Tjusträskin ja Vikträskin kalakantojen tilaa selvitettiin kesällä 2021 verkkokoekalastuksin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hankkeessa. Kalakanta on Siuntion Tjusträskissä tyydyttävä ja Vikträskissä hyvä. Tulosten mukaan molempien järvien yleisin kalalaji on pasuri.

Varsinkin Tjusträskin kalakanta osoittautui hyvin särkikalavaltaiseksi, noin 90 % koekalastusten saaliista oli pasuria, lahnaa, salakkaa, särkeä ja sorvaa. Vaikka järvessä on myös kuhaa, haukea ja ahventa, eivät ne nykyisellään pysty pitämään kalastoa tasapainossa. Runsas särkikalakanta pitää osaltaan yllä järven sisäistä kuormitusta mm. pohjaa pöyhimällä, jolloin sinne sedimentoituneet ravinteet pääsevät uudestaan kiertoon ja rehevöittävät vesistöä edelleen. Kalaston rakennetta on kuitenkin mahdollista oikaista esimerkiksi hoitokalastuksella ja vahvistamalla petokalakantoja.

Vikträskissä särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli selvästi Tjusträskiä pienempi ja petokalojen, kuten kuhan ja ahvenen kannat hyvät. Ahvenet olivat myös suurikokoisempia kuin Tjusträskissä, suurin koekalastuksissa saatu ahven painoi lähes 700 grammaa. Saaliissa oli myös joitakin isompia lahnoja.

–Isoja lahnoja saadaan koekalastusverkoista tavallisesti vähän, joten on mahdollista, että suurempaa lahnaa on Vikträskissä enemmänkin. Kannan tarkempi selvittäminen vaatisi lisätutkimusta, esimerkiksi kalastusta harvemmilla verkoilla, toteaa LUVYn vesistöasiantuntija Jorma Valjus.

Vikträsk on läheisessä yhteydessä Pikkalanlahteen ja mereltä Pikkalanjokeen, ja myös Vikträskiin nousevien kalojen vaikutus järven kalaston koostumukseen ja ajalliseen vaihteluun voi olla merkittävä. Koekalastusten perusteella arvioidaan ravintoverkkokunnostuksen tarvetta ja soveltuvuutta järvien tilan parantamisessa. Kunnostussuunnitelmat järville valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

Valtaosa Tjusträskin saaliista oli pienikokoista särkikalaa. (Kuva: LUVY / Jorma Valjus)