Kesäduunileireille voivat hakea lohjalaiset tulevat 7.-luokkalaiset – 17-vuotiaat nuoret. Kesäduunileirit ovat tarkoitettu pääasiassa nuorille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kesätöistä. Kesäduunileirejä järjestetään eri puolilla Lohjaan tulevanakin kesänä.

Lisäksi Lohjan kaupunki jakaa kesäseteleitä työnantajille, jotka palkkaavat lohjalaisen nuoren töihin vähintään kolmeksi viikoksi touko–elokuun välisenä aikana. Kesäseteli vähentää työnantajan kesätyöllistämisen kuluja ja parantaa nuorten työllistymistä. Kesäseteleiden jaosta vastaavat Nuorisokeskus ja Ohjaamo. Ohjaamossa on lisäksi järjestetty nuorten lyhytkorttikoulutuksia, kuten hygieniapassi, tulityö- ja työturvakorttikoulutuksia.

Etsivän nuorisotyöstä kokonaisvaltaista tukea

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa olevat alle 30 -vuotiaat nuoret ja auttaa heidät sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti nuoren itsensä antamien tietojen perusteella ja huomioiden hänen oma arvionsa tuen tarpeesta.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle kokonaisvaltaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Asiakaslähtöinen työskentelytapa perustuu nuoren yksilölliseen kohtaamiseen. Välittävä ja tulevaisuuteen suuntaava työote on toiminnan keskiössä. Nuoria ohjautuu etsivään nuorisotyöhön laajasti eri palveluista. Avainasemassa on tiivis yhteistyö koulujen ja oppilaitosten, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työ- ja elinkeinopalveluiden kanssa.

Etsivä nuorisotyö tukee nuoria eri tavoin. Yksilötapaamisissa käytetään erilaisia menetelmiä, kuten kävelytapaamisia, koiralenkkejä, HOT-muutosvalmennusta sekä muita yksilöä aktivoivia menetelmiä, joita ovat esimerkiksi kuntosaliharjoittelu ja musiikki. Lisäksi nuorille tarjotaan erilaisia tarvelähtöisiä ryhmämuotoisia toimintoja. Tällä hetkellä ryhmätoiminnoista on käytössä jännittäjäryhmä sekä liikunta- ja hyvinvointiryhmä.

Etsivä nuorisotyö tekee verkostoyhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Esimerkkinä verkostoyhteistyöstä ovat Sujuva polku -tapaamiset, joilla edistetään toisen asteen opintojen loppuun saattamista ja ehkäistään opintojen keskeyttämistä. Lohjan Yhteislyseon lukiolla ja Kanneljärven Opistolla järjestetään opiskelijoille viikoittain kohtaamispaikkatoimintaa. Lukiossa toteutetaan myös etsivävetoisesti itsetuntemuksen oppitunteja.

Lohjan kaupungin nuorisotyö