Viime keskiviikko illan kaupunginvaltuuston kokous osoitti, kuinka kahtia jakautunut valtuusto on. Vaikka itse kokouksen aikana useat valtuutetut kävivät puhujapöntössä kertomassa hyviä asioita kaupungin menneestä vuodesta 2022 ja siitä, kuinka parempaan suuntaan ilmapiiri on kaupungintalollakin mennyt – niin aivan siltä se ei kuitenkaan kokonaisuudessaan kuulostanut.

Kaupunki ja sen henkilöstö tulevaisuudessa

Uusi SOTE-malli vei noin 30% kaupungin työntekijöistä mukanaan ja jäljellä jääneistä noin 2000 työntekijästä peräti 25% on määräaikaisilla työsopimuksilla. Ennen SOTEa yleisin työnimike löytyi terveydenhuollosta, kun jatkossa se liittyy opettamiseen ja päivähoitoon.

Lohjan kaupungin toteuttama henkilöstökertomus oli karua kerrontaa Lohjan kaupungin ongelmista löytää osaavaa työvoimaa, ja edelleen pitää työvoima Lohjalla. Suuri vaihtuvuus nuorissa työntekijöissä, kasvavat poissaolot ja lisääntynyt tarve ostopalveluilla nousivat monien valtuutettujen puheissa esille. Muun muassa valtuutetut Eräpolku (KD), Alanne (Keskusta), Forström (SDP), Skaffari (Vihreät), Uhlgren (Meidän Lohja) kävivät puhujapöntössä kertomassa sekä oman valtuustoryhmän että henkilökohtaiset terveisensä. Henkilökuntaa ja johtoa kiiteltiin, mutta samalla otettiin esille tulevaisuuden haasteet, ja niitä kohtaan vaadittavat toimenpiteet. Kokouksessa tuli monesti esille myös tulevien vuosien säästötarpeet, ja tosiasia, että rahaa ei välttämättä löydy uusille investoinneille, tai uusille rekrytoinneille. Säästöjä pyritään löytämään työtehtävien tarkemmassa määrittelyssä, päällekkäisten tehtävien poistolla, koulutuksella sekä entistä paremmalla johtamisella. Tätä auttamaan on aloitettu verkkopohjaiset tiistain Lohja Academy koulutukset esihenkilöille. Lohja Academy koskee kaikkia esihenkilöasemassa työskenteleviä, ml. esihenkilöiden sijaiset. Koulutuksessa käsitellään keskeisiä esihenkilötyön teemoja ja niiden sisältämiä kokonaisuuksia sekä ohjeistuksia Lohjan kaupungilla. Koulutus toteutetaan kaupungin omien viranhaltijoiden, -substanssiosaajien sekä ulkopuolisten kouluttajien toimesta

Lohja ei ole ainoa suomalainen kaupunki, jolla on vaikeuksia saada osaavaa työvoimaa. Kyse ei ole ainoastaan palkasta, vaan myös kaupungin omasta mielikuvasta työpaikkana.

Loppuuko kaupungin rahat?

Kesälomakauden avaava kokous sujui pääosiltaan kaupungin henkilökuntaa, kaupunginjohtajaa ja varsinkin kaupungin talousjohtaja Raija Lindroosia kiittäen. Monet valtuutetut toivat ilmi kiitokset siitä työstä, mitä Lindroos oli tehnyt liittyen kaupungin tilinpäätöksen avaamiseen ja selittämiseen.

Siinä missä vuoden 2022 tilinpäätös päätyi lopulta 10 miljoonaa euroa ylimääräisesti, oli hyvä asia, niin paljon keskusteluihin nousi ongelmat henkilöstön jaksamisen, poissaolojen sekä rekrytoinnin suhteen. Lohja oli myös onnellisessa asemassa siksi, että kaupunki sai valtiolta koronatukea enemmän, kuin mitä kaupunki omien laskelmien mukaan kulutti koronaan.

Valtuutetut kiittelivät myös Pasi Perämäkeä, joka on omalla toiminnallaan tuonut rakennetta ja rauhaa Monkolaan ja kaupungin hallintoon.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää Lohjan kaupungin talouden kokonaistila ja tulevaisuuden vaihtoehdot mm. (kustannukset, tuotot, toiminnan laajuus ja laatu). Työryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, kaupunkirakennejohtaja, sivistysjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Kisakallio Säätiöstä ja Lohjan kaupungista kumppaneita

Kokouksessa päästiin viimein myös päätökseen paljon keskustelua aiheuttaneesta ja jo aiemmin takaisin käsittelyyn palautuneesta Lohja Areena hankkeesta. Lohjan kaupungin valtuutetut ovat pitkälti yhtä mieltä siitä, että liikuntaa pitää tukea, mutta samalla kokouksessa listattiin pitkä lista urheiluhankkeita, jotka joko ovat meneillään tai alkamassa. Vaikka itse äänestys sopimuksesta meni lopulta läpi äänin 30-21, jäi uudesta sopimuksesta ja tilanteesta kahtia jakautunut valtuusto.

Lohjan kaupunki sitoutui sijoittamaan perustettavalle osakeyhtiölle omapääomaperusteista (SVOP-sijoitus) lainaa enintään 1,8 milj. euroa monitoimihallin/-areenan rakentamista varten. Toinen kuluerä monitoimihallista on tulevien vuosien käyttövuorojen subventointi, eli kaupunki tulee maksamaan osan tuntivuorojen hinnasta yhtiölle. Puheenvuoroissa nousi myös esille huoli, että Lohjan urheiluseurat tulevat tarvitsemaan lisärahoitusta eli tukea kaupungilta näiden kaupungin käyttövuorojen käyttöönottoon. Valtuutetut Maittila (Meidän Lohja), Skaffari (Vihreät), Alanne (Keskusta), Paakkunainen (Keskusta) sekä Hyrkkö (Keskusta) nostivatkin nämä tulevat kaupungin käyttömenojen kasvua lisäävät kulut esille, kun samanaikaisesti kaupungin tulee etsiä kohteita rahan säästämiselle tulevina vuosina.

Mikä aiheutti suurimmat keskustelut Lohjan Areenassa?

Se, että Lohjan kaupunki pyrkii panostamaan liikuntaan, todettiin hyväksi asiaksi. Esille kuitenkin nostettiin kaupungin tarve tulevina vuosina karsia kuluissa ja tähän Lohja Areena hankkeeseen mukaan lähteminen tuo kaupungille uuden kuluerän, jonka on arvioitu olevan noin 700 000 euroa vuodessa. Juuri tämä kulukuri oli vastustavien kommenttien päällimmäinen asia, huoli Lohjan kaupungin rahojen riittämisestä tulevina vuosina, kun muutenkin kaupungin tulorakenne on ollut muutoksen kourissa.

Kiista Kisakalliosta on siis tältä osaa ratkaistu ja uusi Lohjan Areena Oy yhtiö tullaan perustamaan Kisakallio Säätiön ja Lohjan kaupungin yhteisenä hankkeena. Itse areenahankkeen vaatima kaavamuutosprosessi on vielä kesken, jota myös sivuttiin kokouksen puheenvuoroissa mm. Juhana Salmenpohjan puheessa.

Valtuusto lähti kesälomalle, mutta valtuutettuja muistutettiin myös siitä, että kesäloman aikana tulisi tutustua ja miettiä yrityspalveluiden uutta rakennetta ja kokonaisuutta. Lohjan kaupunki alkaa tarjota yritysneuvontaa ja yritysten kehittämispalveluita itsenäisesti alkaen 1. tammikuuta 2024. Tämä merkitsee huomattavaa muutosta, sillä tähän saakka vastaavat palvelut on hankittu ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta.