Suomen hallitus linjasi 16.3.2020 toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä, suojella riskiryhmiä, suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta. Poikkeustilanteen alettua Lohjan kaupungin henkilöstöä on siirretty määräaikaisesti uusiin tehtäviin tukemaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Ensi sijassa henkilöstöä on siirretty kriittisiin toimintoihin niistä yksiköistä, joissa toiminta on loppunut tai sitä on supistettu.

Lohjan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.4.2020 § 108 yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi henkilöstön lomauttamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin ajalla 14.4.–28.4. henkilöstön lomauttamiseksi. Lomautukset kohdennettiin niiden yksiköiden henkilökuntaan, joissa toiminta on loppunut tai merkittävästi supistunut valmiuslain voimaantulon takia sekä siihen henkilöstöön muissa yksiköissä, joissa toiminta on vähentynyt ja/tai henkilöstöä voida siirtää muihin työtehtäviin. Henkilöstöä edustavat järjestöt jättivät asiaan eriävän mielipiteen.

Lomautukset koskevat hyvinvointitoimialalla 211 henkilöä ja elinvoimatoimialalla 82 henkilöä. Osa työn vähenemisen vaikutuksista voitiin huomioida lomajärjestelyin. Lomautukset toteutetaan kesä- ja heinäkuussa ja ne kestävät 30–60 vuorokautta.