Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) sai yhteensä 80 000 € rahoitusta vuonna 2021 toteutettaville hankkeille Varsinais-Suomen ELY-keskukselta kalastonhoitomaksuvaroista ja NOUSU-ohjelmasta. Lisäksi käytössä on saman verran omarahoitusta eli yhteensä kalatalouden edistämishankkeisiin on käytettävissä noin 150 000 €.

Rahoituksen avulla yhdistys jatkaa pitkäjänteistä vesistökunnostustyötä toteuttamalla monipuolisia kalojen nousuun ja poikastuotantoon liittyviä tutkimuksia Mustionjoen ja Siuntionjoen alueella.

Mustionjoen alasvaellustutkimuksessa (68 000 €) Billnäsin ja Åminneforsin voimalaitosten kohdalla tutkitaan kalojen alasvaellusta. Raaseporin kaupunki rakentaa Billnäsin voimalaitoksen kohdalle alasvaelluspuomin, joka mahdollistaa kalojen vaeltamisen alavirtaan. Lohen vaelluspoikasia seurataan radiolähettimillä. Tähän asti on seurattu kalojen nousua ylävirtaan kalateitä pitkin. Alasvaellusrakenteen toteutukseen Raaseporin kaupunki on saanut oman erillisrahoituspäätöksen. Tutkimuksen 50 % omarahoitus katetaan Freshabit-hankkeesta.

–Alasvaellus on tärkeä osa vaelluskalojen elinkiertoa, kuten myös kalateitä pitkin tapahtuva nousu. Alasvaellusrakenteiden toimivuudesta on kuitenkin olemassa vasta vähän tutkittua tietoa, sanoo LUVY:n hankepäällikköJuha-Pekka Vähä.

Mustionjoella voimalaitokset ohittavien kalateiden suunnittelua jatketaan Peltokoskella ja Mustionkoskella (52 000 €). Rahoituksella mm. tehdään pohjatutkimuksia, tarkennetaan jo tehtyjä suunnitelmia ja haetaan vesilupia. 50 % omarahoitus tulee Raaseporin ja Lohjan kaupungeilta sekä yhdistykseltä.

–On hienoa, että Raaseporin kaupunki sai alasvaellusrakenteen toteutukseen viimein avustusta ja voimme selvittää alasvaelluksen onnistumista rakenteen toteutuksen jälkeen. Olemme myös iloisia, että ylempien kalateiden suunnittelu saa jatkoa, toteaa LUVYn toiminnanjohtajaJaana Pönni.

Siuntionjoella selvitetään kevätkutuisten kalojen nousua DIDSON-kaikuluotaimella Pikkalanjoessa. Hanke on jatkoa syksyllä 2020 toteutetulle syysvaellustutkimukselle. Lisäksi kartoitetaan kuhan kutualueita Pikkalanlahdella, Pikkalanjoella ja Vikträsk-järvellä sekä tehdään poikaskartoituksia. Hanke on osa Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -vesistövisiota ja sitä toteutetaan yhteistyössä Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen kanssa. Hankkeen kokonaisrahoitus on 30 000 €, josta 15 000 € saatiin VAR-ELY:n avustuksena. 15 000 € omarahoituksesta 5 000 € saatiin Kirkkonummen-Siuntionjoen kalatalousalueelta ja 10 000 € Siuntionjoki 2030 -vision kuntarahoituksesta.

Rahoituksen avulla LUVY jatkaa pitkäjänteistä vesistökunnostustyötä.

Tammisaari-Pohjan kalatalousalueella sijaitsevien Dragsviksfjärdenin ja Totalfladanin alueella tehdään niin ikään poikaskartoituksia. Hankkeessa kartoitetaan kalatalousalueen valmisteilla olevan käyttö- ja hoitosuunnitelman tarvearvion mukaisesti ahvenen, kuhan ja hauen poikastuotantoalueiden kuntoa. Kokonaisrahoituksesta avustuksen osuus on 5 000 €, ja 5 000 € omarahoitus on saatu Tammisaari-Pohjan kalatalousalueelta.

–Poikaskartoituksilla saamme tärkeää tietoa siitä, missä kunnossa vesistöt ovat kalojen näkökulmasta. Rehevöityminen on uhka kalojen poikastuotantoalueille, ja poikasmäärien avulla pystymme arvioimaan tilanteen vakavuutta ja alueiden kunnostustarvetta, sanoo LUVYn kala- ja vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry eli LUVY on alueellinen vesiensuojeluyhdistys ja palveluntarjoaja, joka edistää toiminnallaan vesiensuojelua ja tarjoaa alan tutkimus- ja asiantuntijapalveluita eri toimijoille kuten, kunnille, yrityksille, yhteisöille sekä yksityishenkilöille.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry