Tänään: 14.07.2024

Kierrättäminen kuuluu arkeen. Se tulee meillä arjessa vastaan niin roskien lajittelun yhteydessä, kuin viedessämme niitä papereita ja lasia sekä muovia kierrätyspisteeseen, mutta myös monessa muussa tilanteessa.

Kierrättäminen ja vastuullinen kuluttaminen ovat tämän hetken trendejä, jotka antavat meille mahdollisuuden ajatella omaa kuluttamistamme ja tavaroiden omistamisen todellista tarvetta. Tavaroita on Suomessa varmasti tarpeeksi, mutta markkinatalous ohjaa meitä ostamaan aina vain uusi tavaroita, joita emme välttämättä tarvitse, mutta joita on ”kiva” omistaa ja käyttää.

Vastuullinen kuluttaminen

Vastuullinen kuluttaminen tarkoittaa valintojen tekemistä sellaisin perustein, jotka ottavat huomioon ympäristövaikutukset, eettiset näkökulmat ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Se ei ole pelkästään yksilöllinen valinta, vaan se on osa laajempaa pyrkimystä kestävään kehitykseen ja oikeudenmukaisempaan maailmaan.

Vastuullisuus voi näkyä monella tapaa kuluttamisessa: se voi tarkoittaa esimerkiksi luomutuotteiden suosimista, eettisesti tuotettujen vaatteiden ostamista tai paikallisten tuottajien tukemista. Se voi myös tarkoittaa kulutustottumusten vähentämistä ja kierrätyksen suosimista.
Vastuullinen kuluttaminen on tärkeää monista syistä. Ensinnäkin se on yksi tapa torjua ilmastonmuutosta ja muita ympäristöongelmia. Kun valitsemme ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita, voimme vähentää hiilijalanjälkeämme ja edistää kestävää kehitystä.

Miten aloittaa?

  1. Tutki tuotteiden alkuperää ja valmistusolosuhteita.
  2. Suosi luomu- ja eettisesti tuotettuja tuotteita.
  3. Vältä ylikulutusta ja suosi kestäviä tuotteita.
  4. Kierrätä ja käytä uudelleen mahdollisuuksien mukaan.
  5. Tue paikallisia tuottajia ja pienyrityksiä.

Lohjalla ja lähialueilla on useita yrityksiä, jotka mahdollistavat vanhojen tuotteiden uudelleen käyttöönsaamisen, joko lahjoittamisen kautta tai myymisen kautta.

Kierrätys on arkea

Kierrätyksen tavoitteena on vähentää jätteen määrää kaatopaikoilla ja pienentää uusien tuotteiden valmistuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Se on osa laajempaa jätehuollon ja resurssienhallinnan kokonaisuutta, joka sisältää myös jätteen vähentämisen ja uudelleenkäytön.
Kierrätys on yksi keino edistää kestävää kehitystä ja vähentää ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia. Se on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen teko, joka vaatii tietoa, taitoa ja tahdonvoimaa. Kierrätyksen edistäminen on jatkuvaa työtä, joka vaatii meiltä kaikilta yhteistyötä ja sitoutumista.
Oletko miettinyt omaa kulutustasi ja omaa arkeasi? Kierrätätkö omasta mielestäsi hyvin, vai onko tavoissasi parannettavaa? Entä kulutuksesi, mietitkö ennen ostopäätöstä, vai osteletko yhä liikaa?

KO

Yksi kommentti artikkeliin ”Miten sinä kierrätät?”

  1. Vastuullinen kuluttaminen on tärkeää monista syistä. Ensinnäkin se on yksi tapa torjua ilmastonmuutosta ja muita ympäristöongelmia. Kun valitsemme ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita, voimme vähentää hiilijalanjälkeämme ja edistää kestävää kehitystä.

Kommentointi on suljettu.