Lohjan kaupunginvaltuuston viime keskiviikon kokouksessa eniten keskustelua herätti Lohjan yrityspalveluiden tulevaisuus.

Kokouksen alussa käsiteltiin puheenjohtajistoa ja kaupunginhallituksen kokoonpanoa.

Joona Räsänen valittiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi, kun taas Riikka Slunga-Poutsalo ja Matti Pajuoja valittiin varapuheenjohtajiksi. Heidän toimikautensa kestää 1. kesäkuuta 2023 alkaen 31. toukokuuta 2025 saakka. Jussi Patinen puolestaan valittiin kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin Hannele Maittila ja Taina Lackman. Kaupunginhallituksen jäseniä on yhteensä 13, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Konserni- ja omaisuusjaoston johtoon valittiin Kaj Sundqvist puheenjohtajaksi ja Janne Turunen varapuheenjohtajaksi. Henkilöstöjaoston johtoon taas nimitettiin Pirjo-Leena Forsström puheenjohtajaksi ja Laura Skaffari varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston puheenjohtajaksi valittiin Markku Saarinen ja varapuheenjohtajaksi Heli Kurimo.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouspäivät määriteltiin seuraavaksi toimikaudeksi, joka ulottuu 29. toukokuuta 2023 alkaen 30. kesäkuuta 2024 saakka. Samalla sovittiin talousarvioseminaarien ajankohdat.

Novagon kohtalo ja yrityspalvelut tulevaisuudessa

Lohjan kaupunginvaltuusto on tehnyt myös päätöksiä liittyen kaupungin yrityspalveluiden tulevaisuuteen. Erityisesti keskustelua herätti yhteistyö Novago Yrityskehitys Oy:n kanssa sekä yrityspalveluiden toteutus tulevaisuudessa kaupungin toimesta.

Lohjan kaupunki valtuutti Novago Yrityskehitys Oy:n edustajansa päättämään toiminnan lakkauttamisesta vuoden 2023 loppuun mennessä tulevassa kesäkuun 2023 yhtiökokouksessa. Mikäli yhtiökokous ei päätä lopettaa toimintaa, kaupungin viranhaltijat ovat oikeutettuja myymään kaupungin omistamat osakkeet parhaaksi näkemällään hinnalla, joko muille osakkaille tai yhtiölle itselleen.

Päätökset yrityspalveluiden järjestämisestä omana palveluna jakoivat mielipiteitä ryhmien kesken.

Kaj Sundqvist (KOK) kertoi puheenvuorollaan, että kokoomuksen valtuustoryhmänsä kannattavan päätöstä.

-Tällä toimintamallilla saavutetaan lohjalaisia yrittäjiä ja yrityksiä palveleva, oma, kylän näköinen, toimiva ja kustannustehokas yrityspalvelumalli. Sundqvist sanoit puheenvuorossaan.

Myös Laura Skaffari (VIHR) oli samoilla linjoilla asian suhteen.

-Viime vuosina on kuitenkin herännyt kysymys siitä, saako Lohjan kaupunki ja lohjalaiset yrittäjät Novagolta sellaisen hyödyn, joka vastaa Lohjan kaupungin puolen miljoonan euron panostusta Novagon toimintaan, Skaffari mainitsi puheenvuorollaan.

Myös Matti Pajuoja (VAS) totesi, että on aika lopettaa yhteistyö ja aloittaa ”eroprosessi”.

Hilkka Hyrkkö (KESK) ja Hannele Maittila (ML) kyseenalaistivat mahdollisten säästöjen toteutumisen.

-Mielestämme Novago on tehnyt parhaansa ja pyrkinyt vähentämään kustannuksia. Se ei ole ollut helppoa, koska suurin menoerä ovat henkilöstökulut, eli yritysneuvonta ja toimitilojen vuokra, Hyrkkö kertoi puheenvuorossaan.

Valtuuston päätöksen mukaan Lohjan kaupunki alkaa tarjota yritysneuvontaa ja yritysten kehittämispalveluita itsenäisesti alkaen 1. tammikuuta 2024. Tämä merkitsee huomattavaa muutosta, sillä tähän saakka vastaavat palvelut on hankittu ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta.

Yritysneuvonnan henkilöstöön on tulossa rekrytointeja. Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman, jossa on otettu huomioon kaksi uutta rekrytointia. Toinen työntekijöistä keskittyy uusien yrittäjien neuvontaan, ja toinen taas keskittyy kehittyvien ja kasvavien yritysten neuvontaan. Lisäksi on mahdollista, että kolmas työntekijä rekrytoidaan, mikäli yritysneuvontapalveluita päätetään tarjota myös naapurikuntien käyttöön.

Nämä uudistukset on suunnattu palvelemaan paremmin paikallisia yrittäjiä ja niiden odotetaan tuovan lisää elinvoimaa alueen yritystoimintaan.

Muijalan asemakaava

Valtuustossa hyväksyttiin lisäksi Lohjan kaupungin konserniohje, ja Muijalan uuden asemakaava-alueen tonttien hinnoittelusta päätettiin ehdotetun mukaisesti.

Juhani Järvinen (SDP) nostaa esiin tonttien hinnoittelun lisäksi tulevan Muijalan asuntoalueen suunnitelman, joka sisältää suuren määrän erityyppisiä tontteja.

Järvinen painoitti puheenvuorollaan, että oppia tulisi ottaa Haikarin alueen minitonttien käytön kokemuksista, joissa lukuisat tonttivaraukset eivät ole johtaneet rakentamiseen.

Järvinen korosti myös, että Haikarin alueen asemakaavan palautuskielto on ollut epäselvä, ja se pitäisi olla selvemmin esillä tonttitarjonnassa. Lisäksi hän huomautti, että Muijalan tonttien myynnissä pitäisi korostaa rakennuspaikkojen maaperän olosuhteita, jotka vaihtelevat suuresti. Järvisen mukaan tämä tieto pitäisi olla selkeästi esillä tonttiesitteissä, jotta vältetään tarpeettomat varaukset ja todelliset rakentajat saavat tietoa tarpeellisista olosuhteista.

Satu Nybäck (VIHR) mainitsi puheenvuorossaan, että Muijalan alue on Lohjalle merkittävä, uusia asukkaita houkutteleva vetovoimatekijä. Sen kauniit ympäristöt, toimivat palvelut ja liikenneyhteydet tarjoavat hyvän asuinalueen myös pääkaupunkiseudulla työskenteleville, jotka asuvat muualla.

Vihreä valtuustoryhmä haluaakin, että Muijalan tonttivarantoa kehitetään edelleen turvataten alueen vetovoima. Toiveena oli myös, että tulevaisuudessa esitteissä olisi yleiskaava, josta näkisi alueen sijoittumisen suhteessa muihin palveluihin.